SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 หาคน หาพนักงาน ค้นหา Resume ที่นี่ | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาพนักงานที่ Jobs.SiamHRM.com ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


ประวัติผู้หางาน สมัครงาน (Resume) อัพเดท


ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
การศึกษา อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
HR บุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
การตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
โรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
นักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
เกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
ช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
ช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
พนักงานโรงงาน การผลิต QC QA
พนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
ช่างอิเลคโทรนิค ไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
พนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
นิเทศศาสตร์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
นำเข้า-ส่งออก Shipping ต่างประเทศ BOI
ส่งเอกสาร-ของ ขับรถ แม่บ้าน ภารโรง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร ISO
พนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
ประสานงาน Organizer Wedding Planner
เลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
นักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
เสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
วิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
วิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.)
หาวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
วิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
พนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
อักษรศาสตร์ ์ ล่าม แปลภาษา ไกด์


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6426 หน้า

ประวัติผู้หางาน (หางาน)
1. ฝ่ายบุคคล
2. ฝ่ายธุรการ
3 . กฎหมาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. พยาบาลวิชาชีพ
2. ผู้ช่วยแพทย์
3 . พนักงานทรีทเมนต์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขา พยาบาลศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ในจ.นนทบุรี
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
2. ธุรการ
3 . นักวิทยาศาสตร์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. บัญชี
2. ธุรการ
3 . การเงิน
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานขับโฟคลิฟ
2. คิวเอ/ฝ่ายผลิต
3 . ช่างซ่อมบำรุง
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมตอนปลาย
สถาบัน ก.ศ.น บ้านบึง
สาขา ช่าง
ประสงค์ทำงานที่ บริษัทไดโดสิทธิผลจำกัด
อายุ 34 ปี
เพศ  ชาย
1. ประสานงาน
2. บรรณาธิการ
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ อุบลราชธานี
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
2. เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สาขา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเลน
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. วิศวกรขาย
2. วิศวกรซ่อมบำรุง
3 . วิศวกรเกษตร
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขา วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
ประสงค์ทำงานที่ นครราชสีมา
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย
1. จนท.กองบรรณาธิการ
2. จนท.พิสูจน์อักษร
3 . พนักงานทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
สาขา ภาษาไทย
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ
อายุ 43 ปี
เพศ  ชาย
1. นักวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
2. เจ้าหน้าที่วางเเผนสั่งสินค้า
3 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาครี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา สถิติ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล
อายุ 24 ปี
เพศ  ชาย
1. ผู้ช่วยแพทย์
2. ทรีทเม้นท์
3 . ผู้ช่วยพยาบาล
 
การศึกษาสูงสุด ผู้ช่วยพยาบาล1ปี PN
สถาบัน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
สาขา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1ปี
ประสงค์ทำงานที่ นนทบุรี
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. ฺBusiness Consultant
2. Market Research
3 . Business Strategy
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน Sheffield Hallam University
สาขา International Business Management
ประสงค์ทำงานที่ นนทบุรี, กรุงเทพ (รถไฟฟ้า)
อายุ 30 ปี
เพศ  ชาย
1. IT Manager
2. อาจารย์พิเศษ
3 . Project Manager
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 38 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้อำนวยการ
2. ผู้จัดการ
3 . ที่ปรึกษา
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน Armstrong University
สาขา Finance and Accounting
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 52 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่เวรเปล
2. พนักงานชั่วคาว
3 . พนักงานประจำ
 
การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคลำพูล
สาขา ช่างยนต์
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาลวีระพลการเเทย์
อายุ 24 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานทั่วไป
2. การด์หน้าร้าน
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน
 
การศึกษาสูงสุด ศิลปศาสตรบัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
สาขา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ สถานบันเทิง ผับ ร้านเหล้า คาราโอเกะ
อายุ 39 ปี
เพศ  ชาย
1. ธุรการ
2. ประชาสัมพันธ์
3 . คียร์ข้อมูล
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
สาขา บริหารธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ฉะเชิงเทรา
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง
1. วิศวกรเครื่องกล
2. วิศวกรสุขาภิบาล
3 . วิศวกรงานระบบ
 
การศึกษาสูงสุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดลัอม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการบัญชีทั่วไป
2. ธุรการจัดซื้อทั่วไป
3 . ธุรการทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ/กรุงเทพ/ปริมณฑล
อายุ 40 ปี
เพศ  หญิง
1. พยาบาลวิชาชีพแผนก อายุรกรรมชาย
2. พยาบาลวิชาชีพ แผนก ศัลยกรรม
3 . พยาบาลวิชาชีพ แผนก อายุรกรรมหญิง
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
สาขา พยาบาลศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์หนองบัวลำภู
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิงคำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์
ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ