SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]


  E-learning : บทเรียนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ออนไลน์
กฎหมายแรงงาน : Labour Law ( จำนวน  111  หัวข้อ )
Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ค้นหา :

   หน้าปัจจุบัน :   2  3   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 3 หน้า

  การคัดเลือกบุคลากร : Employee Selection
การคัดเลือกบุคลากร : Employee Selection | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ออนไลน์ ที่ SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การคัดเลือกบุคลากร : Employee Selection, บทความ การคัดเลือกบุคลากร : Employee Selection, ตัวอย่าง การคัดเลือกบุคลากร : Employee Selection
กระบวนการคัดเลือกคนเข้าทำงาน
การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง : ข้อมูลที่กรรมการใช้เป็นฐานของการสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง : หลักการของการประมวลผลข้อมูลพฤติกรรมในการสัมภาษณ์งาน
เครื่องมือในการคัดเลือก : ทดสอบ EQ เรื่อง คุณรู้สึกอย่างไรกับชีวิต
การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง : คำนิยาม ของ อีเดอร์ และ แฮร์ริส (Eder & Haris 1999)
การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง : ข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการในการสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง : ประเภทของการสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง : ประเภทของกรรมการสัมภาษณ์
การคัดเลือกบุคลากร : เครื่องมือในการคัดเลือกบุคลากร
การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง : ประเภทของการสัมภาษณ์
วิธีการสัมภาษณ์เพื่อการจ้างงานที่เป็นที่นิยมใช้กันโดย ทั่วๆ ไป
การสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง : หลักทั่วไป
ข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการในการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง
ประเภทของกรรมการสัมภาษณ์
เกณฑ์การคัดเลือกกรรมการสัมภาษณ์
องค์ประกอบของกรรมการสัมภาษณ์
ตัวอย่างคำถามสำหรับการสัมภาษณ์งาน
การสัมภาษณ์เพื่อการคัดเลือก ( The Selection Interview )
ลักษณะของการทดสอบที่ดี
การทดสอบบุคลิกภาพ ( Personality Test )


ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ