SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]


  E-learning : บทเรียนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ออนไลน์
กฎหมายแรงงาน : Labour Law ( จำนวน  111  หัวข้อ )
Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ค้นหา :

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 5 หน้า

  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Development
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Development | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ออนไลน์ ที่ SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Development, บทความ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Development, ตัวอย่าง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Development
ความหมายของกลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
บทบาทการของบริหารทรัพยากรบุคคล ในสังคมปัจจุบัน มีดังนี้
ปรัชญาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ตำแหน่งงานและการปรับเปลี่ยนงาน
หลักการฝึกอบรม
หลักการฝึกอบรม
การพัฒนาคนและองค์การ (ตอนที่ 3)
การพัฒนาคนและองค์การ (ตอนที่ 2)
การพัฒนาคนและองค์การ (ตอนที่ 1)
การประเมินผลงานฝึกอบรม : ข้อสนับสนุนการประเมินโครงการฝึกอบรม
การประเมินผลงานฝึกอบรม : การประเมินระหว่างการฝึกอบรม
มารู้จัก คำว่า “Career” กันเถอะ!
สายความก้าวหน้าที่ดีควรมีลักษณะต่อไปนี้
การประเมินผลงานฝึกอบรม : สรุปภาพรวมพื้นฐาน
การประเมินผลงานฝึกอบรม : การประเมินหลังการฝึกอบรม
การบริหารจัดการสายอาชีพของพนักงานต่างวัย
สาเหตุความล้มเหลวในการจัดการงานอาชีพ
การประเมินผลงานฝึกอบรม : ข้อควรพิจารณาในการกำหนดวิธีการประเมินโครงการฝึกอบรม
การประเมินผลงานฝึกอบรม : วิธีการในการประเมินโครงการฝึกอบรม
การประเมินผลงานฝึกอบรม : หลักทั่วไป


ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ