SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]


  E-learning : บทเรียนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ออนไลน์
กฎหมายแรงงาน : Labour Law ( จำนวน  111  หัวข้อ )
Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ค้นหา :

   หน้าปัจจุบัน :     จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

  คำบรรยายลักษณะงาน: Job Description
คำบรรยายลักษณะงาน: Job Description | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ออนไลน์ ที่ SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ คำบรรยายลักษณะงาน: Job Description, บทความ คำบรรยายลักษณะงาน: Job Description, ตัวอย่าง คำบรรยายลักษณะงาน: Job Description
วิธีการเขียนบรรยายรายละเอียดในการบรรยายลักษณะงาน
จะนำใบกำหนดหน้าที่งานไปใช้ในการพัฒนาฝึกอบรม อย่างไร ? มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ
ปัญหาความไม่สมบูรณ์ของคำบรรยายลักษณะงาน
ผู้จัดทำ JD ใบกำหนดหน้าที่งาน คือใคร?
ขั้นตอนในการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน
แบบฟอร์มใบกำหนดหน้าที่งานควรมีอะไรบ้าง ?? มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ
การกรอกข้อมูลลงใบแบบฟอร์มใบกำหนดหน้าที่งานอย่างไร มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ
ใบกำหนดหน้าที่งาน มีความสัมพันธ์อย่างไรกับ KPI และ Competency ?
Job Description ปัจจุบันมีปัญหาและข้อจำกัดอะไรบ้าง ??
GUIDELINES FOR WRITING JOB DESCRIPTIONS
ทำไมต้องจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน ?
หลักการเขียนคำบรรยายลักษณะงาน
มารู้จัก JD : JOB DESCRIPTION แบบเน้นๆ กันดีกว่า ??
วิธีการประเมินค่างาน
วิธีการกำหนดระดับตำแหน่ง
การวิเคราะห์งานเพื่อ จัดทำคำบรรยายลักษณะงาน
เนื้อหาสาระของการพรรณนาลักษณะงาน 9 ประการ เพื่อใช้สำหรับประเมินค่างาน
ตัวอย่าง การกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน
ส่วนต่างๆที่สำคัญของการเขียน J.D.
จะนำใบกำหนดหน้าที่งานไปใช้ในงานสรรหาพนักงานใหม่อย่างไร ? มีไฟล์ดาวน์โหลดประกอบ


ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ