SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]


  E-learning : บทเรียนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ออนไลน์
กฎหมายแรงงาน : Labour Law ( จำนวน  111  หัวข้อ )
Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ค้นหา :

   หน้าปัจจุบัน :     จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ : Welfare
สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ : Welfare | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ออนไลน์ ที่ SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ : Welfare, บทความ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ : Welfare, ตัวอย่าง สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ : Welfare
หลัการจัดกสวัสดิการ
สวัสดิการที่จ่ายตอบแทนเมื่อลูกจ้างไม่ได้ทำงาน ( Pay for time not work )
สวัสดิการบริการ ( Employee Services )
ประเภทของสวัสดิการ
วิธีจ่ายโบนัสแบบต่างๆ
ข้อดีและข้อเสียของวิธีการจ่ายคอมมิสชันอย่างเดียวและการใช้แบบผสม
วิธีคำนวณอัตราการจ่ายค่าจ้างจูงใจ
ความหมายและขอบเขตของคำว่า “สวัสดิการ”
สวัสดิการบริการ ( Employee Services )
วันลาเนื่องด้วยกิจส่วนตัว ( Personal excused absences )
วันหยุด ( Holidays )
วันหยุดพักผ่อนประจำปี ( Vacations )
สวัสดิการอื่นๆ (Other Benefits)
การให้สิทธิการซื้อหุ้นหรือการจ่ายสวัสดิการในรูปของหุ้น (employee stock options)
บำนาญ ( Pension Benefits )
การประกันชีวิต ( Life Insurance )
การให้เงินทดแทน ( Disability Benefits or Employment Injury Benefits )
สวัสดิการการรักษาพยาบาล ( Medicare Benefits )
ความสำคัญของสวัสดิการแบ่งตามกลุ่มผลประโยชน์
คำจำกัดความและความสำคัญของสวัสดิการ


ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ