SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่


Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพหมวดหมู่ ตัวอย่างเอกสาร : เอกสารฝึกอบรม | เอกสารงานสรรหา | เอกสารแรงงานสัมพันธ์ | เอกสารค่าจ้างเงินเดือน
เอกสารสวัสดิการ | เอกสารประจำฝ่าย HR | อื่นๆ


ค้นหา :
<< แรกสุด < ย้อนกลับ [1] ต่อไป > ท้ายสุด >> ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน | ตัวอย่างแบบฟอร์ม ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ SAIMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน, แบบฟอร์มตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน , ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน | ตัวอย่างแบบฟอร์ม ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ SAIMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน, แบบฟอร์มตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน , ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน | ตัวอย่างแบบฟอร์ม ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ SAIMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน, แบบฟอร์มตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน , ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน | ตัวอย่างแบบฟอร์ม ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ SAIMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน, แบบฟอร์มตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน , ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน | ตัวอย่างแบบฟอร์ม ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ SAIMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน, แบบฟอร์มตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน , ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน | ตัวอย่างแบบฟอร์ม ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ SAIMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน, แบบฟอร์มตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน , ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน | ตัวอย่างแบบฟอร์ม ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ SAIMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน, แบบฟอร์มตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน , ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน | ตัวอย่างแบบฟอร์ม ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ SAIMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน, แบบฟอร์มตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน , ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน | ตัวอย่างแบบฟอร์ม ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ SAIMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน, แบบฟอร์มตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน , ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน | ตัวอย่างแบบฟอร์ม ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ SAIMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน, แบบฟอร์มตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน , ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน | ตัวอย่างแบบฟอร์ม ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ SAIMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน, แบบฟอร์มตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน , ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน | ตัวอย่างแบบฟอร์ม ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ SAIMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน, แบบฟอร์มตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน , ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน | ตัวอย่างแบบฟอร์ม ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ SAIMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน, แบบฟอร์มตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน , ดาวน์โหลด ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน
รายการแบบฟอร์ม เอกสาร โปรแกรม
ประเภท
ขนาด
หมวด
โหลด
  แบบฟอร์ม ขออนุมัติการเบิกเงินค่าล่วงเวลา (OT) 33.50 Byte ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน Download ที่นี่ค่ะ
  ผลการสำรวจค่าจ้างค่าตอบแทน 2014 (Adecco Thailand Salary Guide 2014) 1,221.51 Byte ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน Download ที่นี่ค่ะ
  ผลสำรวจการขึ้นค่าจ้าง และจ่ายโบนัส รอบ 2 ปี 2556 - 2557 251.59 Byte ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน Download ที่นี่ค่ะ
  ผลสำรวจค่าจ้างเิงินเดือน โบนัส ปี 2013-2014 (MERC Forecast Salary Increase 2014 and Bonus Paid 2013) 1,064.29 Byte ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน Download ที่นี่ค่ะ
  ผลสำรวจค่าจ้างเิงินเดือน การจ่ายโบนัส ปี 2012 Bonus pay (27 Companies) 947.47 Byte ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน Download ที่นี่ค่ะ
  การจ่ายโบนัส (rate) 23.50 Byte ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน Download ที่นี่ค่ะ
  แบบฟอร์ม ขอเสนอปรับ ตำแหน่งงาน / ระดับพนักงาน / ค่าจ้างเงินเดือนพนักงาน 45.50 Byte ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน Download ที่นี่ค่ะ
  ตัวอย่าง หลักเกณฑ์การปรับเงินเดือน 53.00 Byte ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน Download ที่นี่ค่ะ
  ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 44.00 Byte ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน Download ที่นี่ค่ะ
  ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 54.48 Byte ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน Download ที่นี่ค่ะ
  แบบสอบถามเพื่อการวิเคราะห์งาน 84.47 Byte ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน Download ที่นี่ค่ะ
  แบบสอบถามเพื่อการวิเคราะห์งาน 56.50 Byte ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน Download ที่นี่ค่ะ
  ใบแจ้งการปรับค่าจ้าง-เงินเดือน 57.02 Byte ตัวอย่างเอกสาร บริหารค่าจ้าง/เงินเดือน Download ที่นี่ค่ะ
หมายเหตุ : ทางทีมงานจะพัฒนาและนำเสนอข้อมูลโดย Update สม่ำเสมอ และเน้นสิ่งที่สำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มากที่สุดค่ะ

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 19
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ใช้งาน 44893 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127903 คน