หาคน หาพนักงาน ค้นหา Resume ที่นี่ | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาพนักงานที่ SiamHRM.com: หาพนักงาน, หาคนทำงาน, หาผู้สมัครงาน, ฝากประวัติส่วนตัว, ฝากประวัติหางาน, ฝาก Resume, CV, หางาน, หางาน ภาษาอังกฤษ, หางาน ภาษาไทย, หา English, หา Thai, ประวัติผู้หางาน, ประวัติผู้สมัครงาน


 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 คำค้น:


ประวัติผู้หางาน สมัครงาน (Resume) อัพเดท


ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หานักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หานิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หางานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หานักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6374
ประวัติผู้หางาน (หางาน)
1. ฝ่ายผลิต
2. ทั่วไป
3 . -
 
การศึกษาสูงสุด ม.3
สถาบัน โรงเรียนเทศบาล๔(อุดมวิทย์สมใจ )
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
2. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
3 . เจ้าหน้าที่ It support
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สาขา เศรษฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ บางใหญ่
อายุ 24 ปี
เพศ  ชาย
1. ธุรการทั่วไป
2. การตลาด
3 . บัญชี
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา บริหารธุรกิจ(การตลาด)
ประสงค์ทำงานที่ ในราชบุรี
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานขาย
2. ที่ปรึกษความงาม
3 . บริการ
 
การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน รร.เสิงสาง
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ เขตบางแค
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. ghrfghfd
2. dgfddgd
3 . gdfgd
 
การศึกษาสูงสุด dfgd
สถาบัน sdfsafsdaf
สาขา bdsfgsdf
ประสงค์ทำงานที่ fcgdsfg
อายุ 80 ปี
เพศ  หญิง
1. ช่างภาพ
2. ฟิตเนส
3 . อื่นๆ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 30 ปี
เพศ  ชาย
1. IT
2. System Admin
3 . Network Admin
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 47 ปี
เพศ  ชาย
1. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
2. ผู้จัดการแผนกบุคคลสำนักงาน
3 . หัวหน้างานอาวุโส
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การปกครอง
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ / นนทบุรี
อายุ 53 ปี
เพศ  หญิง
1. หัวหน้าส่วน
2. ผช.หัวหน้าส่วน
3 . ผช.ผู้จัดการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ นนทบุรี,ตลิ่งชัน,บางกอกน้อย,จรัญ
อายุ 39 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
3 . พนักงานราชการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2. ธรุการ
3 . ออกบูธ
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่6
สถาบัน รร.ยานนาเวศวิทยาคม
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ พัฒนาการ
อายุ 30 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้ช่วย
2. พนักงานทั้วไป
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมตอนปลาย
สถาบัน โรงเรีบนทุ่งโพธิ์พิทยา
สาขา เกษตร-คหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
2. เจ้าหน้าที่บุคคล
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สาขา การบริหารธุรกิจ(บริหารทรัพยากรมนุษย์)
ประสงค์ทำงานที่ นนทบุรี(บางใหญ่) และสถานที่ใกล้เคียง
อายุ 33 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการประสานงาน
2. Officer
3 . It support
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สาขา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. ธุระการ
3 . งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
2. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
3 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญามหาบัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขา การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย
1. วิศวกรแหล่งน้ำ
2. วิศวกรฝ่ายขาย
3 . วิศวกรเกษตร
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา วิศวกรรมดินและน้ำ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 22 ปี
เพศ  หญิง
1. จป.วิชาชีพ (Safety Officer)
2. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
3 . จป.เทคนิค
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชัวอนามัย
ประสงค์ทำงานที่ สามารถทำได้ทุกที่
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. วิศวกรฝ่ายผลิต
2. วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ
3 . วิศวกรไฟฟ้า
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่การเงิน
2. ธุรการขาย
3 . ที่ปรึกษางานบริการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา การบริหารการเงิน
ประสงค์ทำงานที่ รัชดา
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ติดต่อ ฝ่ายขาย (สายด่วน)

ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

Follow us