SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]


  E-learning : บทเรียนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ออนไลน์
กฎหมายแรงงาน : Labour Law ( จำนวน  111  หัวข้อ )
Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ค้นหา :

   หน้าปัจจุบัน :   2   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 2 หน้า

  การบริหารแรงงานสัมพันธ์ : Labor Relation
การบริหารแรงงานสัมพันธ์ : Labor Relation | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ออนไลน์ ที่ SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การบริหารแรงงานสัมพันธ์ : Labor Relation, บทความ การบริหารแรงงานสัมพันธ์ : Labor Relation, ตัวอย่าง การบริหารแรงงานสัมพันธ์ : Labor Relation
การรักษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การสร้างสัมพันธภาพ ของบุคคล
มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง
แนวปฏิบัติ เพื่อส่งเสริม แรงงานสัมพันธ์ ในประเทศไทย
ระยะเวลาใช้บังคับของ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
บทกำหนดโทษ
หน่วยงานทางด้านแรงงานสัมพันธ์
นิยาม คำว่า ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
นิยาม คำว่า การนัดหยุดงาน
นิยาม คำว่า การปิดงาน
นิยาม คำว่า ข้อพิพาทแรงงาน
ความรู้เบื้องต้นเรื่อง แรงงานสัมพันธ์
คู่มือพนักงาน : รายการตรวจสอบความพร้อมก่อนจัดทำคู่มือพนักงาน
มาตรการแรงงานสัมพันธ์
นโยบายแรงงานสัมพันธ์ที่ดี
การบริหารแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร : กลยุทธ์วิชาเทพ วิชามาร
การสั่งพักงาน (Suspension)
การตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร (Written Warning)
การตักเตือนด้วยวาจา (Oral Warning)
ลักษณะสำคัญที่ควรมีในระเบียบวินัย


ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ