SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]


  E-learning : บทเรียนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ออนไลน์
กฎหมายแรงงาน : Labour Law ( จำนวน  111  หัวข้อ )
Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ค้นหา :

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 8 หน้า

  การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Planning
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Planning | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ออนไลน์ ที่ SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Planning, บทความ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Planning, ตัวอย่าง การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Planning
การจัดการกำลังคน
ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนกำลังคน
การคาดการณ์ความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ
กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
ความสำคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
ความหมายของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
เทคนิค/วิธีการต่างๆ ที่นำมาใช้ในการพยากรณ์ทรัพยากรมนุษย์
การสำรวจกำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน
การวิเคราะห์งาน (Job Analysis)
ขั้นตอนในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
ปัจจัยที่ควรคำนึงในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะที่สำคัญในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
สาเหตุที่ต้องมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ความจำเป็นในการวางแผน
การวางแผนทรัพยากรบุคคล
ความสัมพันธ์ ภายหลัง สัญญาจ้างแรงงาน สิ้นสุด
ความสิ้นสุด ของ สัญญาจ้างแรงงาน
สิทธิ หน้าที่ นายจ้าง ตามกฎหมายแรงงาน


ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ