หาคน หาพนักงาน ค้นหา Resume ที่นี่ | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาพนักงานที่ Jobs.SiamHRM.com ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


ประวัติผู้หางาน สมัครงาน (Resume) อัพเดท


ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หานักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หานิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หางานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หานักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6424 หน้า

ประวัติผู้หางาน (หางาน)
1. ธุรการ
2. ประชาสัมพันธ์บริการลูกค้า
3 . ไอที
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สาขา คอมฯธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ลาดพร้าว
อายุ 36 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่สโตร์
2. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
3 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 51 ปี
เพศ  ชาย
1. Genaral fore man
2. fore man
3 . foer man
 
การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน เทคโนโลยี่ภาคใต้(เอส.เทค )
สาขา ช่างยนต์
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที่
อายุ 49 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ
3 . เจ้าหน้าที่ทำเงินเดือน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมถ์
สาขา การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อายุ 36 ปี
เพศ  ชาย
1. ผู้ตรวจสอบคำแปล
2. นักแปล
3 . นักพิสูจน์อักษร
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ประสงค์ทำงานที่ พื้นที่ใกล้เคียงที่อยู่
อายุ 38 ปี
เพศ  หญิง
1. ช่างไฟฟ้า
2. ช่างซ่อมบำรุง
3 . เขียนแบบ
 
การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี
อายุ 23 ปี
เพศ  ชาย
1. เขียนแบบ อลูมิเนียม กระจก
2. เขียนแบบ อลูมิเนียม กระจก
3 . ประมาณราคา อลูมิเนียม กระจก
 
การศึกษาสูงสุด อุดมศึกษา
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
สาขา เทคนิคการผลิต
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 40 ปี
เพศ  ชาย
1. มัคคุเทศก์มาเลเซีย
2. ลาม
3 . มัคคุเทศไทย
 
การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน วิทยาลัยชุมชน
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ
อายุ 29 ปี
เพศ  ชาย
1. นักโภชนาการ
2. เชฟ
3 . ที่ปรึกษา
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา อาหารและโภชนาการ
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. Sound Editor
2. Podcast audio editing
3 . Dubbing Mix
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาลัยรามคำแหง
สาขา ััรัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กทม
อายุ 35 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานขับรถ
2. พนักงานขับรถ
3 . พนักงานขับรถ
 
การศึกษาสูงสุด มัธยม ม.ปลาย
สถาบัน วชิรธรรมสาธิต
สาขา บริหาร
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 35 ปี
เพศ  หญิง
1. นักวิทยาศาสตร์
2. QC
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. นักวิทยาศาสตร์
2. QC
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. เสมียนทนายความ
2. นิติกร
3 . เสมียน
 
การศึกษาสูงสุด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
สถาบัน ปริญญาตรี
สาขา คณะนิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 43 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ / บริการลูกค้า
2. เจ้าหน้าที่ Call Center
3 . พนักงานธุรการ / ธุรการ ประสานงานทั่วไป / ธุรการ คีย์ข้อมูล
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
สาขา การโรงแรมและบริการ
ประสงค์ทำงานที่ สำโรง/แบริ่ง/บางนา/อุดมสุข
อายุ 33 ปี
เพศ  หญิง
1. ช่าง
2. QaQc
3 . ฝ่ายผลิต
 
การศึกษาสูงสุด ป.ว.ช.
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา
สาขา ไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ พระนครศรีอยุธยา
อายุ 23 ปี
เพศ  ชาย
1. ช่างซ่อมบำรุง
2. เขียนแบบ
3 . อื่นๆ
 
การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
สาขา ช่างกลโรงงาน
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 23 ปี
เพศ  ชาย
1. ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ
2. นักบัญชี
3 . นักการเงิน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทเกษตรศาสตร์
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร-ภาคกลาง
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. ็HRM
2. HR Business Partner
3 . Consult
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญา
สถาบัน ศิลปากร
สาขา โบราณคดี
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 42 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่่ฝ่ายขาย
2. Sales consultant
3 . Sales support
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ สีลม, บางรัก, สาธร, คลองสาน, ท่าพระ
อายุ 41 ปี
เพศ  หญิง


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 กันยายน 2563

ผู้ใช้งาน 54577 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128463 คน