SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]


  E-learning : บทเรียนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ออนไลน์
กฎหมายแรงงาน : Labour Law ( จำนวน  111  หัวข้อ )
Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ค้นหา :

   หน้าปัจจุบัน :   2   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 2 หน้า

  การประเมินผลการปฏิบัติงาน : Performance / 360 FeedBack
การประเมินผลการปฏิบัติงาน : Performance / 360 FeedBack | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ออนไลน์ ที่ SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน : Performance / 360 FeedBack, บทความ การประเมินผลการปฏิบัติงาน : Performance / 360 FeedBack, ตัวอย่าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน : Performance / 360 FeedBack
การประเมินผลการทำงาน Performance Appraisal
หลักการประเมินผลการทำงาน
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของบุคลากร
การประเมิน 360 องศาแบบมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน (Competencies – Based Performance)
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมัยใหม่
การประเมิน 360 องศา แบบมุ่งเน้นความสัมพันธ์ของทีมงาน ( Competencies Based Team Relationships)
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
การนำระบบการประเมินแบบ 360 องศามาใช้ในการประเมินผลงาน
คำถามเริ่มต้น สำสำหรับการออกแบบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ความเป็นผู้นำ – ความเป็นสมาชิก ในการออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การมอบหมาย ในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน
กระบวนการออกแบบระบบการประเมิน : ขั้นที่ 2 : ตัดสินใจเรื่องกระบวนการเพื่อใช้เป็นแนวทางการออกแบบ
กระบวนการออกแบบระบบการประเมิน : ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม
ขั้นตอนการประเมินการปฏิบัติงาน
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการประเมิน
ข้อจำกัดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
วิธีใหม่ในการประเมินการปฏิบัติงาน
ปัญหาในการประเมินการปฏิบัติงาน
ข้อมูลแสดงเหตุผลของการประเมินที่สูงหรือต่ำเกินไปอย่างจงใจ
ปัจจัยที่ควรจะทำการประเมิน


ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ