หาคน หาพนักงาน ค้นหา Resume ที่นี่ | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาพนักงานที่ Jobs.SiamHRM.com


 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


ประวัติผู้หางาน สมัครงาน (Resume) อัพเดท


ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หานักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หานิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หางานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หานักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6389
ประวัติผู้หางาน (หางาน)
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. เจ้าหน้าที่ประสานงาน
3 . เจ้าหน้าที่จัดส่ง
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ จ.ขอนแก่น - มหาสารคาม
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. แปลภาษาเขมร
2. สอนภาษาเขมร
3 . งาที่เกี่บวกับเขมร
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาร
สาขา ภาษาเขมร
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที่
อายุ 31 ปี
เพศ  หญิง
1. นักวิชาการสาธารณสุข
2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
3 . การเงินและธนาคาร
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่ 6
สถาบัน โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานขาย
2. พนักงานขาย
3 . พนักงานขาย
 
การศึกษาสูงสุด ม.ต้น
สถาบัน กศน.อ.ท่าใหม่
สาขา สื่อสาร
ประสงค์ทำงานที่ โรบินสันอยุธยา
อายุ 32 ปี
เพศ  ชาย
1. ช่างซ่อมบำรุง
2. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
3 . ฝ่ายผลิต
 
การศึกษาสูงสุด ปะกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
สาขา เครื่องกล
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย
1. นักวิชาการสาธารณสุข
2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงงาน
3 . เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สาขา สาธารณสุขศาสตร์ (ชุมชน)
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. นักวิชาการสาธารณสุข
2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
3 . เจ้าพนักงานทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยนครราชสีมา
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ จ.สุรินทร์
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. คอมพิวเตอร์
2. ธุรการ
3 . ทหารหญิง
 
การศึกษาสูงสุด ป.ว.ส
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพศีรสัชนาลัย
สาขา คอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ ไหนก็ได้
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานขายเครื่องสำอาง BA.
2. -
3 . -
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมปลาย
สถาบัน การศึกษานอกระบบ
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ เดอะมอลล์งามวงวานศ์
อายุ 81 ปี
เพศ  หญิง
1. งานเอกสาร
2. งานแปล
3 . ครู
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา ภาษาอังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานวิ่งเคลม
2. พนักงานซ่อมบำรุงเกี่ยวอิเล็กทรอนิกส์
3 . เซลล์ออกต่างตังหวัด
 
การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
สาขา อิเล็กทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ บางนา หรือ แถวสถานที่ที่พักอาศัยอยู่ตามที่อยู่
อายุ 24 ปี
เพศ  ชาย
1. ช่างไฟฟ้าเดินเรือระหว่างประเทศ
2. ช่างเทคนิค
3 . ช่างซ่อมบำรุง
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสกลนคร
สาขา อิเล็กทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ บนเรือ
อายุ 37 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้น
2. พนักงานต้อนรับหน้าฟ้อนท์
3 . พนักงานธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.วลัยลักษณ์
สาขา ภูมิภาคศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. ช่างwiring
2. ช่างไฟฟ้าคอนโทรล
3 . ช่างไฟฟ้า
 
การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน ร.ร โพธิ์ตากพิทยาคม
สาขา สายศิลป์ ภาษา
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี
อายุ 30 ปี
เพศ  ชาย
1. ช่างwiring
2. ช่างไฟฟ้าคอนโทรล
3 . ช่างไฟฟ้า
 
การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน ร.ร โพธิ์ตากพิทยาคม
สาขา สายศิลป์ ภาษา
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี
อายุ 30 ปี
เพศ  ชาย
1. ช่างwiring
2. ช่างไฟฟ้าคอนโทรล
3 . ช่างไฟฟ้า
 
การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน ร.ร โพธิ์ตากพิทยาคม
สาขา สายศิลป์ ภาษา
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี
อายุ 30 ปี
เพศ  ชาย
1. แอร์กราวน์
2. แอร์โฮสเตส
3 . สายการบิน
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ขอนแก่น
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 30 ปี
เพศ  หญิง
1. วิศวกรงานระบบ ME
2. วิศวกรซ่อมบำรุง
3 . วิศวกรโรงงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ประสงค์ทำงานที่ ภาคเหนือ
อายุ 27 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานฝ่ายการผลิต
2. QA
3 . QC
 
การศึกษาสูงสุด ปวช.
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ บริษัทโกรเฮ่ สยาม จำกัด
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. แล้วแต่พิจารณา
2. ตามความเหมาะสม
3 . งานpart time / full time
 
การศึกษาสูงสุด กำลังศึกษาอยู่ ป.ตรี
สถาบัน ม.ราชภัฏธนบุรี
สาขา การโรงแรม
ประสงค์ทำงานที่ ธัญบุรี ปทุมธานี ลำลูกกา
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)


ติดต่อ (สำนักงาน) : 02-279-0-466
ติดต่อ เบอร์ FAX : 02-279-1-882
สายด่วน (ฝ่ายขาย) : 08-8881-6100
อีเมล์ : sale@siamhrm.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

ผู้ใช้งาน 44412 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127753 คน