หาคน หาพนักงาน ค้นหา Resume ที่นี่ | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาพนักงานที่ SiamHRM.com: หาพนักงาน, หาคนทำงาน, หาผู้สมัครงาน, ฝากประวัติส่วนตัว, ฝากประวัติหางาน, ฝาก Resume, CV, หางาน, หางาน ภาษาอังกฤษ, หางาน ภาษาไทย, หา English, หา Thai, ประวัติผู้หางาน, ประวัติผู้สมัครงาน


 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 คำค้น:


ประวัติผู้หางาน สมัครงาน (Resume) อัพเดท


ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หานักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หานิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หางานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หานักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6369
ประวัติผู้หางาน (หางาน)
1. ผู้ช่วยธุรการ
2. สโตร์
3 . พนักงานประจำ
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตินปลาย
สถาบัน การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอราชสาส์น
สาขา พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ
อายุ 33 ปี
เพศ  หญิง
1. พยาบาลประจำแท่นขุดเจาะนำ้มันเชฟรอน
2. พยาบาลเชฟรอนประเทศไทยภาคพื้นดิน
3 . พยาบาลประจำแท่นขุดเจาะนำ้มัน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วพบ.กรุงเทพ
สาขา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ ภาคตะวันออก/ภาคใต้
อายุ 36 ปี
เพศ  หญิง
1. Brand Manger
2. Marketing Communication Manager
3 . Assistant Marketing Communication
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.รังสิต
สาขา นิเทศศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ
อายุ 38 ปี
เพศ  หญิง
1. Supervisor Production
2. Foreman
3 . Leader
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี,ระยอง
อายุ 34 ปี
เพศ  ชาย
1. เสมียน
2. การเงิน
3 . พนักงานขาย
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
สาขา ศิลป์-ภาษา
ประสงค์ทำงานที่ สุรินทร์
อายุ 20 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
2. หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ
3 . จป.วิชาชีพ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา บริหารรัฐกิจ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ-ปริมณฑล
อายุ 54 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานขาย
2. บัญชี
3 . จัดซิ้อ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ราชภัฎราชนครินทร์
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 34 ปี
เพศ  หญิง
1. ็HR Manager
2. HRM Manager
3 . HR&Admin Manager
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันราชภัฎธนบุรี
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ กทม
อายุ 36 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม
3 . ผู้จัดการฝ่ายแรงงานสัมพันธ์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา องค์กรและการบริหาร
ประสงค์ทำงานที่ ทั่วประเทศ
อายุ 33 ปี
เพศ  ชาย
1. ประชาสัมพันธ์
2. การเงิน
3 . พนักงานทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.สยาม
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ รามคำแหง บางกะปิ
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2. แคชเชียร์
3 . การตลาด
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
สาขา บริหารธุรกิจเอกการตลาด
ประสงค์ทำงานที่ กทม
อายุ 37 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานฝ่ายนโยบายและแผน
2. พนักงานฝ่ายบุคคล
3 . พนักงานต้อนรับ/ประสานงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา รัฐประศาสนศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ขอนแก่น/นครราชสีมา
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. สำรวจและจัดทำแผนที่
2. ธุรการทั่วไป
3 . ประสานงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. ผู้จัดการโรงเรียน
2. ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 . รองผู้อำนวยการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา บริหารการศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง
อายุ 64 ปี
เพศ  ชาย
1. -
2. -
3 . -
 
การศึกษาสูงสุด อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยนครพนม
สาขา เทดโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ -
อายุ 23 ปี
เพศ  ชาย
1. บุคคล
2. การเงิน
3 . บัญชี
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา การเงิน การธนาคาร
ประสงค์ทำงานที่ คลองหลวง
อายุ 52 ปี
เพศ  หญิง
1. Bell Supervisor
2. Bell capital
3 . Beel Boy
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมปลาย6
สถาบัน ดาริสสลามวิทยา
สาขา ศิลป์ภาษา
ประสงค์ทำงานที่ เขาหลัก
อายุ 23 ปี
เพศ  ชาย
1. ขับรถ
2. คลังสินค้า
3 . รปภ.
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษา
สถาบัน กศน.จังหวัดขอนแก่น
สาขา วิทย์-ภาษา
ประสงค์ทำงานที่ ในจังหวัดอุดรธานี
อายุ 46 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานขาย
2. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
3 . ธุรการ , ประสานงาน , คีย์ข้อมูล
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคยะลา
สาขา เทคนิคคอมพิวเตอร์
ประสงค์ทำงานที่ สงขลา , ยะลา , พัทลุง
อายุ 27 ปี
เพศ  ชาย
1. พยาบาลแท่นขุดเจาะน้ำมัน
2. พยาบาลแท่นเจาะ
3 . พยาบาลประจำเรือสินค้าหรือเรือท่องเที่ยว
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยคริสเตียนนครปฐม
สาขา พยาบาล
ประสงค์ทำงานที่ ตามที่บริษัทจัดให้ไป
อายุ 31 ปี
เพศ  หญิง


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


พื้นที่โฆษณา

ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

Follow us