โปรแกรมคำนวณค่าชดเชย ออนไลน์ | ลงประกาศงานว่าง หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com :- คำนวณค่าชดเชย, ค่าชดเชย, ค่าชดเชย เลิกจ้าง, โปรแกรม คำนวณค่าชดเชย

โปรแกรมคำนวณ อัตราค่าชดเชยออนไลน์ระบุวันเริ่มงาน : - -

ระบุวันออกงาน : - -

อัตราค่าจ้าง : วัน บาท

หมายเหตุ :

มาตรา 118 ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง ดังต่อไปนี้
1. ลูกจ้างทำงาน ครบ 120 วัน ไม่ครบ 1 ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน

2. ลูกจ้างทำงาน ครบ 1 ปีไม่ครบ 3 ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค้าจ้างอัตราสุดท้ายเก้าสิบวัน
3. ลูกจ้างทำงาน ครบ 3 ปีไม่ครบ 6 ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค้าจ้างอัตราสุดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
4. ลูกจ้างทำงาน ครบ 6 ปีไม่ครบ 10 ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค้าจ้างอัตราสุดท้ายสองร้อยสี่สิบวัน
5. ลูกจ้างทำงาน ครบ 10 ปีขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค้าจ้างอัตราสุดท้ายสามร้อยวัน


การเลิกจ้างตามมาตรานี้ หมายความว่า การกระทำใดที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใด และหมายความรวมถึงกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไป


ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ลูกจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนและเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลา

ข้อยกเว้น : การเลิกจ้างตาม มาตรา 119 (1) - (6) จะไม่ได้รับค่าชดเชยจากนายจ้าง


ระบบนี้เป็นระบบทดสอบ หากมีปัญหาการใช้งานกรุณติดต่อทีมงานเพื่อปรับปรุงต่อไป

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 02 สิงหาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55323 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128491 คน