สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

หางานบนมือถือ ที่นี่


พื้นที่โฆษณา


ค้นหาตำแหน่งงาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
พื้นที่โฆษณา


ค้นหางาน (English)
โหลดเอกสารกฎหมาย
Contact Us


สยามเอชอาร์เอ็ม
หมายเลขผู้เสียภาษี:


หมายเลข 10 หลัก 2780973697

หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 14
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page


Banner Exchange
SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ

สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน
หาคน ค้นหาใบสมัครงาน Resume | Resume Service SIAMHRM.COM : หาพนักงาน, หาคนทำงาน, หาผู้สมัครงาน, ฝากประวัติส่วนตัว, ฝากประวัติหางาน, ฝาก Resume, CV, ใบสมัครงาน, ใบสมัครงาน ภาษาอังกฤษ, ใบสมัครงาน ภาษาไทย, ใบสมัคร English, ใบสมัคร Thai, ประวัติผู้หางาน, ประวัติผู้สมัครงาน ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 คำค้น:


ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ใบสมัครพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
ใบสมัครพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
ใบสมัครพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
ใบสมัครพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
ใบสมัครนักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
ใบสมัครพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
ใบสมัครช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
ใบสมัครช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
ใบสมัครช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
ใบสมัครพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
ใบสมัครพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
ใบสมัครช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
ใบสมัครพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
ใบสมัครนิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
ใบสมัครงานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
ใบสมัครส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
ใบสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
ใบสมัครพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
ใบสมัครโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
ใบสมัครแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
ใบสมัครพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
ใบสมัครเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
ใบสมัครนักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
ใบสมัครเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
ใบสมัครวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
ใบสมัครวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
ใบสมัครพนักงานวิจัย วิเคราะห์
ใบสมัครวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
ใบสมัครวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
ใบสมัครเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
ใบสมัครวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
ใบสมัครวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
ใบสมัครผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
ใบสมัครพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
ใบสมัครศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
ใบสมัครเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
ใบสมัครสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
ใบสมัครอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6314
ประวัติผู้หางาน (ใบสมัครงาน)
1. ช่างเชื่อมโลหะ
2. ช่างกลโรงงาน
3 . ช่างซอ้มบำรุง
 
การศึกษาสูงสุด ม. 6
สถาบัน ภาคปกติ
สาขา ศิลป์ อุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 35 ปี
เพศ  ชาย
1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. ฝ่ายจัดซื้อ
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา
อายุ 28 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
2. นักอาชีวอนามัย
3 . เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัย
 
การศึกษาสูงสุด ป. ตรี
สถาบัน ม. วลัยลักษณ์
สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้
อายุ 23 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานธุรการ
2. พนักงานขาย
3 . พนักงานทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน การศึกษานอกโรงเรียนวาริชภูมิ
สาขา ทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. ช่างอาคาร
2. ช่างดูแลสระว่ายน้ำ
3 . พนักงานส่งเอกสาร
 
การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ
สาขา อิเลคทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ บางกะปิ รามคำแหง ลาดพร้าว มีนบุรี
อายุ 27 ปี
เพศ  ชาย
1. ผจก.ฝ่ายบุคคล
2. ผช.ผจก.ฝ่ายบุคคล
3 . ผจก.ฝ่ายบุคคลอาวุโส
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ
อายุ 45 ปี
เพศ  ชาย
1. นักส่งเสริมการเกษตร
2. นักวิชาการเกษตร
3 . นักโรคพืช
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา โรคพืชวิทยา
ประสงค์ทำงานที่ ทุกที่
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย
1. ธุรการ
2. บัญชี
3 . คิวซี
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. พนง ทั่วไป
2. พนง บริการบนรถทัวร์
3 . พนง เอกสาร
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่ 6
สถาบัน ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย อ.ปากเกร็ด
สาขา สามัญศึกษา
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 22 ปี
เพศ  หญิง
1. marketing manager
2. sales manager
3 . manager
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยบรูพา
สาขา บริหาร
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล
อายุ 45 ปี
เพศ  ชาย
1. หัวหน้าฝ่ายสรรหาว่าจ้าง
2. เจ้าหน้าที่สรรหาอาวุโส
3 . ผู้จัดการฝ่ายอบรม
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ศิลปากร
สาขา ธุรกิจทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ กทม.
อายุ 29 ปี
เพศ  หญิง
1. วิศวกรเครื่องกล
2. วิศวกรฝ่ายผลิต
3 . QC
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขา วิศวกรรมเครื่่องกล
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 29 ปี
เพศ  ชาย
1. สโตร์
2. สต๊อก
3 . จัดซื้อ
 
การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน กศน บางเลน
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ ในบางเลน
อายุ 21 ปี
เพศ  หญิง
1. ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์
2. สถาบันการศึกษา
3 . บริษัทเอกชน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพายัพ
สาขา เลขานุการ
ประสงค์ทำงานที่ ภาคเหนือตอนบน
อายุ 39 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานขาย
2. ธุรการ
3 . บัญชี
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา วิทยาศาสตร์บัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. ground staff
2. ประชาสัมพันธ์
3 . ติดต่อประสานงาน
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน โรงเรียนอุดมศึกษา
สาขา ศิลป์ อังกฤษ-จีน
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. หัวหน้าแผนกผลิตเบเกอรี่
2. QA
3 . พนักงานผลิตเบเกอรี่ เค้ก ขนมปัง
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขา วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. admin/ธุรการ/การตลาด
2. งานธนาคารเกี่ยวกับฝ่ายอนุมัติและพิจารณาสินเชื่อ
3 . call center
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สาขา อังกฤษธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล
อายุ 27 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. เลขา
3 . ประสานงาน
 
การศึกษาสูงสุด อุดมศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. Senior System Engineer
2. System Engineer
3 . Automation Engineer
 
การศึกษาสูงสุด Bachelor's Degree
สถาบัน King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.
สาขา Instrumentation Engineer
ประสงค์ทำงานที่ All
อายุ 33 ปี
เพศ  ชาย


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์