สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

หางานบนมือถือ ที่นี่


พื้นที่โฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
พื้นที่โฆษณา


ค้นหางาน (English)
โหลดเอกสารกฎหมาย
Contact Us


สยามเอชอาร์เอ็ม
หมายเลขผู้เสียภาษี:


หมายเลข 10 หลัก 2780973697

หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 14
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page


Banner Exchange
SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ

สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน
หาคน หาพนักงาน ค้นหา Resume ที่นี่ | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาพนักงานที่ SiamHRM.com: หาพนักงาน, หาคนทำงาน, หาผู้สมัครงาน, ฝากประวัติส่วนตัว, ฝากประวัติหางาน, ฝาก Resume, CV, หางาน, หางาน ภาษาอังกฤษ, หางาน ภาษาไทย, หา English, หา Thai, ประวัติผู้หางาน, ประวัติผู้สมัครงาน ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 คำค้น:


ประวัติผู้หางาน สมัครงาน (Resume) อัพเดท


ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หานักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หานิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หางานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หานักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6315
ประวัติผู้หางาน (หางาน)
1. Payroll
2. Admin
3 . HR
 
การศึกษาสูงสุด High School
สถาบัน Prachaksinlapakhan School
สาขา Social
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี
อายุ 31 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม
3 . ผู้จัดการฝ่ายแรงงานสัมพันธ์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา องค์กรและการบริหาร
ประสงค์ทำงานที่ ทั่วประเทศ
อายุ 32 ปี
เพศ  ชาย
1. ช่าง
2. ผลิต
3 . ฝ่ายผลิต
 
การศึกษาสูงสุด ป.ว.ช
สถาบัน เทคนิคสิงห์บุรี
สาขา ช่างเชื่อมโลหะ
ประสงค์ทำงานที่ สิงห์บุรี
อายุ 34 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่บัญชี
2. เจ้าหน้าที่การเงิน
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
2. เจ้าหน้าที่สี่งแวดล้อม
3 . นักวิทยาศาสตร์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา วิทยาศาสตร์สี่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี,ระยอง
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานราชการ
2. ครู
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
สาขา ภาษาไทย
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดพะเยา
อายุ 33 ปี
เพศ  หญิง
1. งานบริษัท
2. สำนักงาน
3 . หน่วยงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา
สาขา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ พัทลุง หาดใหญ สงขลา ตรัง
อายุ 22 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการ
2. ผู้ช่วยผู้จัดการ
3 . หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าแผนก
 
การศึกษาสูงสุด บริหารธุรกิจ
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชฏักสุิรนทร์
สาขา กาารจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดสุรินทร์
อายุ 29 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานบัญชี
2. พนักงานการเงิน
3 . พนักงานธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ประกาศวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
สาขา บัญชี
ประสงค์ทำงานที่ ในจังหวัดเชียงใหม่
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. Sales Manager
2. Assistant Manager
3 . 0
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที่
อายุ 35 ปี
เพศ  หญิง
1. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า/จัดส่ง
2. หัวหน้าคลังสินค้าสำเร็จรูป
3 . หัวหน้าคลังสินค้าวัตถุดิบ
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กทม1
สาขา เทียบโอนอาชีพ(ตำแหน่ง)
ประสงค์ทำงานที่ จ.นครปฐมและจ.สมุทรสาคร
อายุ 46 ปี
เพศ  ชาย
1. เชลล์โมเดิ้ลเทรด ภาคอีสาน
2. เชลล์ ดิลเลอร์ ภาค อีสาน
3 . sup pc.อีสาน
 
การศึกษาสูงสุด ม.ปลาย
สถาบัน รร.สมเด็จพระญาณสังวร
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ อีสาน
อายุ 36 ปี
เพศ  ชาย
1. ช่างเย็บผ้า
2. ช่าแพทเทิร์น
3 . งานครู-อาจารย์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนศรีวิชัยสงขลา
สาขา การออกแบบแฟชั่นและสิงทอ
ประสงค์ทำงานที่ บริษัทในกรุงเทพ
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานบัญชีการเงิน
2. พนักงานงานบัญชีลูกหนี้
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี
อายุ 30 ปี
เพศ  หญิง
1. อาจารย์พิเศษด้านการท่องเที่ยว
2. อาจารย์พิเศษด้านวัฒนธรรม
3 . วิทยากรบรรยายพระบรมมหาราชวัง
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขา การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ - ปริมณฑล
อายุ 34 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่ควมคุมเครื่องจักรกล
2. ช่างเทคนิค
3 . วิศวกร
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา(เรือนํามัน)
อายุ 34 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานทั่วไป
2. ผู้ช่วยช่าง
3 . สโตแมน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สาขา พัฒนาชุมชน
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดสงขลา
อายุ 27 ปี
เพศ  ชาย
1. ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
2. หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ
3 . จป.วิชาชีพ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา บริหารรัฐกิจ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ-ปริมณฑล
อายุ 53 ปี
เพศ  ชาย
 
การศึกษาสูงสุด
สถาบัน
สาขา
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 2014 ปี
เพศ 
1. ช่างเชื่อมโลหะ
2. ช่างกลโรงงาน
3 . ช่างซอ้มบำรุง
 
การศึกษาสูงสุด ม. 6
สถาบัน ภาคปกติ
สาขา ศิลป์ อุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 35 ปี
เพศ  ชาย


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์