หมวดหมู่ : เอกสาร แรงงานสัมพันธ์
ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ แบบประเมินต่างๆ
ค้นหา :

   หน้าปัจจุบัน :     จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เอกสาร แรงงานสัมพันธ์, เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ อัพเดท , ดาวน์โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เอกสาร แรงงานสัมพันธ์, เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ อัพเดท , ดาวน์โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เอกสาร แรงงานสัมพันธ์, เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ อัพเดท , ดาวน์โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เอกสาร แรงงานสัมพันธ์, เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ อัพเดท , ดาวน์โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เอกสาร แรงงานสัมพันธ์, เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ อัพเดท , ดาวน์โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เอกสาร แรงงานสัมพันธ์, เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ อัพเดท , ดาวน์โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เอกสาร แรงงานสัมพันธ์, เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ อัพเดท , ดาวน์โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เอกสาร แรงงานสัมพันธ์, เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ อัพเดท , ดาวน์โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เอกสาร แรงงานสัมพันธ์, เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ อัพเดท , ดาวน์โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เอกสาร แรงงานสัมพันธ์, เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ อัพเดท , ดาวน์โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เอกสาร แรงงานสัมพันธ์, เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ อัพเดท , ดาวน์โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เอกสาร แรงงานสัมพันธ์, เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ อัพเดท , ดาวน์โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เอกสาร แรงงานสัมพันธ์, เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ อัพเดท , ดาวน์โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เอกสาร แรงงานสัมพันธ์, เอกสาร แรงงานสัมพันธ์ อัพเดท , ดาวน์โหลด เอกสาร แรงงานสัมพันธ์
รายละเอียดข้อมูล สำหรับดาวน์โหลด
ประเภท
ขนาด
แบบสอบถามประวัติพนักงาน
        แบบสอบถามประวัติพนักงาน
47.50 Byte
ใบลาหยุด
        ใบลาหยุด
37.50 Byte
หนังสือแจ้งคำเตือนพนักงาน
        หนังสือแจ้งคำเตือนพนักงาน
30.00 Byte
หนังสือเตือน
        หนังสือเตือน
30.50 Byte
ลูกจ้างประสบอันตรายกับการจ่ายเงินทดแทน
        
300.19 Byte
แบบฟอร์ม บันทึกการสอบสวนทางวินัย
        
25.00 Byte
แบบฟอร์ม เอกสารลงโทษทางวินัย
        
30.00 Byte
แบบสำรวจความพึงพอใจพนักงานที่มีต่อ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
        
411.00 Byte
แบบสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อ บริษัทฯ
        
481.50 Byte
คู่มือพนักงานฉบับย่อ
        
41.00 Byte
แบบรายงานการจ้างงานปี 2557
        
124.24 Byte
ตัวอย่าง กฏระเบียบบริษัท
        
196.50 Byte
หนังสือเลิกจ้างกรณีประสบภาวะขาดทุน 40.58 Byte
หนังสือเลิกจ้างกรณีประสบภาวะขาดทุน 22.50 Byte
หมายเหตุ : สำหรับสมาชิกเว็บไซต์ ทั่วไป (ลงทะเบียน) ทางทีมงานจะนำเสนอข้อมูลโดย Update สม่ำเสมอค่ะ

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55414 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน