หาคน หาพนักงาน ค้นหา Resume ที่นี่ | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาพนักงานที่ SiamHRM.com: หาพนักงาน, หาคนทำงาน, หาผู้สมัครงาน, ฝากประวัติส่วนตัว, ฝากประวัติหางาน, ฝาก Resume, CV, หางาน, หางาน ภาษาอังกฤษ, หางาน ภาษาไทย, หา English, หา Thai, ประวัติผู้หางาน, ประวัติผู้สมัครงาน


 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 คำค้น:


ประวัติผู้หางาน สมัครงาน (Resume) อัพเดท


ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หานักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หานิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หางานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หานักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6363
ประวัติผู้หางาน (หางาน)
1. QA
2. QC
3 . ทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาาย
สถาบัน โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
สาขา วิทย์ - คณิต
ประสงค์ทำงานที่ จ.ชลบุรี
อายุ 30 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้ช่วยพยาบาลตามหน่วยตรวจ
2. ผู้ช่วยพยาบาลopd
3 . ผู้ช่วยแพทย์ในห้องตรวจ
 
การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
สถาบัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช
อายุ 33 ปี
เพศ  หญิง
1. บุคคลอาวุโส
2. หัวหน้าแผนก
3 . บุคคล
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฏนครสวรรค์
สาขา ประชาสัมพันธ์
ประสงค์ทำงานที่ ทุกพื้นที่
อายุ 41 ปี
เพศ  ชาย
1. พยาบาลประจำแท่นขุดเจาะน้ำมัน
2. พยาบาลประจำโรงไฟฟ้า
3 . พยาบาลประจำโรงงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขา การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานทั่วไป
2. เสมียน
3 . พนักงานออฟฟิต
 
การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ สมุรปราการ
อายุ 21 ปี
เพศ  หญิง
1. Nutrition Advisor (นมผงเด็ก)
2. ผู้แทนยา
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขา อุตสาหกรรมเกษตร
ประสงค์ทำงานที่ หนองบัวลำภู อุดรธานี เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ
อายุ 33 ปี
เพศ  ชาย
1. ช่างเชื่อม
2. เชือม
3 . ประกอบ
 
การศึกษาสูงสุด มต้น
สถาบัน ก.ศ.น
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 31 ปี
เพศ  ชาย
1. จนท.ประสานงานฝึกอบรม
2. จนท.บริการฝึกอบรม
3 . จนท.ประสานงาน HRD (ไม่มีประสบการณ์ครับ)
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา โสตทัศนศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ กทม
อายุ 38 ปี
เพศ  ชาย
1. ผู้จัดการแผนกสวัสดิการและค่าจ้าง
2. ผู้จัดการแผนกบุคคล
3 . หัวหน้างานฝึกอบรม
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ ได้ทุกจังหวัด
อายุ 44 ปี
เพศ  หญิง
1. IT Support
2. ประชาสัมพันธ์
3 . บริการลูกค้า
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ อ.หาดใหญ่
อายุ 22 ปี
เพศ  ชาย
1. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
2. เวชระเบียน
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร,สมุทรสาคร
อายุ 22 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2. ประสานงาน
3 . เสมียน
 
การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัติวิชาชีพ(ปวช.)
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
สาขา การขาย
ประสงค์ทำงานที่ บางรัก ปทุมวัน สาธร ยานนาวา สัมพันธวงศ์
อายุ 32 ปี
เพศ  หญิง
1. จป.วิชาชีพ
2. ควบคุมคุณภาพ
3 . อื่นๆ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสุขภาพสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้และกรุงเทพมหานคร
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. เสมียน
2. ประสานงาน
3 . จัดการเอกสาร
 
การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัติวิชาชีพ(ปวช.)
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
สาขา การขาย
ประสงค์ทำงานที่ แถว สีลม บางรัก สาทร ปทุมวัน สัมพันธวงศ์ ยานนาวา
อายุ 32 ปี
เพศ  หญิง
1. ปวช ปีสอง
2. มีวุฒิ ม.ต้น
3 . พุดได้ 7ภาษา
 
การศึกษาสูงสุด ม.3
สถาบัน กศน
สาขา ล่ามภาษา และ ช่างโลหะ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ
อายุ 41 ปี
เพศ  ชาย
1. การตลาด
2. ประชาสัมพันธุ์
3 . การขาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สาขา บริหารธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ตามความเหมาะสม
อายุ 34 ปี
เพศ  ชาย
1. CEO/MD/President/VP
2. ที่ปรึกษา ด้านบริหารจัดการ
3 . Director
 
การศึกษาสูงสุด Master Degree
สถาบัน Northeast Missouri State University
สาขา Industrial Psychology
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที่
อายุ 63 ปี
เพศ  ชาย
1. งานในสนามบินหาดใหญ่
2. งานด้านภาษาจีน
3 . ง่านล่าม
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา จีนศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดสงขลา
อายุ 29 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2. บันทึกข้อมูล
3 . ประสานงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ นครศรีธรรมราช
อายุ 32 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่
2. พนักงานบัญชีและการเงิน
3 . พนักงานประชาสัมพันธ์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
อายุ 22 ปี
เพศ  หญิง


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


พื้นที่โฆษณา

ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)


โทรศัพท์ (สำนักงาน) : 02-279-0-466
โทรสาร (สำนักงาน) : 02-279-1-882
สายด่วน(ฝ่ายขาย) : 08-8881-6100
อีเมล์ : sale@siamhrm.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 15
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us