หาคน หาพนักงาน ค้นหา Resume ที่นี่ | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาพนักงานที่ Jobs.SiamHRM.com ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


ประวัติผู้หางาน สมัครงาน (Resume) อัพเดท


ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หานักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หานิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หางานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หานักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6411 หน้า

ประวัติผู้หางาน (หางาน)
1. เจ้าหน้าที่ลำเรียงเงิน
2. พนักงานรักษาความปลอดภัย
3 . พนักงานโรงงาน
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมปลาย
สถาบัน รร.เทพสถิตวิทยา
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 23 ปี
เพศ  ชาย
1. ผู้จัดการอพาร์ทเม้นท์ และ คอนโดมิเนียม
2. ผู้จัดการฝ/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร
3 . พนักงานบริการในโรงแรม
 
การศึกษาสูงสุด ป.โท
สถาบัน นิด้า
สาขา การจัดการโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ กทม
อายุ 24 ปี
เพศ  ชาย
1. กราฟฟิกดีไซน์
2. พนักงานออกแบบ
3 . พนักงานคอมพิวเตอร์
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.2
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
สาขา คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
ประสงค์ทำงานที่ กทม.
อายุ 31 ปี
เพศ  หญิง
1. ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด
2. ติดตั้งกล้องวงจรปิด
3 . ติดตั้งกล้องวงจรปิด
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา วิทยาการจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล-ต่างจังหวัด
อายุ 40 ปี
เพศ  ชาย
1. ทางด้านเอกสาร
2. ทางด้านการผลิต
3 . ทางด้านการขาย
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน ร.ร นวมิทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
สาขา ธุรกิจการโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ บางเขน
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานขาย
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
3 . ผู้จัดการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาลัยราชภัฎธนบุรี
สาขา การจัดการอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ และ ต่างจังหวัด
อายุ 33 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานขาย
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
3 . ผู้จัดการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาลัยราชภัฎธนบุรี
สาขา การจัดการอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ และ ต่างจังหวัด
อายุ 33 ปี
เพศ  ชาย
1. Retail Manager
2. Area Manager
3 . Shop Manager
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ ภูเก็ต
อายุ 32 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย HR
2. Sup. HR
3 . Senior HR
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ลาดกระบัง,มีนบุรี,หนองจอก,บางกะปิหรือใกล้เคียง
อายุ 50 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
3 . เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัตรการ(แลป)
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 22 ปี
เพศ  หญิง
1. Process Engineer
2. QA,QC Engineer
3 . Sale Engineer
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเคมี
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที่
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. Customers service
2. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
3 . Qc
 
การศึกษาสูงสุด อุดมศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
สาขา การจัดการโลจิสติกส์
ประสงค์ทำงานที่ ร่มเกล้า
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ
3 . เลขานุการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สาขา การจัการ-ทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพทมหานคร
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. QC/QA (Microbiology)
2. หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ QA/QC
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สาขา จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ควบคุมภูมิทัศน์
2. พนักงานออกแบบแบบภูมิทัศน์
3 . เจ้าหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
สาขา เทคโนโลยีภูมิทัศน์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯและปริมลฑล
อายุ 22 ปี
เพศ  ชาย
1. สัตวบาล
2. ฝ่ายขาย
3 . เสมียนบัญชี
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ฟาร์ม
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. ตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์
2. ฝ่ายประกันคุณภาพ
3 . QC,QA
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สาขา ชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. สัตวบาล(สุกร)
2. สัตวบาล(ไก่เนื้อ)
3 . เซลขายอาหารสัตว์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 23 ปี
เพศ  ชาย
1. ธุรการ
2. การเงิน การตลาด
3 . บริการลูกค้า
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ภายในจังหวัดอุบล (อำเภอเมือง,อำเภอวารินชำราบ)
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2. ล่าม
3 . ประสานงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขา ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที่
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ผู้ใช้งาน 52644 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128224 คน