SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


บทกำหนดโทษ

บทกำหนดโทษ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ บทกำหนดโทษ, บทความ บทกำหนดโทษ, ตัวอย่าง บทกำหนดโทษ, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับบทกำหนดโทษนั้น กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ได้กำหนดโทษทางอาญาแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนตั้งแต่มาตรา 128 ถึงมาตรา 159 โทษขั้นต่ำสุด คือ  ปรับไม่เกิน 50 บาทต่อวันในความผิดเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์การของนายจ้างและลูกจ้าง ไปจนถึงขั้นสูงสุดคือ จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งเป็นโทษเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ หรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ความผิดตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์มิใช่ความผิดที่เปรียบเทียบได้ดังกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 
 
อ้างอิง : ศาตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ, คำอธิบายกฎหมายแรงงาน
จำนวนผู้ชม 7375 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ