หาคน หาพนักงาน ค้นหา Resume ที่นี่ | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาพนักงานที่ SiamHRM.com: หาพนักงาน, หาคนทำงาน, หาผู้สมัครงาน, ฝากประวัติส่วนตัว, ฝากประวัติหางาน, ฝาก Resume, CV, หางาน, หางาน ภาษาอังกฤษ, หางาน ภาษาไทย, หา English, หา Thai, ประวัติผู้หางาน, ประวัติผู้สมัครงาน


 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 คำค้น:


ประวัติผู้หางาน สมัครงาน (Resume) อัพเดท


ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หานักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หานิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หางานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หานักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6377
ประวัติผู้หางาน (หางาน)
1. จนท.ธุรการบัญชี
2. จนท.คีร์ข้อมูล
3 . จนท.การตลาด
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน โรงเรียนโปลีเทคนิคระยอง
สาขา บริหารธุรกิจการตลาด
ประสงค์ทำงานที่ ในเขตอ.เมืองระยอง อ.บ้านค่าย ระยอง
อายุ 79 ปี
เพศ  หญิง
1. นักวิชาการสาธารณสุข
2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยนครราชสีมา
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ นครราชสีมา
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง
1. ตรวจสอบคุณภาพ
2. ผลิต
3 . qc
 
การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน รร.ธวัชบุรีวิทยาคม
สาขา วิทย์ คณิต
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ
อายุ 41 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
2. เจ้าหน้าที่บุคคล
3 . ผช.ผจก.แผนกฝึกอบรม
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย
สาขา พลศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ บางนา, บางจาก, พระโขนง, อ่อนนุช, ประเวศ
อายุ 30 ปี
เพศ  ชาย
1. แคชเชียร์
2. บาร์
3 . เสริฟ
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมปลาย
สถาบัน โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
สาขา วิทย์คณิต
ประสงค์ทำงานที่ งานโรงแรม
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2. ขาย
3 . ลูกค้าสัมพันธ์
 
การศึกษาสูงสุด การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาบัน กาบเชิงวิทยา
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ นนทบุรี
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานขับรถ
2. พนักงาน
3 . พนักงานขับรถ
 
การศึกษาสูงสุด ม.3
สถาบัน รร.สกลวิสุทธิ์
สาขา ทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 35 ปี
เพศ  ชาย
1. -
2. ่-
3 . -
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ราชภัฏมหาสารคาม
สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานฝ่ายผลิต
2. QC
3 . สามารถทำเกี่ยวกับเอกสารได้
 
การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
สาขา คอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ บ่อวิน
อายุ 22 ปี
เพศ  หญิง
1. Co-producer
2. Event-coordinator
3 . project-coordinator
 
การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา วิทยุและโทรทัศน์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 25 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
2. เจ้าหน้าที่คลังเอกสาร
3 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา การประกอบการและการจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ อ.หาดใหญ่
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าทีสิ่งแวดล้อม
2. งานธุรการ
3 . งานทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าทีสิ่งแวดล้อม
2. งานธุรการ
3 . งานทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. เสิร์ฟ
2. โรงเเรม
3 . ขายของ จัดเรียงของ
 
การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน เเม่กุวิทยาคม
สาขา ศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ เขตพระนคร
อายุ 19 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่บัญชี
2. เจ้าหน้าที่การเงิน
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา บัญชี
ประสงค์ทำงานที่ แถวพัฒนาการ,คลองตัน,รามคำแหง,นวมินทร์
อายุ 31 ปี
เพศ  หญิง
1. หัวหน้า
2. ผู้ช่วย
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ประจำ
อายุ 30 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานขาย
2. พนักงาน
3 . ฝ่ายส่งเสริมการขาย
 
การศึกษาสูงสุด ปวช.3 การตลาด
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวะศึกษาปัตตานี
สาขา การขาย
ประสงค์ทำงานที่ ปัตตานี
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. งานพัฒนาองค์กร
2. planning
3 . จัดซื้อ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ ลาดกระบัง
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานธุการ
2. ฝ่ายบุคคล
3 . เลขานุการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ เขต บางกะปิ ลาดพร้าว ห้วยขวาง รัชดา
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. บุคคลและธุรการ
2. ครูผุ้ช่วย
3 . การเงินและแคชเชียร์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์
สาขา การจัดการ การท่องเที่ยวและบริการ
ประสงค์ทำงานที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
อายุ 29 ปี
เพศ  หญิง


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์





สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:




คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ติดต่อ ฝ่ายขาย (สายด่วน)

ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

Follow us