หาคน หาพนักงาน ค้นหา Resume ที่นี่ | ลงประกาศตำแหน่งงาน หาพนักงานที่ SiamHRM.com: หาพนักงาน, หาคนทำงาน, หาผู้สมัครงาน, ฝากประวัติส่วนตัว, ฝากประวัติหางาน, ฝาก Resume, CV, หางาน, หางาน ภาษาอังกฤษ, หางาน ภาษาไทย, หา English, หา Thai, ประวัติผู้หางาน, ประวัติผู้สมัครงาน


 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 คำค้น:


ประวัติผู้หางาน สมัครงาน (Resume) อัพเดท


ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
หาพนักงานราชการ อาจารย์ ครุศาสตร์ วิชาการ
หาพนักงานบุคคล ฝึกอบรม สรรหา ค่าจ้าง
หาพนักงานการตลาด ขาย ส่งเสริมการขาย
หาพนักงานโรงแรม ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม
หานักกฎหมาย รัฐศาสตร์ การปกครอง
หาพนักงานเกษตร การประมงปศุสัตว์ เหมืองแร่
หาช่างก่อสร้าง สำรวจ โยธา-รังวัด โครงการ
หาช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง
หาช่างเครื่อง ช่างยนต์ ช่างโลหะ
หาพนักงานโรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ QC QA
หาพนักงานประเมินราคา เร่งรัดหนี้สิน
หาช่างอิเลคโทรนิค ช่างไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์
หาพนักงานเขียนแบบ Drawing ช่างอื่นๆ
หานิเทศศาสตร ์ โฆษณา Creative ช่างภาพ
หางานนำเข้า-ส่งออก Shipping ติดต่อต่างประเทศ BOI
หาส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ แม่บ้าน ภารโรง
หาเจ้าหน้าที่สำนักงาน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ISO
หาพนักงานบัญชี การเงิน การธนาคาร
หาโปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT เว็บไซต์
หาแพทย์ พยาบาล เภสัชกร สาธารณสุข
หาพนักงานประสานงาน Organizer Wedding Planner
หาเลขา ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า ธุรการ
หานักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คหกรรม อาหาร
หาเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น ตัดเย็บ
หาวิศวกรการเกษตร วิศวกรชลประทาน
หาวิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบ
หาพนักงานวิจัย วิเคราะห์
หาวิศวกรไฟฟ้ อิเลคโทรนิค สื่อสาร โทรคมนาคม
หาวิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ
หาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (งานจป.) อาชีวอนามัย
หาวิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล
หาวิศวกรอุตสาหการ เครื่องกล โรงงาน อื่นๆ
หาผู้บริหารงาน ผู้จัดการงาน ผู้อำนวยการ
หาพนักงานจัดซื้อ คลังสินค้า Logistics
หาศิลปกรรมศาสตร์ Graphics Design
หาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ
หาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตกแต่งภายใน
หาอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ล่าม แปลภาษา ไกด์


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 6380
ประวัติผู้หางาน (หางาน)
1. หัวหน้างานฝึกอบรม/HRD
2. หัวหน้างานสรรหา
3 . CSR / แรงงานสัมพันธ์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
สาขา การเงิน
ประสงค์ทำงานที่ สำโรง บางนา ราษฏร์บูรณะ เจริญนคร สมุทรปราการ
อายุ 35 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
2. นักวิชาการสาธารณสุข
3 . เจ้าหน้าทีด้านสุขภาพในโรงพยาบาล
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเนชั่น
สาขา สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาล สถานบริการสุขภาพ โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
อายุ 23 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2. อบรม
3 . สรรหา
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการนครนายก
สาขา เทคโนโลยีสำนักงาน
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 50 ปี
เพศ  ชาย
1. ฝึกอบรม
2. สรรหา
3 . บุคคล
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ ออฟฟิศ
อายุ 33 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานบัญชี
2. พนักงานบัญชี
3 . พนักงานบัญชี
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาราชภัฎธนบุรี
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 36 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานขับรถ
2. -
3 . -
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน กศน.พยุหะคีรี
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ นครสวรรค์ อุทัยธานี
อายุ 39 ปี
เพศ  ชาย
1. นักวิชาการประมง
2. ครูอาชีวะด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3 . นักวิทยาศาสตร์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้
อายุ 22 ปี
เพศ  หญิง
1. ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. ผจก.ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3 . หน.แผนกฝึกอบรม
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มสธ.
สาขา บริหารสาธารณสุข
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรสาคร
อายุ 43 ปี
เพศ  ชาย
1. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า/จัดส่ง
2. หัวหน้าคลังสินค้าสำเร็จรูป
3 . หัวหน้าคลังสินค้าวัตถุดิบ
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กทม1
สาขา เทียบโอนอาชีพ(ตำแหน่ง)
ประสงค์ทำงานที่ จ.นครปฐมและจ.สมุทรสาคร
อายุ 48 ปี
เพศ  ชาย
1. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล
2. เจ้าหน้าที่บุคคล
3 . แรงงานสัมพันธ์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคตะวันออก
อายุ 28 ปี
เพศ  ชาย
1. Forman เทคนิคการผลิต
2. Production Planing
3 . Qulity Control
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน Ramkhamhaeng University
สาขา รัฐศาสตร์ บริหารการปกครอง
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพๆ
อายุ 35 ปี
เพศ  ชาย
1. ช่างเชื่อม
2. ช่างประกอบ
3 . ช่างตัดเหล็ก
 
การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนางรอง
สาขา ช่างเชื่อมโลหะ
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี-ระยอง
อายุ 40 ปี
เพศ  ชาย
1. Freelance เขียนแบบ auto cad
2. Freelance เขียนแบบ auto cad
3 . Freelance เขียนแบบ auto cad
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.เอเชีย
สาขา โยธา
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 38 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานขาย
2. พนักงานขับรถ
3 . พนักงานเซอร์วิสหลังการขาย
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาปีที่6
สถาบัน โรเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
สาขา ช่างยนต์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 38 ปี
เพศ  ชาย
1. ธุรการ
2. พนักงาน
3 . เฟอร์นิเจอร์
 
การศึกษาสูงสุด มัธยมปลาย
สถาบัน บางเลนวิทยา
สาขา ศิลป์_ภาษา
ประสงค์ทำงานที่ จ.สมุทรสาคร
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. บริหารการขาย
2. ลูกค้าสัมพันธ์
3 . การตลาด
 
การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.แม่ฟ้าหลวง
สาขา ภาษาอังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่ เจรจา
อายุ 34 ปี
เพศ  หญิง
1. พนักงานบัญชี
2. จัดซื้อ
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี
สาขา การบัญชี
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี
อายุ 32 ปี
เพศ  หญิง
1. ตรวจสอบคุณภาพ
2. ผลิต
3 . qc
 
การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน รร.ธวัชบุรีวิทยาคม
สาขา วิทย์ คณิต
ประสงค์ทำงานที่ สมุทรปราการ
อายุ 41 ปี
เพศ  ชาย
1. กราฟิกดีไซน์
2. นักออกแบบผลิตภัณฑ์
3 . นักเขียนแบบ
 
การศึกษาสูงสุด อุดมศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุบุรี
สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 22 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2. บันทึกข้อมูล
3 . ประสานงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่ นครศรีธรรมราช
อายุ 33 ปี
เพศ  หญิง


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ติดต่อ ฝ่ายขาย (สายด่วน)

ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

Follow us