หาคน หาพนักงาน ค้นหา Resume ที่นี่ | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาพนักงานที่ SiamHRM.com: หาพนักงาน, หาคนทำงาน, หาผู้สมัครงาน, ฝากประวัติส่วนตัว, ฝากประวัติหางาน, ฝาก Resume, CV, หางาน, หางาน ภาษาอังกฤษ, หางาน ภาษาไทย, หา English, หา Thai, ประวัติผู้หางาน, ประวัติผู้สมัครงาน


 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 คำค้น:


ประวัติผู้หางาน สมัครงาน (Resume) อัพเดท


ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หานักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หานิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หางานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หานักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6381
ประวัติผู้หางาน (หางาน)
1. พนักงานบัญชีทั่วไป
2. พนักงานธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฏเชียงราย
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 39 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานบัญชี
2. ธุรการ
3 . บุคคล
 
การศึกษาสูงสุด อนูปริญญาตรี
สถาบัน รร.พณิชยการขอนแก่น
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง
อายุ 33 ปี
เพศ  หญิง
1. ghrfghfd
2. dgfddgd
3 . gdfgd
 
การศึกษาสูงสุด dfgd
สถาบัน sdfsafsdaf
สาขา bdsfgsdf
ประสงค์ทำงานที่ fcgdsfg
อายุ 80 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่งาน IT
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ
3 . พนักงานทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
สาขา คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ
อายุ 25 ปี
เพศ  ชาย
1. แม่บ้านรายวัน
2. พี่เลี้ยงเด็กรายวัน ไป-กลับ
3 . พี่เลี้ยง
 
การศึกษาสูงสุด ม.3
สถาบัน การศึกษานอกโรงเรียน
สาขา ทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ บางนา-พระโขนง-อ่อนนุช
อายุ 31 ปี
เพศ  หญิง
1. QA , Supervisor, R&D , Preduction Supervisor
2. ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม
3 . QA Staft
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา เทคโลโนยีการอาหาร
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ กทม (ปทุมวัน พญาไท อ่อนนุช จามจุรี จตุจักร)
อายุ 22 ปี
เพศ  หญิง
1. บุคคล
2. ฝึกอบรม
3 . สรรหา
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา การจัดการอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง
อายุ 39 ปี
เพศ  หญิง
1. Industrial Engineer, Engineer
2. IE, QA , QC, Production, Planning, maintenance
3 . Safety Engineering , System Engineering
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล ลำพูน เชียงใหม่
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. ช่างไฟฟ้า
2. ช่างเครื่องมือวัด
3 . ช่างเทคนิคQA/QC
 
การศึกษาสูงสุด อุดมศึกษา
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนอุบลราชธานี
สาขา อิเล็กทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ จ.ระยอง
อายุ 36 ปี
เพศ  ชาย
1. ขับรถ
2. คลังสินค้า
3 . รปภ.
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษา
สถาบัน กศน.จังหวัดขอนแก่น
สาขา วิทย์-ภาษา
ประสงค์ทำงานที่ ในจังหวัดอุดรธานี
อายุ 47 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานทั่วไป
2. ผู้ช่วย
3 . หัวหน้า
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ
อายุ 24 ปี
เพศ  ชาย
1. พยาบาลแท่นขุดเจาะน้ำมัน
2. พยาบาลแท่นเจาะ
3 . พยาบาลประจำเรือสินค้าหรือเรือท่องเที่ยว
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยคริสเตียนนครปฐม
สาขา พยาบาล
ประสงค์ทำงานที่ ตามที่บริษัทจัดให้ไป
อายุ 32 ปี
เพศ  หญิง
1. Bell Supervisor
2. Bell capital
3 . Beel Boy
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมปลาย6
สถาบัน ดาริสสลามวิทยา
สาขา ศิลป์ภาษา
ประสงค์ทำงานที่ เขาหลัก
อายุ 24 ปี
เพศ  ชาย
1. ผู้ช่วยธุรการ
2. สโตร์
3 . พนักงานประจำ
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตินปลาย
สถาบัน การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอราชสาส์น
สาขา พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ
อายุ 34 ปี
เพศ  หญิง
1. -
2. -
3 . -
 
การศึกษาสูงสุด อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยนครพนม
สาขา เทดโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ -
อายุ 24 ปี
เพศ  ชาย
1. ผู้จัดการโรงเรียน
2. ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 . รองผู้อำนวยการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา บริหารการศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง
อายุ 65 ปี
เพศ  ชาย
1. สำรวจและจัดทำแผนที่
2. ธุรการทั่วไป
3 . ประสานงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานฝ่ายนโยบายและแผน
2. พนักงานฝ่ายบุคคล
3 . พนักงานต้อนรับ/ประสานงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ขอนแก่น/นครราชสีมา
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2. แคชเชียร์
3 . การตลาด
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
สาขา บริหารธุรกิจเอกการตลาด
ประสงค์ทำงานที่ กทม
อายุ 38 ปี
เพศ  หญิง
1. ประชาสัมพันธ์
2. การเงิน
3 . พนักงานทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.สยาม
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ รามคำแหง บางกะปิ
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)


ติดต่อ (สำนักงาน) : 02-279-0-466
ติดต่อ เบอร์ FAX : 02-279-1-882
สายด่วน (ฝ่ายขาย) : 08-8881-6100
อีเมล์ : sale@siamhrm.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 24 สิงหาคม 2559

ผู้ใช้งาน 43832 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127613 คน