หาคน หาพนักงาน ค้นหา Resume ที่นี่ | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาพนักงานที่ Jobs.SiamHRM.com ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


ประวัติผู้หางาน สมัครงาน (Resume) อัพเดท


ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หานักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หานิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หางานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หานักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6419 หน้า

ประวัติผู้หางาน (หางาน)
1. Warehouse Manager
2. Logistics Manager
3 . ผู้จัดการคลังสินค้าและจัดส่ง
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.เกริก
สาขา นิเทศศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 46 ปี
เพศ  ชาย
1. วิศวกรไฟฟ้า
2. พนักงานเขียนแบบไฟฟ้า
3 . test engineer
 
การศึกษาสูงสุด วิศวกรรมบัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ มีนบุรี , สมุทรปราการ , ฉะเชิงเทรา
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานฝ่ายผลิต
2. -
3 . -
 
การศึกษาสูงสุด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ -
อายุ 21 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานขับรถผู้บริหาร
2. พนักงานขับรถส่วนกลาง
3 . พนักงานขับรถขนส่งสินค้า พัสดุ
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
สาขา การเรือ เดินเรือ ขนส่ง
ประสงค์ทำงานที่ หนองแขม บางบอน พระราม 2 เอกชัย สมุทรสาคร
อายุ 52 ปี
เพศ  ชาย
1. production engineer
2. Automation engineer
3 . mechatronics engineer
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สมุทรปราการ
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่สายตรวจ
2. เจ้าหน้ารักษาความสงบ
3 . บริกาด
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน์
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ จ.อุบลราชธานี
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย
1. sales executive
2. marketing
3 . Sales and marketing
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ เชียงใหม่
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง
1. Maintenance Engineer Chief
2. Maintenance Staff
3 . Maintenance Technicial
 
การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี ระยอง
อายุ 37 ปี
เพศ  หญิง
1. event coordinator
2. event support
3 . creative
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา ศิลปศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. Event Coordinator
2. Marketing Event
3 . Public Relations
 
การศึกษาสูงสุด ปี 4
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สาขา ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ
อายุ 22 ปี
เพศ  หญิง
1. ด้านการประสานงาน จัดซื้อ ธุรการ
2. นำเข้า-ส่งออก / โลจิสติก
3 . งานด้านการบริการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขา ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
2. หัวหน้าแผนก
3 . บุคคลอาวุโส
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ
อายุ 36 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3 . ISO and EIA
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. วิศวกรสนาม
2. วิศวกรโครงการ
3 . ช่างเทคนิกโยธา
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน นเรศวร
สาขา วิศวกรรมโยธา
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ
อายุ 31 ปี
เพศ  ชาย
1. ฝ่ายผลิต
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
3 . ทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ นิคมอุตสาหกรรมสุรนารี โคราช
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. ฝ่ายผลิต
2. ควบคุมเครื่องจัก
3 . ทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สถาบัน โรงเรียนโนนกอกวิทยา
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ นิคมอุตสาหกรรมสุรนารี โคราช
อายุ 27 ปี
เพศ  ชาย
1. ผู้ช่วยกุ๊ก
2. .
3 . .
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมตอนต้น
สถาบัน สถาบันการศึกษาทางไกล(เอกมัย)
สาขา .
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 23 ปี
เพศ  ชาย
1. ครู
2. อาจารย์
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. ช่างแอร์ ช่างติดตั้ง
2. ช่างแอร์ ช่างล้าง/เซอร์วิส
3 . ช่างอาคาร
 
การศึกษาสูงสุด มีแค่วุฒิม.3ครับแต่กำลังเรียนปวชภาควันอาทิตย์
สถาบัน เทคโนโลยีปิ่นมณฑล
สาขา ช่างไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 21 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานบัญชี
2. พนักงานธุรการ
3 . พนักงานบัญชีการเงิน
 
การศึกษาสูงสุด อุดมศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ -
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 ตุลาคม 2562

ผู้ใช้งาน 53550 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128381 คน