SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 หาคน หาพนักงาน ค้นหา Resume ที่นี่ | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาพนักงานที่ Jobs.SiamHRM.com ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


ประวัติผู้หางาน สมัครงาน (Resume) อัพเดท


ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
การศึกษา อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
HR บุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
การตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
โรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
นักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
เกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
ช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
ช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
พนักงานโรงงาน การผลิต QC QA
พนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
ช่างอิเลคโทรนิค ไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
พนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
นิเทศศาสตร์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
นำเข้า-ส่งออก Shipping ต่างประเทศ BOI
ส่งเอกสาร-ของ ขับรถ แม่บ้าน ภารโรง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร ISO
พนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
ประสานงาน Organizer Wedding Planner
เลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
นักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
เสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
วิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
วิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.)
หาวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
วิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
พนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
อักษรศาสตร์ ์ ล่าม แปลภาษา ไกด์


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6426 หน้า

ประวัติผู้หางาน (หางาน)
1. Sale representative
2. นักวิชาการสาธารณสุข
3 . ธุรการ เลขา การตลาด
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กทม-ปริมณฑล
อายุ 31 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้ประสานงานต่างประเทศ
2. งานแปลหนังสือ
3 . ล่ามแปลภาษา
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา)
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร, Jakarta, Bali, Kuala Lumpur
อายุ 33 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานบัญชี
2. พนักงานขาย
3 . พนักงานทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ จ.กระบี่
อายุ 35 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานบัญชี
2. พนักงานขาย
3 . พนักงานทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ จ.กระบี่
อายุ 38 ปี
เพศ  หญิง
1. งานบริหารบุคคล
2. งานพัฒนาบุคคลากร
3 . HRBP
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ พิษณุโลก หรือใกล้เคียง
อายุ 39 ปี
เพศ  ชาย
1. นิติกร
2. เจ้าหน้าที่กฎหมาย
3 . เสมียรทนาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ
2. นักบัญชี
3 . นักการเงิน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทเกษตรศาสตร์
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร-ภาคกลาง
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. ็HRM
2. HR Business Partner
3 . Consult
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญา
สถาบัน ศิลปากร
สาขา โบราณคดี
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 44 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่่ฝ่ายขาย
2. Sales consultant
3 . Sales support
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ สีลม, บางรัก, สาธร, คลองสาน, ท่าพระ
อายุ 43 ปี
เพศ  หญิง
1. motion graphic
2. editor
3 . graphic
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.กรุงเทพ
สาขา ทัศนศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ ดอนเมืองและนนทบุรี
อายุ 35 ปี
เพศ  ชาย
1. Production Manager
2. Engineer
3 . Management
 
การศึกษาสูงสุด ป.โท
สถาบัน ม.ราม
สาขา บริหารอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ viet nam ,ลาว, ในประเทศ
อายุ 44 ปี
เพศ  ชาย
1. ประชาสัมพันธ์
2. ธุรการ
3 . ประสานงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน ม.กรุงเทพธนบุรี
สาขา บริหารการจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ
อายุ 39 ปี
เพศ  หญิง
1. ครูหรือวิทยากรสอนทำอาหาร
2. เชฟอาหารไทย
3 . เชฟเบเกอรี่
 
การศึกษาสูงสุด กำลังศึกษาปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัย
สาขา คหกรรมศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 59 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการบัญชี
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
3 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี
อายุ 39 ปี
เพศ  หญิง
1. วางเเผนควบคุมการผลิต
2. ออกเเบบ
3 . ตรวจสอบ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา การจัดการอุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยร
ประสงค์ทำงานที่ บริษัท อณิช พลัส จำกัด
อายุ 28 ปี
เพศ  ชาย
1. โฟแมน แผนก Injection
2. Technician Injection(ช่างฉีดพลาสติก)
3 . ช่าง ปะจำอาคาร
 
การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรีและใกล้เียง
อายุ 41 ปี
เพศ  ชาย
1. HR - Admin Manager
2. HR Manager
3 . Admin Manager
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา Marketing
ประสงค์ทำงานที่ Any
อายุ 46 ปี
เพศ  หญิง
1. บัญชี
2. ธุรการ
3 . ที่ปรึกษาการขาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ มหาสารคาม
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. เขียนแบบ
2. แม่พิมพ์พลาสติก
3 . ช่างทำแม่พิมพ์พลาสติก
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 42 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานขับรถผู้บริหาร
2. พนักงานขับรถ
3 . พนักงานขับรถ
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่3
สถาบัน ร.ร.มหรรณพาราม
สาขา สายสามัญ
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี
อายุ 53 ปี
เพศ  ชายคำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์
ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ