ย้อนกลับสู่หน้า ดาวน์โหลด ข้อมูลเอกสารงาน HR (VIP)

หมวดหมู่ : ตัวอย่าง อื่นๆ
ข้อมูลอื่นๆ ด้านการบริหารงานสำนักงาน
ค้นหา :

   หน้าปัจจุบัน :     จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า

ตัวอย่าง อื่นๆ | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่าง อื่นๆ, ตัวอย่าง อื่นๆ อัพเดท , ดาวน์โหลด ตัวอย่าง อื่นๆ ตัวอย่าง อื่นๆ | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่าง อื่นๆ, ตัวอย่าง อื่นๆ อัพเดท , ดาวน์โหลด ตัวอย่าง อื่นๆ ตัวอย่าง อื่นๆ | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่าง อื่นๆ, ตัวอย่าง อื่นๆ อัพเดท , ดาวน์โหลด ตัวอย่าง อื่นๆ ตัวอย่าง อื่นๆ | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่าง อื่นๆ, ตัวอย่าง อื่นๆ อัพเดท , ดาวน์โหลด ตัวอย่าง อื่นๆ ตัวอย่าง อื่นๆ | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่าง อื่นๆ, ตัวอย่าง อื่นๆ อัพเดท , ดาวน์โหลด ตัวอย่าง อื่นๆ ตัวอย่าง อื่นๆ | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่าง อื่นๆ, ตัวอย่าง อื่นๆ อัพเดท , ดาวน์โหลด ตัวอย่าง อื่นๆ ตัวอย่าง อื่นๆ | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่าง อื่นๆ, ตัวอย่าง อื่นๆ อัพเดท , ดาวน์โหลด ตัวอย่าง อื่นๆ ตัวอย่าง อื่นๆ | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่าง อื่นๆ, ตัวอย่าง อื่นๆ อัพเดท , ดาวน์โหลด ตัวอย่าง อื่นๆ ตัวอย่าง อื่นๆ | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่าง อื่นๆ, ตัวอย่าง อื่นๆ อัพเดท , ดาวน์โหลด ตัวอย่าง อื่นๆ ตัวอย่าง อื่นๆ | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่าง อื่นๆ, ตัวอย่าง อื่นๆ อัพเดท , ดาวน์โหลด ตัวอย่าง อื่นๆ ตัวอย่าง อื่นๆ | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่าง อื่นๆ, ตัวอย่าง อื่นๆ อัพเดท , ดาวน์โหลด ตัวอย่าง อื่นๆ ตัวอย่าง อื่นๆ | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่าง อื่นๆ, ตัวอย่าง อื่นๆ อัพเดท , ดาวน์โหลด ตัวอย่าง อื่นๆ ตัวอย่าง อื่นๆ | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่าง อื่นๆ, ตัวอย่าง อื่นๆ อัพเดท , ดาวน์โหลด ตัวอย่าง อื่นๆ ตัวอย่าง อื่นๆ | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่าง อื่นๆ, ตัวอย่าง อื่นๆ อัพเดท , ดาวน์โหลด ตัวอย่าง อื่นๆ ตัวอย่าง อื่นๆ | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่าง อื่นๆ, ตัวอย่าง อื่นๆ อัพเดท , ดาวน์โหลด ตัวอย่าง อื่นๆ ตัวอย่าง อื่นๆ | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่าง อื่นๆ, ตัวอย่าง อื่นๆ อัพเดท , ดาวน์โหลด ตัวอย่าง อื่นๆ ตัวอย่าง อื่นๆ | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่าง อื่นๆ, ตัวอย่าง อื่นๆ อัพเดท , ดาวน์โหลด ตัวอย่าง อื่นๆ ตัวอย่าง อื่นๆ | ศูนย์รวมดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร HR อัพเดทที่ SiamHRM.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่าง อื่นๆ, ตัวอย่าง อื่นๆ อัพเดท , ดาวน์โหลด ตัวอย่าง อื่นๆ
รายละเอียดข้อมูล สำหรับดาวน์โหลด
ประเภท
ขนาด
ทฤษฎีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
        ทฤษฎีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
56.00 Byte
ใบขออนุมัติสั่งซื้อ
        ใบขออนุมัติสั่งซื้อ
47.00 Byte
แบบแจ้งความต้องการ ปรับปรุง เพิ่มเติม ตัดทอน ด้านสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์)
        
31.50 Byte
สันแฟ้มเอกสาร แฟ้ม 2.5 นิ้วแนวตั้ง
        
162.00 Byte
สันแฟ้มเอกสาร
        
161.50 Byte
OJT check list
        
161.50 Byte
Excel สูตรต่างๆที่จำเป็นต้องใช้งาน
        
318.00 Byte
โปรแกรมปฏิทิน Excel อัพเดท ทุกปี (Carlendar 100 years)
        
74.00 Byte
รวมสูตร Excel คำนวณ ทุกอย่าง All Purpose worksheet (Conversions)
        
842.50 Byte
การจัดทำดัชนีชี้วัดผลงานรายบุคคล (Personal KPIs)
        
1,402.50 Byte
KPI การใช้ตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จการดำเนินงาน(โครงการ)
        
75.00 Byte
BSC/ KPI ระบบวัดผลเชิงดุลภาพ / ดัชนีวัดความสำเร็จ
        
134.50 Byte
ตัวอย่าง KPI ของ องค์กร
        
169.00 Byte
KPI ตัวชี้วัดความสำเร็จ ฝ่ายขายและการตลาด
        
51.00 Byte
การกำหนดลำดับขั้นตอนการทำงาน Business Flowchart (ISO)
        
155.10 Byte
แบบแจ้งซ่อม และ รายงานการซ่อม
        
37.00 Byte
File : ฐานข้อมูล โปรแกรมจัดการใบสมัคร [db_demo]
        
8.52 Byte
File : เสริม สำหรับ ตรวจสอบโปรแกรมใบสมัคร 0.92 Byte
หมายเหตุ : สำหรับสมาชิกเว็บไซต์ ทั่วไป (ลงทะเบียน) ทางทีมงานจะนำเสนอข้อมูลโดย Update สม่ำเสมอค่ะ

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 02 สิงหาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55323 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128491 คน