SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]


อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.), บทความ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.), ตัวอย่าง อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)


หมวด   ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ข้อมูลที่ควรรู้
ผู้ประกันตนเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือได้รับอุบัติเหตุ จะทำอย่างไร   
หมวด   Competency สมรถนะ ต่างๆที่ HR ควรรู้
การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) คือ   
หมวด   กลยุทธ์ด้าน HR การบริหารจัดการ งานบุคคล
วิธีที่ฝ่าย HR จะพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกับผู้บริหาร   
หมวด   กฎหมายแรงงาน กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ที่ HR ควรรู้
หลักในการเขียนข้อบังคับการทำงานสำหรับนายจ้าง ตอนที่ 7   
หมวด   กระทรวงแรงงาน บทความความ ข่าวสาร
ประกาศพักใช้ใบอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ   
หมวด   ฎีกาแรงงาน คำพิพากษา คดีแรงงาน ต่างๆที่น่าสนใจ
เข้าใจโดยบริสุทธิ์ ว่าถูกเลิกจ้างแล้ว ยังถือไม่ได้ว่าโจทก์ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงาน   
หมวด   ข้อมูล สถิติแรงงาน ต่างๆ ที่น่าสนใจ
ภาวะการทำงานของประชากรปี 2544-2547 (ภาคกลาง)   
หมวด   อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
ความรับผิดชอบของลูกจ้างต่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน   Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ภาพรวมต่างๆเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล


ค้นหา :

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6 หน้า

อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ