สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะพื้นที่โฆษณา
ค้นหาตำแหน่งงาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
พื้นที่โฆษณา


ค้นหางาน (English)
โหลดเอกสารกฎหมาย
Contact Us


สยามเอชอาร์เอ็ม
หมายเลขผู้เสียภาษี:


หมายเลข 10 หลัก 2780973697

หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 14
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page


Banner Exchange
SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ

สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน
หาคน หาพนักงาน ค้นหา Resume ที่นี่ | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาพนักงานที่ SiamHRM.com: หาพนักงาน, หาคนทำงาน, หาผู้สมัครงาน, ฝากประวัติส่วนตัว, ฝากประวัติหางาน, ฝาก Resume, CV, หางาน, หางาน ภาษาอังกฤษ, หางาน ภาษาไทย, หา English, หา Thai, ประวัติผู้หางาน, ประวัติผู้สมัครงาน ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 คำค้น:


ประวัติผู้หางาน สมัครงาน (Resume) อัพเดท


ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หานักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หานิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หางานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หานักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6319
ประวัติผู้หางาน (หางาน)
1. board control operation
2. operate boiler
3 . local
 
การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน เทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา
สาขา ช่างไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ โรงผลิตกระแสไฟฟ้า
อายุ 28 ปี
เพศ  ชาย
1. เคาน์เตอร์เช็คอิน
2. ขายตั๋ว
3 . Call-center
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สาขา การจัดการธุรกิจสายการบิน
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินนานานชาติสุราษฎร์ธานี
อายุ 21 ปี
เพศ  หญิง
1. วิศวกรควบคุมคุณภาพ
2. วิศวกรควบคุมการผลิต
3 . R&D
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขา วิศวกรรมพอลิเมอร์
ประสงค์ทำงานที่ -
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานธุรการ
2. ประชาสัมพันธ์
3 . front office
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สาขา ภาษาอังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่ บริษัทเรือน้ำมัน
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง
1. ช่างไฟฟ้านอกเวลาหลัก
2. ออกแบบ wiring สายตู้controlตามแบบ ระบบ plc
3 . ระบบไฟฟ้าเครื่องจักรทั่วไป ระบบควบคุมทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน เทคโนโลยีภาคตะวันออก อีเทค
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี
อายุ 32 ปี
เพศ  ชาย
1. สัตวบาล
2. นักวิชาการเกษตร
3 . งานฟาร์ม
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
สาขา สัตวเวชศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 22 ปี
เพศ  หญิง
1. พยาบาลวิชาชีพประจำแท่นขุดเจาะน้ำมัน หรืออ่าวไทย
2. พยาบาลวิชาชีพประจำเรือเดินทาง
3 . พยาบาลวิชาชีพ ประจำอ่าว หรือ เรือ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชธานี
สาขา การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น1
ประสงค์ทำงานที่ แท่นขุดเจาะน้ำมันต่างๆ
อายุ 29 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
2. เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์
3 . เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑณ
อายุ 27 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานประสานงานขาย
2. พนักงานขายฝ่ายโมเดิร์นเทรด
3 . พนักงานขายประจำออฟฟิศ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ หรือ นครนายก
อายุ 32 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2. QC
3 . คลังสินค้า
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน โรงเรียนจุนวิทยาคม
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง
1. ช่างเทคนิค
2. ช่างเทคนิค
3 . ช่างเทคนิค
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
สาขา อิเล็คทรอนิคส์
ประสงค์ทำงานที่ เมืองชัยภูมิ
อายุ 42 ปี
เพศ  ชาย
1. แอร์กราวน์แอร์เอเชีย
2. แอร์กราวน์นกแอร์
3 . แอร์กราวน์ไลออนแอร์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.สงขลานครินทร์
สาขา จุลชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 22 ปี
เพศ  หญิง
1. บัญชี
2. การเงิน/ธนาคาร
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวล
สาขา การยัญชี
ประสงค์ทำงานที่ ภายในจังหวัดสงขลา
อายุ 31 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้ช่วยกุ๊กเรือน้ำมัน
2. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
3 . พนักงานตอนรับ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญยาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา
อายุ 30 ปี
เพศ  หญิง
1. ผช.ผจก.ฝ่ายบุคคล
2. หัวหน้างานสรรหา
3 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ กับ นนทบุรี
อายุ 29 ปี
เพศ  หญิง
1. part time ผู้ช่วยเบเกอรรี่ ผลิตเบเกอรรี่
2. part time เกี่ยวกับอาหาร
3 . คีย์ข้อมูลและอื่นๆ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สาขา ศิลปกรรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริฆลฑล
อายุ 32 ปี
เพศ  หญิง
1. ช่าง มิลลิ่ง
2. ช่าง แม่พิมพ์พลาสติก
3 . พนักงานขับ โฟร์คลิฟ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
สาขา บริหารธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี
อายุ 78 ปี
เพศ  ชาย
1. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า/จัดส่ง
2. หัวหน้าคลังสินค้าสำเร็จรูป
3 . หัวหน้าคลังสินค้าวัตถุดิบ
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กทม1
สาขา เทียบโอนอาชีพ(ตำแหน่ง)
ประสงค์ทำงานที่ จ.นครปฐมและจ.สมุทรสาคร
อายุ 46 ปี
เพศ  ชาย
1. ผู้ตรวจสภาพอากาศ(สถานีอุตุนิยม)
2. ครู
3 . งานสหกรณ์การเกษตร
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา ฟิสิกศ์
ประสงค์ทำงานที่ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงาน pcในห้างสรรพสินค้า
2. พนักงานขายหน้าร้าน
3 . พนักงานจัดเรียงสินค้า
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
สาขา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ เขต ลำลูกกา ปทุมธานี
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์