หาคน หาพนักงาน ค้นหา Resume ที่นี่ | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาพนักงานที่ Jobs.SiamHRM.com


 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


ประวัติผู้หางาน สมัครงาน (Resume) อัพเดท


ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หานักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หานิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หางานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หานักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6395
ประวัติผู้หางาน (หางาน)
1. ธุรการ
2. บริหารทรัพยากรบุุคคล(HR)
3 . บริหารงานทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ประสงค์ทำงานที่ ภาคเหนือ
อายุ 24 ปี
เพศ  ชาย
1. ครูอัตราจ้าง ครูสอนเด็กปฐมวัย
2. ครูอาสาบนดอย สอนป.1-ป.6
3 . พนักงานราชการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สาขา การศึกษาปฐมวัย
ประสงค์ทำงานที่ ภาคอีสาน/ภาคเหนือ,บนดอย
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. sell
2. พนักงานทั่วไป
3 . โรงงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สาขา การพัฒนาชุมชน
ประสงค์ทำงานที่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย
1. นักเคมี
2. QC
3 . R&D
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่ ขอนแก่นหรือภาคอีสาน
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. ซ่อมบำรุง
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
3 . ช่างเทคนิค
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ราชภัฏกาญจนบุรี
สาขา การจัดการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 27 ปี
เพศ  ชาย
1. งานด้านโลจิสติก
2. งานด้านเอกสาร
3 . งานกลางทะเล
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา รัฐศาส
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 32 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล
2. เจ้าหน้าที่ Firt Aid
3 . --------
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่6
สถาบัน โรงเรียนฉลองรัฐราษฏร์อุทิศ
สาขา วิทย์ - คณิต
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ-ปทุมธานี
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย
1. ฝ่ายบุคคล
2. จป.วิชาชีพ
3 . เจ้าหน้าที่ ISO
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ว.ค.บุรีรัมย์
สาขา อุตสาหกรรมศิลป์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 50 ปี
เพศ  ชาย
1. ช่างเทคนิค
2. ช่างไฟฟ้า
3 . QC QA
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัย ม บูรพา
สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี - ระยอง
อายุ 81 ปี
เพศ  ชาย
1. นักวิชาการสาธารณสุข
2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
3 . พนักงานราชการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
2. CSR
3 . เจ้าน้าที่ส่งเสริมการตลาดหรือขาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
ประสงค์ทำงานที่ ไม่จำกัด
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. งานพยาบาลประจำสนามบินสุวรรณภูมิ
2. งานพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย nurse escort
3 . พยาบาลเรือสำราญ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สาขา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ ทั่วโลก
อายุ 32 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานตรวจนักสลากกินแบ่ง
2. พนักงานกองสลาก
3 . เจ้าหน้าที่ทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. งานเบื้องหลัง
2. ผู้ช่วยช่างภาพ
3 . จัดหาโลเคชั่น
 
การศึกษาสูงสุด ปวช.3
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพพานทอง
สาขา ไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ กทม
อายุ 29 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุระการ
2. เสมียน
3 . จัดการเอกสารทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กทม ปริมลฑล
อายุ 32 ปี
เพศ  ชาย
1. System Administrator
2. System Engineer
3 . IT Technical Support
 
การศึกษาสูงสุด บัณฑิตศึกษา ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขา คอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 32 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานต้อนรับ
2. พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน
3 . ประชาสัมพันธ์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศร๊ธรรมราช
สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. paramedicในสถานพยาบาล
2. นักวิชาการสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)
3 . paramedicในโรงงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา เวชกิจฉุกเฉิน
ประสงค์ทำงานที่ ใน โคราชหรือ กทม.
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. oiler
2. oiler
3 . oiler
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน เทคโนโลยี TPI
สาขา เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 44 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร
2. พนักงานต้อนรับภาคพื้นดินสนามบินหาดใหญ่
3 . งานบันเทิง
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขา พัฒนาการเกษตร
ประสงค์ทำงานที่ หาดใหญ่
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 17 ธันวาคม 2560

ผู้ใช้งาน 44812 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127883 คน