สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะพื้นที่โฆษณา
ค้นหาตำแหน่งงาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
พื้นที่โฆษณา


ค้นหางาน (English)
โหลดเอกสารกฎหมาย
Contact Us


สยามเอชอาร์เอ็ม
หมายเลขผู้เสียภาษี:


หมายเลข 10 หลัก 2780973697

หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 14
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page


Banner Exchange
SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ

สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน
หาคน หาพนักงาน ค้นหา Resume ที่นี่ | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาพนักงานที่ SiamHRM.com: หาพนักงาน, หาคนทำงาน, หาผู้สมัครงาน, ฝากประวัติส่วนตัว, ฝากประวัติหางาน, ฝาก Resume, CV, หางาน, หางาน ภาษาอังกฤษ, หางาน ภาษาไทย, หา English, หา Thai, ประวัติผู้หางาน, ประวัติผู้สมัครงาน ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 คำค้น:


ประวัติผู้หางาน สมัครงาน (Resume) อัพเดท


ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หานักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หานิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หางานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หานักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6340
ประวัติผู้หางาน (หางาน)
1. ควบคุมคุณภาพอาหาร
2. QA
3 . QC
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา อุตสาหกรรมเกษตร
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. วิศวกรไฟฟ้า
2. วิศวกรไฟฟ้า
3 . วิศวกรไฟฟ้า
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 29 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
2. เจ้าหน้าที่QC
3 . เจ้าหน้าที่วิจัยพัฒนา
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขา วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. ครัวฮาลาล
2. ทำเบเกอรี่
3 . บรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขา อิสลามศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ ครัวฮาล้าลการบินไทย ดอนเมือง
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2. บัญชี
3 . จัดซื้อ
 
การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน พณิชยการภาษานุสรณ์บางแค
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 30 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานขับรถ
2. พนักงานบริการ
3 . เซลล์ขาย
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.2
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
สาขา ไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ นครศรีธรรมราช
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานคลังสินค้า
2. พนักงาน Logistics
3 . พนักงานสโตร์
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลันพณิชยการอินทราชัย
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ใกล้ที่พัก
อายุ 29 ปี
เพศ  ชาย
1. IT Manager
2. IT Leader
3 . Manager
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน การตลาด
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 36 ปี
เพศ  ชาย
1. อาจารย์สอนพิเศษ
2. ครูสอนพิเศษ
3 . รับพิมพ์งาน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การเงินและการธนาคาร
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ, กรุงเทพ โซนบางนา
อายุ 35 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้ช่วยกล้องฝึกหัด
2. ยกของในกองถ่าย
3 . stff กองถ่าย
 
การศึกษาสูงสุด ปวช3
สถาบัน ร.ร.สวนแตงวิทยา
สาขา บัญชี
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. ไกด์
2. ผู้ช่วยไกด์
3 . เทรนนิ่งโรงแรม
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ/ ชลบุรี
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2. เจ้าหน้าที่ทั่วไป
3 . เจ้าหน้า
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
สาขา การจัดการโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ นครราชสีมา
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. ประชาสัมพันธ์/บริการ
2. เลขานุการ
3 . IT
 
การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ เชียงใหม่
อายุ 22 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล-ธุรการ
2. Safety officer
3 . QMR
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชมงคล
สาขา บริหารธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง , ชลบุรี
อายุ 37 ปี
เพศ  หญิง
1. ตรวจสอบคุณภาพ
2. เอ็นจิเนียริ่ง
3 . งานฝ่ายผลิต
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สาขา อุตสาหการ
ประสงค์ทำงานที่ นครราชสีมา,ปทุมธานี,อยุธยา,สมุทรปราการ,สระบุรี
อายุ 45 ปี
เพศ  ชาย
1. นักพัฒนาสังคม
2. ครูธุระการ
3 . ธนาคาร
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขา พัฒนาสังคม
ประสงค์ทำงานที่ ในถิ่นทุรกันดาร
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานทั่วไป
2. พนักงาน-ผู้จัดการ
3 . ช่าง
 
การศึกษาสูงสุด ป.ว.ส.
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
สาขา เทคนิคยานยนตร์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้
อายุ 25 ปี
เพศ  ชาย
1. เลขานุการ
2. ธุรการ
3 . ฝ่ายบุคคล
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ บริษัทต่างๆ
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. Flash Animator
2. Graphic Designer
3 . Editor
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขา เทคโนโลยีมีเดีย
ประสงค์ทำงานที่ ภายใน กทม. หรือ ใกล้พระราม 2 จะดีมาก
อายุ 24 ปี
เพศ  ชาย
1. ผู้ช่วยไกด์
2. ไกด์
3 . พนักงานจองทัวร์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
สาขา พัฒนาการท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ เชียงใหม่
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์