SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

บทความ หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | ลงประกาศงาน หางาน หาคน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com :- บริหารทรัพยากรมนุษย์, บริหารงานบุคคล, HR, HRM, HRD

หมวด   การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Planning
กระบวนการวิเคราะห์งานสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์   
หมวด   การสรรหาบุคลากร : Employee Recruitment
หลักการสรรหา   
หมวด   การคัดเลือกบุคลากร : Employee Selection
รูปแบบการสัมภาษณ์เพื่อการจ้างงาน   
หมวด   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Development
ตัวอย่างแนวการสัมภาษณ์ เพื่อ หาความจำเป็นในการฝึกอบรม   
หมวด   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Information System
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management information System)   
หมวด   การประเมินผลการปฏิบัติงาน : Performance / 360 FeedBack
ขั้นตอนการประเมินการปฏิบัติงาน   
หมวด   สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ : Welfare
วิธีคำนวณอัตราการจ่ายค่าจ้างจูงใจ   
หมวด   การบริหารแรงงานสัมพันธ์ : Labor Relation
การสร้างสัมพันธภาพ ของบุคคล   

  E-learning : บทเรียนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ออนไลน์
กฎหมายแรงงาน : Labour Law ( จำนวน  111  หัวข้อ )Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ค้นหาข้อมูล :

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 26 หน้า

  

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ