SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]


  E-learning : บทเรียนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ออนไลน์
กฎหมายแรงงาน : Labour Law ( จำนวน  111  หัวข้อ )
Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ค้นหา :

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 7 หน้า

  กฎหมายแรงงาน : Labour Law
กฎหมายแรงงาน : Labour Law | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ออนไลน์ ที่ SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎหมายแรงงาน : Labour Law, บทความ กฎหมายแรงงาน : Labour Law, ตัวอย่าง กฎหมายแรงงาน : Labour Law
ความสัมพันธ์ ภายหลัง สัญญาจ้างแรงงาน สิ้นสุด
ความสิ้นสุด ของ สัญญาจ้างแรงงาน
สิทธิ หน้าที่ นายจ้าง ตามกฎหมายแรงงาน
สิทธิของลูกจ้าง ตามกฎหมายแรงงาน
หน้าที่ ลูกจ้าง พิจารณาได้ 3 ประการ ดังนี้
ลักษณะเฉพาะ สัญญาจ้างแรงงาน
การเกิด สัญญาจ้างแรงงาน
สิทธิของนายจ้าง ในการบังคับเมื่อ ลูกจ้างผิดหน้าที่
หน้าที่ของนายจ้าง ตามสัญญาจ้างแรงงาน
นายจ้าง ตามสัญญาจ้างแรงงาน จะมีสิทธิ ดังนี้
ข้อแตกต่าง สัญญาจ้างแรงงานกับสัญญาจ้างทำของ
สัญญาจ้างแรงงาน : มีความสัมพันธ์พิเศษของคู่สัญญา
สัญญาจ้างแรงงาน : สาระสำคัญอยู่ที่ตัวบุคคลผู้เป็นสัญญา
สัญญาจ้างแรงงาน : เป็นสัญญาต่างตอบแทน
สัญญาจ้างแรงงาน : เป็นสัญญาไม่มีแบบ
ผลของสัญญาจ้างแรงงาน ที่เป็นโมฆียะ
กรณี ที่ทำให้ สัญญาจ้างแรงงาน เป็นโมฆียะ
ผลของสัญญาจ้างแรงงาน ที่เป็นโมฆะ
กรณี ที่ทำให้ สัญญาจ้างแรงงาน เป็นโมฆะ
ขอบเขตของ สัญญาจ้างแรงงาน


ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ