หาคน หาพนักงาน ค้นหา Resume ที่นี่ | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาพนักงานที่ SiamHRM.com: หาพนักงาน, หาคนทำงาน, หาผู้สมัครงาน, ฝากประวัติส่วนตัว, ฝากประวัติหางาน, ฝาก Resume, CV, หางาน, หางาน ภาษาอังกฤษ, หางาน ภาษาไทย, หา English, หา Thai, ประวัติผู้หางาน, ประวัติผู้สมัครงาน


 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 คำค้น:


ประวัติผู้หางาน สมัครงาน (Resume) อัพเดท


ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หานักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หานิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หางานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หานักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6382
ประวัติผู้หางาน (หางาน)
1. ฝ่ายบุคคล
2. ธุรการ
3 . การประชาสัมพันธ์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัย บูรพา
สาขา บริหารธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ -
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานทั่วไป
2. call center
3 . พนักงานธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยราชพฤกษ์
สาขา การจัดการโลจิสติกส์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. วิศวกร
2. ช่างเทคนิค
3 . ช่างเขียนเบบ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ประสงค์ทำงานที่ แท่นขุดเจาะน้ำมัน
อายุ 25 ปี
เพศ  ชาย
1. นักสิ่งเเวดล้อม
2. นักวิทยาศาสตร์
3 . นักวิเคราะห์คุณภาพ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. วิศวกร
2. หัวหน้าช่าง
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการซ่อมบำรุง
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน RAJAPARK INSTITUTE
สาขา อุตสาหการ
ประสงค์ทำงานที่ มีนบุรี
อายุ 35 ปี
เพศ  ชาย
1. ทนายความฝึกหัด
2. นิติกร
3 . Legal officer
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ธรรมศาสตร์
สาขา กฎหมาย
ประสงค์ทำงานที่ อนุสาวรีย์ชัย. รามคำแหง ลาดพร้าว
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. แมสเซ็นเจอร์
2. -
3 . -
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถาบัน พระมารดานิจจานุเคราะห์
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ
อายุ 33 ปี
เพศ  ชาย
1. แมสเซ็นเจอร์
2. -
3 . -
 
การศึกษาสูงสุด มัธยม
สถาบัน พระมารดานิจจานุเคราะห์
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ
อายุ 32 ปี
เพศ  ชาย
1. HRD Officer
2. After Sales Marketing Officer
3 . OE Sales Privilege&Customs (Senior Officer / Asst. Manager)
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก สระบุรี
สาขา เอกภาษาอังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่ บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด/Denso Sales (Thailand) Co., Ltd - สมุทรปราการ
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง
1. ขับรถลากเครื่องบิน
2. ช่างเครื่องบิน
3 . _
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา สือสารมวลชน
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ
อายุ 29 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานขาย
2. พนักงานบริการลูกค้า
3 . สิ้นเชื่อ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขา เศรษฐศาตร์
ประสงค์ทำงานที่ ขอนแก่น
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2. เจ้าหน้าที่บัญชี
3 . อื่นๆ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลนครราชสีมา
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ อุตสาหกรรมเหมราช ระยอง
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง
1. ครูสอนฟิสิกส์
2. ติวเตอร์สอนฟิสิกส์หรือวิทยาศาสตร์
3 . สอนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สาขา ฟิสิกส์
ประสงค์ทำงานที่ ตามหน่วยงานกำหนด
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. ช่างเชื่อมโลหะ
2. ช่างเชื่อมอากอน
3 . อากอน-สแตสเลต
 
การศึกษาสูงสุด ม.6ก ศ น
สถาบัน รร ศรีนคร
สาขา วิท-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง
อายุ 37 ปี
เพศ  ชาย
1. ธุรการคลังสินค้า
2. พนักงานคีย์ข้อมูล
3 . ทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ปวช
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ วังน้อย,บางปะอิน
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้ช่วย
2. เจ้าหน้าที่
3 . วิชการ
 
การศึกษาสูงสุด ปวสเทคนิคการผลิต
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
สาขา เทคนิคการผลิต
ประสงค์ทำงานที่ ในอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
อายุ 27 ปี
เพศ  ชาย
1. ช่างเทคนิค
2. ผู้ช่วยช่างเทคนิค
3 . พนักงานควบคุมคุณภาพ
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
สาขา ช่างไฟฟ้ากำลง
ประสงค์ทำงานที่ ในเขตจังหวัดชัยภูมิ
อายุ 33 ปี
เพศ  ชาย
1. ช่างเทคนิคระบบโทรศัพท์
2. ช่างไฟฟ้า
3 . ช่างซ่อมบำรุง
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ กระบี่
อายุ 31 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานทั่วไป
2. พนักงานธุรการ
3 . พนักงาน บัญชี
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ภายในกทมและปริมณฑล
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. นิติกร
2. พนักงานทั่วไป
3 . เจ้าหน้าที่ทัวไป
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ บริษัททัวไป
อายุ 80 ปี
เพศ  หญิง


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)


ติดต่อ (สำนักงาน) : 02-279-0-466
ติดต่อ เบอร์ FAX : 02-279-1-882
สายด่วน (ฝ่ายขาย) : 08-8881-6100
อีเมล์ : sale@siamhrm.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 18
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us
อัพเดท วันที่ 24 ตุลาคม 2559

ผู้ใช้งาน 43947 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127646 คน