ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนกำลังคน

ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนกำลังคน | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนกำลังคน, บทความ ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนกำลังคน, ตัวอย่าง ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนกำลังคน, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์


 ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนกำลังคน

            1.  ปัจจัยภายนอกองค์การ  หมายถึง  ปัจจัยที่เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การซึ่งไม่สามารถควบคุมได้  และเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนกำลังคน  ดังนี้

                        1.  ปัจจัยด้านสภาพเศรษฐกิจ  (Economics)

                        2.  ปัจจัยด้านสังคม  (Social)

                        3.  ปัจจัยด้านเทคโนโลยี่  (Technology)

                        4.  ปัจจัยด้านการเมือง  (Politics)

                        5.  ปัจจัยด้านคู่แข่ง (Competitor)

            2  ปัจจัยภายในองค์การ

                        หมายถึง  ปัจจัยที่มีอยู่ภายในองค์กรซึ่งสามารถควบคุมได้  เช่นการวางแผนกำลังคน  นโยบายองค์การ  แผนปฏิบัติการ  ประกอบด้วย

  1. นโยบายองค์การ (Organization Policy)

  2. แผนกลยุทธ์  (Strategic Plans) 
  3. งบประมาณ (Budgets) 
  4. ผลการดำเนินงาน (Result of Operations)
  5. บุคลากร  (Personal)
จำนวนผู้ชม 5490 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55323 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128491 คน