SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่

หาคน หาพนักงาน ค้นหา Resume ที่นี่ | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาพนักงานที่ Jobs.SiamHRM.com ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


ประวัติผู้หางาน สมัครงาน (Resume) อัพเดท


ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หานักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หานิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หางานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หานักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6403
ประวัติผู้หางาน (หางาน)
1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
2. Purchasing Officer
3 . Purchaser
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชศรีมา
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
3 . เจ้าหน้าที่การตลาด
 
การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 37 ปี
เพศ  หญิง
1. QA
2. QC
3 . Warehouse
 
การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน เทคนิคพระรามหก
สาขา ช่างอิเล็คทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 40 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานขับรถผู้บริหาร
2. พนักงานขับรถผู้บริหาร
3 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน ศบ.อ.พยุหะคีรี
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
อายุ 39 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานขับรถผู้บริหาร
2. พนักงานขับรถผู้บริหาร
3 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
 
การศึกษาสูงสุด อาชีวะ
สถาบัน โรงเรียนเทคโนโลยีละโว้
สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ PLASESS HI TECH Co,LTD.
อายุ 41 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานราชการ
2. พนักงานลูกจ้าง
3 . -
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ราชภัฏมหาสารคาม
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
อายุ 23 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานต้อนรับ
2. ประชาสัมพันธ์
3 . พนักงานบริการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา การจัดการโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ โรงแรม
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. บัญชี/การเงิน
2. ธุรการ
3 . เจ้าหน้าที่บริการ
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
สาขา บัญชี
ประสงค์ทำงานที่ จ.อยุธยา
อายุ 29 ปี
เพศ  หญิง
1. R&D(LabMicro)
2. QA/QC/QM
3 . Production
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขา Fermentation technology
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล
อายุ 24 ปี
เพศ  ชาย
1. วิศวะ
2. ครู
3 . ช่างไฟฟ้า
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ สุราษฎร์ธานี
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3 . นักวิทยาศาสตร์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานราชการ
2. นักวิทยาศาสตร์
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ
ประสงค์ทำงานที่ อ.หาดใหญ่
อายุ 31 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานฝ่ายผลิต
2. พนักงานขาย
3 . พนักงาน
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบัน กศน.
สาขา การศึกษานอกระบบ
ประสงค์ทำงานที่ ในระยอง
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. ฝ่ายผลิต
2. แพ็คกิ้ง
3 . ตรวจสอบชิ้นงาน
 
การศึกษาสูงสุด ม.3
สถาบัน ก.ศ.น.ซับใหญ่
สาขา ...
ประสงค์ทำงานที่ ฮัดสัน
อายุ 20 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2. คอม
3 . ขาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ อยุธยา
อายุ 30 ปี
เพศ  หญิง
1. Document control ISO
2. Admin
3 . Purchase
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม ราชภัชราชนครินทร์
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ภาคตะวันออก ,ภาคเหนือ
อายุ 43 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเครดิต
3 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสินเชื่อ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดเชียงใหม่
อายุ 31 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานขับรถผู้บริหาร
2. พนักงานขับรถบริษัท
3 . พนักงานขับรถส่งเอกสาร
 
การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
สาขา กลักสูตรมัธยมตอนปลาย
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 33 ปี
เพศ  ชาย
1. สัตวบาล
2. นักวิชาการสัตวบาล
3 . นักวิจัย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ประสงค์ทำงานที่ ภาค เหนือ ภาค กลาง ภาคอีสาน
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. ควบคุมงานก่อสร้าง
2. ธุรการสนาม
3 . ช่างเทคนิคสนาม
 
การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล
สาขา ช่างก่อสร้าง
ประสงค์ทำงานที่ สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
อายุ 24 ปี
เพศ  ชาย


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 มิถุนายน 2561

ผู้ใช้งาน 51981 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128052 คน