SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่

หาคน หาพนักงาน ค้นหา Resume ที่นี่ | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาพนักงานที่ Jobs.SiamHRM.com ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


ประวัติผู้หางาน สมัครงาน (Resume) อัพเดท


ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หานักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หานิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หางานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หานักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6410 หน้า

ประวัติผู้หางาน (หางาน)
1. Sale supervisor ต่างจังหวัด
2. Sale supervisor กรุงเทพ
3 . ผช ผจก แผนก โมเดิร์นเทรด
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม เกษตรศาสตร์ บางเขน
สาขา เศรษฐศาสตร?
ประสงค์ทำงานที่ ภาคเหนือ
อายุ 46 ปี
เพศ  ชาย
1. Process Engineer
2. QA,QC Engineer
3 . Sale Engineer
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเคมี
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที่
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. Customers service
2. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
3 . Qc
 
การศึกษาสูงสุด อุดมศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
สาขา การจัดการโลจิสติกส์
ประสงค์ทำงานที่ ร่มเกล้า
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ
3 . เลขานุการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สาขา การจัการ-ทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพทมหานคร
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. QC/QA (Microbiology)
2. หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ QA/QC
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สาขา จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ควบคุมภูมิทัศน์
2. พนักงานออกแบบแบบภูมิทัศน์
3 . เจ้าหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
สาขา เทคโนโลยีภูมิทัศน์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯและปริมลฑล
อายุ 22 ปี
เพศ  ชาย
1. สัตวบาล
2. ฝ่ายขาย
3 . เสมียนบัญชี
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ฟาร์ม
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. ตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์
2. ฝ่ายประกันคุณภาพ
3 . QC,QA
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สาขา ชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. สัตวบาล(สุกร)
2. สัตวบาล(ไก่เนื้อ)
3 . เซลขายอาหารสัตว์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 23 ปี
เพศ  ชาย
1. ธุรการ
2. การเงิน การตลาด
3 . บริการลูกค้า
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ภายในจังหวัดอุบล (อำเภอเมือง,อำเภอวารินชำราบ)
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2. ล่าม
3 . ประสานงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขา ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที่
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. ช่างไฟฟ้า
2. ช่างเทคนิค
3 . ช่างซ่อมบำรุง
 
การศึกษาสูงสุด ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
สาขา อิเล็คทรอนิคส์
ประสงค์ทำงานที่ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
อายุ 32 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (ฝ่ายจัดทำรายงาน)
2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (ภาคสนาม)
3 . -
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขา สาธารณสุขศาสตร์ เอกอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. นักจุลชีววิทยา
2. นักวิทยาศาสตร์
3 . เจ้าหน้าที่วิจัย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สาขา จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่การเงิน
2. เจ้าหน้าที่การบัญชี
3 . เจ้าหน้าที่การบัญชีการเงิน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
สาขา การเงิน
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. วิศวกรเคมี
2. วิศวกรกระบวนการ
3 . วิศวกรควบคุมการผลิต
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สาขา วิศวกรรมเคมี
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 23 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ/ประสานงาน
2. เจ้าหน้าที่การเงิน
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สาขา การเงิน
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดปทุมธานี
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการโรงงาน ผู้ช่วผู้จัดการโรงงาน
2. ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ผู้จัดการซ่อมบำรุง
3 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ - การจัดการอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ ทุกภาค
อายุ 46 ปี
เพศ  ชาย
1. Telesale
2. ธุรการทั่วไป
3 . ฝ่ายบุคล
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ บางกะปิ รามคำแหง
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง
1. QC
2. QA
3 . Lab
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนฌลยีราชมงคล
สาขา เคมีสิ่งทอ
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี
อายุ 37 ปี
เพศ  หญิง


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ตำแหน่งงานใหม่ ล่าสุด

หางาน ทั่วไทย...

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 15 ตุลาคม 2561

ผู้ใช้งาน 52474 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128191 คน