หาคน หาพนักงาน ค้นหา Resume ที่นี่ | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาพนักงานที่ Jobs.SiamHRM.com ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


ประวัติผู้หางาน สมัครงาน (Resume) อัพเดท


ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หานักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หานิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หางานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หานักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6424 หน้า

ประวัติผู้หางาน (หางาน)
1. นักขาย
2. นักการตลาดโรงพยาบาล
3 . นักการตลาดทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง
1. Senior Personel
2. HR
3 . Administrative
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ ยานนาวา บางคอแหลม สาธร คลองเตย บางขุนเทียน จอมทอง บางมด
อายุ 49 ปี
เพศ  หญิง
1. แมสเซ็นเจอร์
2. -
3 . -
 
การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน กรุงเทพการบัญชี
สาขา การขาย
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 46 ปี
เพศ  ชาย
1. mechanical engineering
2. service engineering
3 . maintanance and repair
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 31 ปี
เพศ  ชาย
1. ฝ่ายบุคคล
2. ฝ่ายธุรการ
3 . กฎหมาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. พยาบาลวิชาชีพ
2. ผู้ช่วยแพทย์
3 . พนักงานทรีทเมนต์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขา พยาบาลศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ในจ.นนทบุรี
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
2. ธุรการ
3 . นักวิทยาศาสตร์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. บัญชี
2. ธุรการ
3 . การเงิน
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานขับโฟคลิฟ
2. คิวเอ/ฝ่ายผลิต
3 . ช่างซ่อมบำรุง
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมตอนปลาย
สถาบัน ก.ศ.น บ้านบึง
สาขา ช่าง
ประสงค์ทำงานที่ บริษัทไดโดสิทธิผลจำกัด
อายุ 34 ปี
เพศ  ชาย
1. ประสานงาน
2. บรรณาธิการ
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ อุบลราชธานี
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
2. เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สาขา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเลน
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. วิศวกรขาย
2. วิศวกรซ่อมบำรุง
3 . วิศวกรเกษตร
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขา วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
ประสงค์ทำงานที่ นครราชสีมา
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย
1. จนท.กองบรรณาธิการ
2. จนท.พิสูจน์อักษร
3 . พนักงานทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
สาขา ภาษาไทย
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ
อายุ 43 ปี
เพศ  ชาย
1. นักวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
2. เจ้าหน้าที่วางเเผนสั่งสินค้า
3 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาครี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา สถิติ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล
อายุ 24 ปี
เพศ  ชาย
1. ผู้ช่วยแพทย์
2. ทรีทเม้นท์
3 . ผู้ช่วยพยาบาล
 
การศึกษาสูงสุด ผู้ช่วยพยาบาล1ปี PN
สถาบัน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
สาขา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1ปี
ประสงค์ทำงานที่ นนทบุรี
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. ฺBusiness Consultant
2. Market Research
3 . Business Strategy
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน Sheffield Hallam University
สาขา International Business Management
ประสงค์ทำงานที่ นนทบุรี, กรุงเทพ (รถไฟฟ้า)
อายุ 30 ปี
เพศ  ชาย
1. IT Manager
2. อาจารย์พิเศษ
3 . Project Manager
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 38 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้อำนวยการ
2. ผู้จัดการ
3 . ที่ปรึกษา
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน Armstrong University
สาขา Finance and Accounting
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 52 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่เวรเปล
2. พนักงานชั่วคาว
3 . พนักงานประจำ
 
การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคลำพูล
สาขา ช่างยนต์
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาลวีระพลการเเทย์
อายุ 24 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานทั่วไป
2. การด์หน้าร้าน
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน
 
การศึกษาสูงสุด ศิลปศาสตรบัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
สาขา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ สถานบันเทิง ผับ ร้านเหล้า คาราโอเกะ
อายุ 39 ปี
เพศ  ชาย


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55143 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128486 คน