หาคน หาพนักงาน ค้นหา Resume ที่นี่ | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาพนักงานที่ SiamHRM.com: หาพนักงาน, หาคนทำงาน, หาผู้สมัครงาน, ฝากประวัติส่วนตัว, ฝากประวัติหางาน, ฝาก Resume, CV, หางาน, หางาน ภาษาอังกฤษ, หางาน ภาษาไทย, หา English, หา Thai, ประวัติผู้หางาน, ประวัติผู้สมัครงาน


 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 คำค้น:


ประวัติผู้หางาน สมัครงาน (Resume) อัพเดท


ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หานักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หานิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หางานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หานักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6357
ประวัติผู้หางาน (หางาน)
1. วางแผนการผลิต
2. หัวหน้างาน
3 . ประสานกับหน่วยงานต่างติดต่อลูกค้า
 
การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทลาลัยจุฬาภรณ์ลาดขวาง
สาขา คอมพิวเตร์
ประสงค์ทำงานที่ ฉะเชิงเทรา
อายุ 32 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่
2. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่
3 . พนักงานต้อนรับภาคพื้นบริษัทไทยแอร์เอเชีย Ground staff สายการบินไลออนแอร์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา การพัฒนาชุมชน(ศศ.บ)
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินหาดใหญ่
อายุ 25 ปี
เพศ  ชาย
1. เกี่ยวกับ PLC & SCADA
2. วิศวกรทำงานโรงงาน
3 . วิศวกรออกไปเซอร์วิส
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขา วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 22 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
2. บัญชีสต๊อก
3 . ธุรการคลัง
 
การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยพณิชการบางนา
สาขา บัญชี
ประสงค์ทำงานที่ พระประแดง ปู่เจ้า สำโรง บางนา อุดมสุข พระโขนง
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง
1. นักวิชาการสาธารณสุข
2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
3 . พนักงานทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา อนามัยชุมชน
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 22 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานสินเชื่อ
2. พนักงานติดตาม
3 . พนักงานเก็บเงิน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี
อายุ 34 ปี
เพศ  ชาย
1. ธุรการ
2. คอลเซนเตอร์รับโทรศัพท์
3 . ทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษา.
สถาบัน โรงเรียนการเคหะท่าทราย
สาขา ด๊อปเรียน. ปวช. ปี2 สาขาบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ แถวปากเกร็ด/แจ้งวัฒนะ
อายุ 19 ปี
เพศ  หญิง
1. เกี่ยวกับงานพิมพ์
2. เกี่ยวกับขาย
3 . ระบบคอมพิวเตอร์
 
การศึกษาสูงสุด ม3 , กสน ม.6
สถาบัน เทศบาลชุมชนวิมลวิทยา เขตการศึกษานอกโรงเรียนกาฬสินธิ์
สาขา คอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ ได้หมด
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่
2. พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบินหาดใหญ่
3 . พนักงานต้อนรับภาคพื้นสนามบริษัทไทยแอร์เอเซีย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินหาดใหญ่
อายุ 28 ปี
เพศ  ชาย
1. นักวิชาการ
2. นักวิชาการประจำฟาร์ม
3 . ผู้ช่วยวิจัย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 22 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานขับรถยนต์ส่งของ
2. พนักงานขาย บริการ
3 . pc
 
การศึกษาสูงสุด มอต้น
สถาบัน โรงเรียนบ้านหนองหมี ประชาวิทยาคาร
สาขา พื้นฐาน
ประสงค์ทำงานที่ จ.ศรีสะเกษ
อายุ 24 ปี
เพศ  ชาย
1. บัญชี
2. การเงิน
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพายัพ
สาขา บัญชี
ประสงค์ทำงานที่ ลำพูน
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
2. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
3 . วางแผนการผลิต
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยคูรบุรีรัมย์
สาขา อุตสาหกรรมศิลป์
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง
อายุ 48 ปี
เพศ  ชาย
1. ฝ่ายสินเชื่อ
2. ธุรการบัญชี
3 . บัญชีทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ เชียงใหม่
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย
1. oiler
2. oiler
3 . oiler
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน เทคโนโลยี TPI
สาขา เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 42 ปี
เพศ  ชาย
1. Roustabout
2. dig crew
3 . roustabout
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนต้น
สถาบัน โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ แท่นขุดเจาะเรือน้ำมันกลางทะเล
อายุ 33 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร
2. พนักงานต้อนรับภาคพื้นดินสนามบินหาดใหญ่
3 . งานบันเทิง
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขา พัฒนาการเกษตร
ประสงค์ทำงานที่ หาดใหญ่
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. paramedicในสถานพยาบาล
2. นักวิชาการสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)
3 . paramedicในโรงงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา เวชกิจฉุกเฉิน
ประสงค์ทำงานที่ ใน โคราชหรือ กทม.
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานต้อนรับ
2. พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน
3 . ประชาสัมพันธ์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศร๊ธรรมราช
สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 22 ปี
เพศ  หญิง
1. System Administrator
2. System Engineer
3 . IT Technical Support
 
การศึกษาสูงสุด บัณฑิตศึกษา ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขา คอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 30 ปี
เพศ  ชาย


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


พื้นที่โฆษณา

ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

ห้างหุ้นส่วนสามัญสยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)


โทรศัพท์ (สำนักงาน) : 02-279-0-466
โทรสาร (สำนักงาน) : 02-279-1-882
สายด่วน(ฝ่ายขาย) : 08-8881-6100
อีเมล์ : sale@siamhrm.com

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 15
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.

Follow us