สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะพื้นที่โฆษณา
ค้นหาตำแหน่งงาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
พื้นที่โฆษณา


ค้นหางาน (English)
โหลดเอกสารกฎหมาย
Contact Us


สยามเอชอาร์เอ็ม
หมายเลขผู้เสียภาษี:


หมายเลข 10 หลัก 2780973697

หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 14
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page


Banner Exchange
SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ

สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน
หาคน หาพนักงาน ค้นหา Resume ที่นี่ | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาพนักงานที่ SiamHRM.com: หาพนักงาน, หาคนทำงาน, หาผู้สมัครงาน, ฝากประวัติส่วนตัว, ฝากประวัติหางาน, ฝาก Resume, CV, หางาน, หางาน ภาษาอังกฤษ, หางาน ภาษาไทย, หา English, หา Thai, ประวัติผู้หางาน, ประวัติผู้สมัครงาน ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 คำค้น:


ประวัติผู้หางาน สมัครงาน (Resume) อัพเดท


ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หานักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หานิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หางานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หานักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6332
ประวัติผู้หางาน (หางาน)
1. วิศวกรฝ่ายผลิต
2. วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ
3 . วิศวกรไฟฟ้า
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 22 ปี
เพศ  หญิง
1. saff
2. พนักงานประจำ
3 . ครูพี่เลี้ยง
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา มนุษยศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. นักแสดงmvเพลงหรือตัวประกอบ
2. ถ่ายแบบ
3 . พิธีกร
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
สาขา ธุรกิจร้านอาหารภัตตาคาร
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ
อายุ 29 ปี
เพศ  หญิง
1. US Embassy Nurse In Thailand
2. Airport Nurse
3 . Airline Nurse
 
การศึกษาสูงสุด Master's Degree
สถาบัน Chulalongkorn University
สาขา Adult Nursing Science
ประสงค์ทำงานที่ Bangkok and Overseas
อายุ 31 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานขาย
2. พนักงาน
3 . พนักงาน
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบัน โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ ในจ.ชัยภูมิ
อายุ 19 ปี
เพศ  หญิง
1. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
2. นักวิทยาศาสตร์
3 . นักวิจัย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่ -
อายุ 29 ปี
เพศ  ชาย
1. งานในกองถ่าย
2. ผู้ช่วยเรื่องเสื้อผ้า
3 . ผู้ติดตามนักแสดง
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
สาขา คหกรรมศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ช่อง 3
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. โฟร์แมน
2. โฟร์แมนซ่อมบำรุง
3 . ช่างซ่อมบำรุง
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน เทคโนโลยีแห่งอโยธยา
สาขา เทคโนโลยีการจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ บริษัท
อายุ 48 ปี
เพศ  ชาย
1. ธุรการ ประสานงานทั่วไป
2. จัดซื้อ
3 . แม่บ้าน
 
การศึกษาสูงสุด ต่ำกว่าปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 34 ปี
เพศ  หญิง
1. แปลภาษาเกาหลี-ไทย
2. สอนภาษาเกาหลี
3 . ล่ามภาษาเกาหลี-ไทย
 
การศึกษาสูงสุด ม6
สถาบัน ที่ประเทศเกาหลี
สาขา สามัญ
ประสงค์ทำงานที่ ที่บ้านหรือ office
อายุ 33 ปี
เพศ  หญิง
1. ช่างเทคนิค
2. ผู้ช่วยช่างเทคนิค
3 . พนักงานควบคุมคุณภาพ
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
สาขา ช่างไฟฟ้ากำลง
ประสงค์ทำงานที่ ในเขตจังหวัดชัยภูมิ
อายุ 32 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานควบคุมเครื่องจักร
2. พรักงานคลังสินค้า
3 . พนักงานควบคุมคุณภาพ(QC)
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมปลาย
สถาบัน กศน.อำเภอเมืองประจวบ
สาขา สามัญ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 30 ปี
เพศ  ชาย
1. ground service
2. customer service
3 . receptionist
 
การศึกษาสูงสุด Bachelor's Degree
สถาบัน RangSit University
สาขา English
ประสงค์ทำงานที่ Airport
อายุ 25 ปี
เพศ  ชาย
1. Ground service
2. Hr
3 . พนักงานทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา การจัดการการท่องเที่ยว
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. งานขาย
2. พนักงานคีย์ข้อมูล
3 . นิติกร
 
การศึกษาสูงสุด ปริณญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดสมุทรสงคราม
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง
1. จป.วิชาชีพ
2. จป.วิชาชีพ
3 . จป.วิชาชีพ
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ทักษิณ
สาขา อาชีวอนามัย
ประสงค์ทำงานที่ สัตหีบ,ศรีราชา
อายุ 30 ปี
เพศ  หญิง
1. บริการลูกค้า
2. ประชาสัมพันธ์
3 . ลูกค้าสัมพันธ์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ -
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. พนักงานฝ่ายบุคคล
3 . พนักงานฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ
อายุ 33 ปี
เพศ  ชาย
1. ช่างภาพ
2. ผู้ช่วยช่างภาพ
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา มนุษยศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 30 ปี
เพศ  ชาย
1. วิศวกรเคมี ผลิต
2. วิศวกรเคมี ฝ่ายวิจัย
3 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.ธรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรม เคมี
ประสงค์ทำงานที่ สามารถปฏิบัติงานได้ทุกที
อายุ 28 ปี
เพศ  ชาย


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์