หาคน หาพนักงาน ค้นหา Resume ที่นี่ | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาพนักงานที่ SiamHRM.com: หาพนักงาน, หาคนทำงาน, หาผู้สมัครงาน, ฝากประวัติส่วนตัว, ฝากประวัติหางาน, ฝาก Resume, CV, หางาน, หางาน ภาษาอังกฤษ, หางาน ภาษาไทย, หา English, หา Thai, ประวัติผู้หางาน, ประวัติผู้สมัครงาน


 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 คำค้น:


ประวัติผู้หางาน สมัครงาน (Resume) อัพเดท


ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หานักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หานิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หางานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หานักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6361
ประวัติผู้หางาน (หางาน)
1. เลขานุการ
2. ฝ่ายบุคคล
3 . ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกริก
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ และ นนทบุรี
อายุ 30 ปี
เพศ  หญิง
1. ช่างเทคนิค
2. ช่างไฟฟ้า
3 . ช่างซ่อมบำรุง
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ -
อายุ 24 ปี
เพศ  ชาย
1. ผู้ช่วยผู้จัดการกองถ่าย
2. ประสานงานกองถ่าย
3 . ผู้ช่วยตากล้อง
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. สอนเด็กบนดอย
2. กลุ่มจิตอาสา
3 . ช่วยเหลือสังคม
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สาขา มนุษยศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคเหนือ
อายุ 39 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานบริการภาคพื้นดิน (Ground Staff)
2. Guide
3 . งานด้านการท่องเที่ยว
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สาขา การท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ หาดใหญ่
อายุ 27 ปี
เพศ  ชาย
1. ผู้จัดการสินเชื่อ เช่า-ซื้อ
2. เจ้าหน้าทึ่สินเชื่อเช่า - ซื้อ
3 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล
สาขา บริหารการจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดนครพนม
อายุ 47 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานประจำออฟฟิส
2. ธุรการการบัญชี
3 . พนักงานขาย
 
การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สถาบัน เทคนิคพณิชยการเจ้าพระยา
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ สถานที่ที่ใกล้ที่พัก
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง
1. ดูแลคนชราชาวต่างชาติ
2. ดูแลเด็กชาวต่างชาติ
3 . -
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
สาขา ภาษาอังกฤษ (English major)
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
อายุ 59 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
2. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
3 . วางแผนการผลิต
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยคูรบุรีรัมย์
สาขา อุตสาหกรรมศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง
อายุ 48 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสายการบินแอร์เอเชียสนามบินนานาชติหาดใหญ่
2. พนักงานคีย์ข้อมูลก่อนขึ้นเครื่อง
3 . พนักงานภาคพื้นสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สนามบินนานาชาติหาดใหญ่
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา นครศรีธรรมราช
สาขา การปกครองท้องถิ่น
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินนานาชาตหาดใหญ่
อายุ 27 ปี
เพศ  ชาย
1. ธุรการ
2. งานการเงิน
3 . สาธารณสุข
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดนนทบุรี
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2. บันทึกข้อมูล
3 . ประสานงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ นครศรีธรรมราช
อายุ 32 ปี
เพศ  หญิง
1. Guest Service Agent of Airasia at CNX
2. Guest Service Agent of Lion air at CNX
3 . Guest Service Agent of Nokair at CNX
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพายัพ
สาขา ภาษาอังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่ เชียงใหม่
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. Manager
2. Engineer
3 . HR/ER
 
การศึกษาสูงสุด Master
สถาบัน KMIT'L
สาขา Industrial Management
ประสงค์ทำงานที่ anywhere
อายุ 35 ปี
เพศ  หญิง
1. นักวิชาการเกษตร
2. นักวิจัยการเกษตร
3 . นักส่งเสริมการเกษตร
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
สาขา พืชศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานธุรการ
2. พนักงานต้อนรับ
3 . พนักงงานขาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สาขา บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดตรัง
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้นบริษัทไทยแอร์เอเชีย Ground staff สายการบินไลออนแอร์
2. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่
3 . พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบริษัทไทยแอร์เอเซีย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา ภาษา การสื่อสารและธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้ช่วยหัวหน้า
2. ผู้ช่วนเลขานุการ
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 34 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานธุรการ
2. พนักงานฝ่ายบุคคล
3 . พนักงานพัสดุ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธับุรี
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. นักวิชาการเกษตร
2. ส่งเสริมการเกษตร
3 . นักวิจัย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
สาขา พืชาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคเหนือ
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


พื้นที่โฆษณา

ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

ห้างหุ้นส่วนสามัญสยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)


โทรศัพท์ (สำนักงาน) : 02-279-0-466
โทรสาร (สำนักงาน) : 02-279-1-882
สายด่วน(ฝ่ายขาย) : 08-8881-6100
อีเมล์ : sale@siamhrm.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 15
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us