หาคน หาพนักงาน ค้นหา Resume ที่นี่ | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาพนักงานที่ SiamHRM.com: หาพนักงาน, หาคนทำงาน, หาผู้สมัครงาน, ฝากประวัติส่วนตัว, ฝากประวัติหางาน, ฝาก Resume, CV, หางาน, หางาน ภาษาอังกฤษ, หางาน ภาษาไทย, หา English, หา Thai, ประวัติผู้หางาน, ประวัติผู้สมัครงาน


 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 คำค้น:


ประวัติผู้หางาน สมัครงาน (Resume) อัพเดท


ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หานักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หานิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หางานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หานักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6366
ประวัติผู้หางาน (หางาน)
1. ล่ามภาษาเวียดนามม ไกด์พาเที่ยว
2. ประสารงานประเทศเวียดนาม
3 . ประจำทีเวียดนาม
 
การศึกษาสูงสุด ปรีญญาตรี
สถาบัน มหาวิทญารัย Le Hong Phong เวียดนาม
สาขา อักษรศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ทัวไป
อายุ 39 ปี
เพศ  ชาย
1. ฝ่ายบุคคล
2. ฝ่ายการตลาด
3 . ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุขจักรวรรดิ
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ หนองแขม บางแค ภาษีเจริญ ท่าพระ และระแวกใกล้เคียง
อายุ 23 ปี
เพศ  ชาย
1. นักวิชาการสาธารณสุข
2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
3 . อื่นๆ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา
สาขา สุขศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการบัญชี
2. ธุรการบุคคล
3 . ธุรการทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาลัยกรุงเทพ
สาขา บัญชี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 37 ปี
เพศ  ชาย
1. มัคคุเทศก์
2. พนักงานท่าอากาศยาน
3 . พนักงานโรงแรม
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สาขา สังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม
3 . ผู้จัดการฝ่ายแรงงานสัมพันธ์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา องค์กรและการบริหาร
ประสงค์ทำงานที่ ทั่วประเทศ
อายุ 33 ปี
เพศ  ชาย
1. QC,QA
2. ผู้ช่วยธุรการสโตร์(คลังสิ้นค้า)
3 . ฝ่ายผลิต
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
สาขา บริหารธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ บ.ไอชิน เอไอ นิคมเวลโกร์ว
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการทั่วไป
2. แคชเชียร์
3 . จัดเอกสาร
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สาขา บริหารธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. งานบ้านทุกชนิด ทำอาหาร ไทย-จีน-ฝรั่ง(กับนายจ้างชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยเท่านั้น)
2. พี่เลี้ยงเด็ก (กับนายจ้างชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยเท่านั้น)
3 . ทำอาหาร ไทย-จีน-ฝรั่ง กับนายจ้างชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยเท่านั้น)
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน โรงเรียนเขาย้อย
สาขา สามัญ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล
อายุ 51 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุระการ ประสานงาน
2. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร
3 . พิสูจน์อักษร
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน สวนดุสิต
สาขา ภาษาไทย
ประสงค์ทำงานที่ สาทร สีลม
อายุ 22 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานบัญชี
2. พนักงานเสริฟ
3 . พนักงานขาย
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.1
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงบริหารธุรกิจ
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 19 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่
2. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่
3 . บริษัท ไทยแอร์เอเชีย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สาขา การจัดการธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินหาดใหญ่
อายุ 22 ปี
เพศ  ชาย
1. ธุรการ
2. พนักงานขาย/บริการ
3 . พัสดุ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน หมาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สาขา บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจ)
ประสงค์ทำงานที่ สุรินทร์
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. graphic
2. ออกแบบผลิตภํณท์
3 . ช่างศิลป์
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ราชภัฏพระนคร
สาขา ออกแบบผลิตภัรท์อุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ บางเขน-ท่าแร้ง-สายไหม-หลักสี-บางกะปิ
อายุ 38 ปี
เพศ  ชาย
1. Pg
2. แครทเชียร์
3 . บัญชี
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. ช่างเทคนิค
2. ช่างซ่อมบำรุง
3 . ช่างเครื่อง
 
การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
สาขา เครื่องกล
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย
1. ฝ่ายผลิต
2. ฝ่ายธุรการ
3 . ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน โรงเรียนโดมประดิษฐวิทยา
สาขา ศิลป์/ภาษา
ประสงค์ทำงานที่ นิคมเหมราช นิคมอิสเทิร์นซีบอร์ด
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสายการบินแอร์เอเชียสนามบินนานาชติหาดใหญ่
2. พนักงานคีย์ข้อมูลก่อนขึ้นเครื่อง
3 . พนักงานภาคพื้นสายการบินไทยไลอ้อนแอร์สนามบินนานาชาติหาดใหญ่
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา นครศรีธรรมราช
สาขา การปกครองท้องถิ่น
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินนานาชาตหาดใหญ่
อายุ 27 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานเรือน้ำมัน หรือ บริษัทในเครือ
2. ควบคุม
3 . ผู้ช่วยกุ๊ก
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. โลจิสติกส์
2. จัดซือ
3 . คลังสินค้า
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา การจัดการโลจิสติกส์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


พื้นที่โฆษณา

ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)


โทรศัพท์ (สำนักงาน) : 02-279-0-466
โทรสาร (สำนักงาน) : 02-279-1-882
สายด่วน(ฝ่ายขาย) : 08-8881-6100
อีเมล์ : sale@siamhrm.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 15
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us