SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่

หาคน หาพนักงาน ค้นหา Resume ที่นี่ | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาพนักงานที่ Jobs.SiamHRM.com ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


ประวัติผู้หางาน สมัครงาน (Resume) อัพเดท


ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หานักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หานิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หางานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หานักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6408 หน้า

ประวัติผู้หางาน (หางาน)
1. ธุรการ
2. การเงิน
3 . บุคคล
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้
อายุ 41 ปี
เพศ  หญิง
1. Reception
2. Cook or Helper
3 . Waitress
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยพาณิชยการนครศรีธรรมราช
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ แม่สอด หรือ ตาก
อายุ 32 ปี
เพศ  หญิง
1. Marketing assistant manager
2. Sales
3 . Buyer
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 32 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพQA
2. พนักงานขาย
3 . พนักงานบริการ
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมตอนปลาย
สถาบัน กศน. อรัญประเทศ
สาขา ศิลป์คำนวณ
ประสงค์ทำงานที่ ตลาดโรงเกลือ
อายุ 24 ปี
เพศ  ชาย
1. ที่ปรึกษาการขาย
2. พรักงานขายรถ
3 . ผู้จัดการทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ นครศรี สุราษ ภาคใต้
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. ที่ปรึกษาการขาย
2. พรักงานขายรถ
3 . ผู้จัดการทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ นครศรี สุราษ ภาคใต้
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. วิศวกร
2. ควบคุมการผลิต
3 . ควบคุมคุณภาพ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สาขา วิศวกรรมเคมี
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. ต้อนรับ/บริการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
2. ธุรการ
3 . งานขาย
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน รร.วัดเขมาภิรตาราม
สาขา ศิลป์คำนวณ
ประสงค์ทำงานที่ KERRY EXPRESS 20/80 หมู่ 2 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130
อายุ 22 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานภาคพื้น
2. ทรัพยากรมนุษย์
3 . เลขานุการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สวนสุนันทา
สาขา ธุรกิจการบิน
ประสงค์ทำงานที่ นครศรีธรรมราช
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. Training Manager
2. HRD Manager
3 . HRd Specialist
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
สาขา การบริหารพัฒนาสังคม
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 36 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการ
2. ผู้บริหาร
3 . Project manager
 
การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน วิทยาลัยพณิชการเชตุพน
สาขา บัญชี
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที่
อายุ 55 ปี
เพศ  ชาย
1. pc
2. พนักงานบริการ
3 . พนักงานแนะนำสินค้า
 
การศึกษาสูงสุด ปวช.3
สถาบัน โรงเรียนคลองลานวิทยา
สาขา พาณิชยการ(การบัญชี)
ประสงค์ทำงานที่ จ.กำแพงเพชร
อายุ 31 ปี
เพศ  หญิง
1. it support
2. java programmer
3 . java developer
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ ปทุมธานี
อายุ 24 ปี
เพศ  ชาย
1. Process Engineer
2. Design Engineer
3 . Production Engineer
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ประสงค์ทำงานที่ ฉะเชิงเทรา
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานการตลาด
2. พนักงานขาย
3 . พนักงายตรวจสอบ
 
การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ นครสวรรค์
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. เลขานุการโครงการ/แผนก
2. Admin
3 . Document Control
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
สาขา บริหารธุรกิจ(การตลาด)
ประสงค์ทำงานที่ สายไหม ดอนเมือง บางเขน มีนบุรี หลักสี่ จตุจักร ลำลูกกา
อายุ 37 ปี
เพศ  หญิง
1. จัดซื้อ
2. งานธุรการ
3 . ประชาสัมพันธ์
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ ใน จ.อยุธยา หรือพื้นที่ใกล้เคียง
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานขับรถให้นาย
2. พนักงานทั่วไป
3 . รปพ.
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน อยุธยาวิทยาลัย
สาขา สายสามัญ
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง
อายุ 42 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าควบคุมเอกสาร
2. พนักงานธุรการ
3 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. Production
2. R&D
3 . Planning
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มทร.พระนคร
สาขา เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
ประสงค์ทำงานที่ -
อายุ 33 ปี
เพศ  ชาย


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 สิงหาคม 2561

ผู้ใช้งาน 52238 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128143 คน