SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่

หาคน หาพนักงาน ค้นหา Resume ที่นี่ | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาพนักงานที่ Jobs.SiamHRM.com


 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


ประวัติผู้หางาน สมัครงาน (Resume) อัพเดท


ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หานักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หานิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หางานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หานักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6396
ประวัติผู้หางาน (หางาน)
1. หัวหน้าส่วน
2. ผช.หัวหน้าส่วน
3 . ผช.ผู้จัดการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ นนทบุรี,ตลิ่งชัน,บางกอกน้อย,จรัญ
อายุ 41 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่
2. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่
3 . พนักงานต้อนรับภาคพื้นบริษัทไทยแอร์เอเชีย Ground staff สายการบินไลออนแอร์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินหาดใหญ่
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง
1. Internal Audit Restaurant Manager
2. BD Manager
3 . Hr Manager
 
การศึกษาสูงสุด Master's degree
สถาบัน Kasetsart University
สาขา : Economics
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 46 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
2. เจ้าหน้าที่สรรหา
3 . ประสานงานทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา สื่อสารมวลชน
ประสงค์ทำงานที่ เดินทางสะดวก
อายุ 33 ปี
เพศ  หญิง
1. แคชเชียร์กลางคืน
2. แคชเชียร์กลางคืน
3 . การตลาด
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ราคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ใกล้บ้าน
อายุ 35 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
2. ผู้จัดการแผนกธูรการ
3 . หัวหน้างานแผนกบุคคลและธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยปทุมธานี (มหาวิทยาลัยปทุมธานี)
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลางและภาคเหนือ
อายุ 40 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานเสริฟ
2. จัดเรียงสินค้า
3 . บริการ
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบัน โรงเรียนผู้เทศบาลตำบลท่าแพ
สาขา ปกติ
ประสงค์ทำงานที่ เขตบางพลัด
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2. บริการลูกค้า
3 . อื่นๆ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สาขา คณะบริหารธุรกิจ สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ภาดใต้
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่สรรหา
2. Recruit
3 . Sales
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.ราชภัฎสวนสุนันทา
สาขา วิทยุ-โทรทัศน์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 31 ปี
เพศ  หญิง
1. ประชาสัมพันธ์
2. พนักงานบุคคลการบริหาร
3 . MC พนักงานเชียร์สินค้า
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานบัญชีและการเงิน
2. พนักงานประชาสัมพันธ์
3 . พนักงานตอนรับภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ ท่าอากาศยานสนามบินหาดใหญ่
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานขับรถ
2. ส่งเอกสาร
3 . ตรวจวอบเอกสาร
 
การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน ราชประชานุเคราะ36
สาขา ศิลปะ ภาษา
ประสงค์ทำงานที่ ภูเก็ต
อายุ 27 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานขับรถ
2. ขับรถส่วนกลาง
3 . ขับรถผู้บริหาร
 
การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน เทคนิคพาณิชยการลพบุรี
สาขา การขาย
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 42 ปี
เพศ  ชาย
1. ธุรการทั่วไป
2. -
3 . -
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2. ประชาสัมพันธ์
3 . ฝ่ายบุคคล
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ ราชบุรี
อายุ 34 ปี
เพศ  หญิง
1. งานธุรการ
2. งานธนาคาร
3 . งานเลขา
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขา บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่ นนทบุรี
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. บัญชี-การเงิน
2. จัดซื้อ
3 . ประสานงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ
อายุ 43 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่การตลาด
2. Sales
3 . Sales Support/admin
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง
สาขา คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
ประสงค์ทำงานที่ ได้ทุกจังหวัด
อายุ 32 ปี
เพศ  หญิง
1. HRD
2. HROD
3 . CONSULTANT
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สาขา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยืและองค์การ
ประสงค์ทำงานที่ บางนา, กทม, ใกล้ BTS
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง
1. วิชาการ การศึกษา
2. ธุรการ
3 . พนักงานทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สาขา ปรัชญา
ประสงค์ทำงานที่ ภาคอีสาน
อายุ 34 ปี
เพศ  ชาย


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 19
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 มีนาคม 2561

ผู้ใช้งาน 44926 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127912 คน