หาคน หาพนักงาน ค้นหา Resume ที่นี่ | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาพนักงานที่ Jobs.SiamHRM.com ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


ประวัติผู้หางาน สมัครงาน (Resume) อัพเดท


ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หานักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หานิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หางานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หานักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6418 หน้า

ประวัติผู้หางาน (หางาน)
1. เจ้าหน้าที่?cnc
2. -
3 . -
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี?
สถาบัน มหาวิทยาลัย?เทคโนโลยี?พระ?จอมเกล้า?พระนคร?เหนือ?
สาขา ออกแบบแม่พิมพ์?
ประสงค์ทำงานที่ นครปฐม?
อายุ 32 ปี
เพศ  ชาย
1. ผู้ช่วยจัดการสาขา
2. ผู้จัดการสาขา
3 . ประสานงานการตลสด
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญา
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 29 ปี
เพศ  ชาย
1. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
3 . ที่ปรึกษา ด้านบัญชีและการเงิน และ BOI
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ มีนบุรี ร่มเกล้า รามอินทรา บางกะปิ รามคำแหง ลาดพร้าว
อายุ 54 ปี
เพศ  ชาย
1. นักวิทยาศาสตร์
2. ผู้ช่วยทันตแพทย์
3 . เทคนิคการสัตวแพทย์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สาขา ชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานขายคอนโด
2. พนักงานขายรถยนต์
3 . พนักงานpc
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม ราม
สาขา ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์)
ประสงค์ทำงานที่ กทม หนองจอก รามคำแหง รามอินทรา
อายุ 34 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานบัญชี
2. เจ้าหน้าที่ว่างแผนการผลิต
3 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
 
การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ นิคมพัฒนา
อายุ 22 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานขายคอนโด
2. พนักงานขายรถยนต์
3 . พนักงานpc
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม ราม
สาขา ศิลปศาสตร์บัณฑิต(รัฐศาสตร์)
ประสงค์ทำงานที่ -
อายุ 34 ปี
เพศ  หญิง
1. QA
2. QC
3 . โฟแมน
 
การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
สาขา เทคนิคโลหะ
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี
อายุ 28 ปี
เพศ  ชาย
1. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
2. ผู้ควบคุมงานตกแต่งภายใน
3 . ผู้ประสานงานโครงการ
 
การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
สาขา สถาปัตยกรรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ
อายุ 36 ปี
เพศ  ชาย
1. Customer Service Manager
2. Import & Export Manager
3 . Warehouse Manager
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขา ภาษาอังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล
อายุ 56 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ธุรการสินไหมสาขาประจวบคีรีขันธ์ก
2. พนักคอมพิวเตอร์
3 . พนักงานเก็บข้อมูล
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ประจวบคีรีขันธ์
อายุ 34 ปี
เพศ  หญิง
1. วางแผนการผลิต
2. บุคคล/จัดซื้อ
3 . คลังสินค้า
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีราชมงคลล้านนาตาก
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ นิคมพัฒนา /ปลวกแดง
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. HR
2. Hr
3 . HRM
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้ช่วยเหลือการพยาบาล
2. ผู้ช่วยทันตกรรม
3 . ผู้ช่วยเภสัชกรรม
 
การศึกษาสูงสุด ประการศนียบัตรผู้ช่วยการพยายาล
สถาบัน โรงเรียนอุตรดิตถ์บริรักษ์
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 20 ปี
เพศ  หญิง
1. Document Office
2. เจ้าหน้าควบคุมเอกสาร
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ อมตะชลบุรี
อายุ 37 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานขาย PC เสื้อผ้า
2. พนักงานขาย PC น้ำหอม
3 . พนักงานขายทางโทรศัพท์
 
การศึกษาสูงสุด ม6
สถาบัน กศน บางปะอิน
สาขา สายสามัญ
ประสงค์ทำงานที่ สุขุมวิท
อายุ 30 ปี
เพศ  ชาย
1. ผู้จัดการแผนกพ่นสีฝุ่น
2. ผช.ผู้จัดการแผนกสีฝุ่น
3 . QA
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ที่ไหนก็ได้
อายุ 33 ปี
เพศ  ชาย
1. งานประสานงาน
2. งานบุคคล
3 . งานโรงแรม
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สาขา การจัดการ การท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. ไฟแนส์
2. ช่างยนต์
3 . พนักออฟฟิต
 
การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน กาญจณาภิเษกวิทลัยบางปู
สาขา ช่างกล ยานยนต์
ประสงค์ทำงานที่ กทม.ฝั่งธน
อายุ 27 ปี
เพศ  ชาย
1. ธุรการ
2. งานประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
3 . เลขานุการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยคริสเตียน
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ซอยนวลจันทร์ กรุงเทพมหานคร
อายุ 33 ปี
เพศ  หญิง


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 สิงหาคม 2562

ผู้ใช้งาน 53381 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128356 คน