ดาวโหลดแบบฟอร์ม งานHR | แบบฟอร์ม งานHR โดย SIAMHRM.COM :- โหลดแบบฟอร์มHR, โหลดโปรแกรม HR
Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ค้นหา :
<< แรกสุด < ย้อนกลับ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ต่อไป > ท้ายสุด >>
รายการเอกสาร แบบฟอร์ม
ประเภท
ขนาด
หมวด
โหลด
  ลูกจ้างประสบอันตรายกับการจ่ายเงินทดแทน 300.19 Byte ตัวอย่างเอกสาร แรงงานสัมพันธ์ Download ที่นี่ค่ะ
  สกัดหลัก ฎีกา5ดาว กฎหมายล้มละลาย อ.ชีพ (เตรียมสอบ 3 สนาม เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา) 1,280.95 Byte เอกสารกฎหมาย ติว เก็ง เตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา) Download ที่นี่ค่ะ
  สกัดหลัก ฎีกา5ดาว กฎหมายแรงงาน อ.เกษมสันต์ (เตรียมสอบ 3 สนาม เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา) 441.78 Byte เอกสารกฎหมาย ติว เก็ง เตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา) Download ที่นี่ค่ะ
  สกัดหลัก ฎีกา5ดาว กฎหมายภาษีอากร (เตรียมสอบ 3 สนาม เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา) 453.98 Byte เอกสารกฎหมาย ติว เก็ง เตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา) Download ที่นี่ค่ะ
  สกัดหลัก ฎีกา5ดาว กฎหมายพยานหลักฐาน (เตรียมสอบ 3 สนาม เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา) 686.55 Byte เอกสารกฎหมาย ติว เก็ง เตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา) Download ที่นี่ค่ะ
  แบบฟอร์ม สำรวจความต้องการการฝึกอบรม (สำหรับจัดทำแผนอบรม ปี 25….) 68.50 Byte ตัวอย่างเอกสาร ฝึกอบรมและพัฒนาฯ Download ที่นี่ค่ะ
  แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Need Survey) 29.00 Byte ตัวอย่างเอกสาร ฝึกอบรมและพัฒนาฯ Download ที่นี่ค่ะ
  แบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรม ภาษาไทย&อังกฤษ (Thai/English Training Needs Survey) 31.00 Byte ตัวอย่างเอกสาร ฝึกอบรมและพัฒนาฯ Download ที่นี่ค่ะ
  แบบฟอร์ม Training Needs Survey 29.00 Byte ตัวอย่างเอกสาร ฝึกอบรมและพัฒนาฯ Download ที่นี่ค่ะ
  แบบฟอร์ม ตารางการตรวจเช็คความสะอาด แม่บ้าน (สำหรับทุกวัน) 41.50 Byte ตัวอย่างเอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ Download ที่นี่ค่ะ
  แบบแจ้งความต้องการ ปรับปรุง เพิ่มเติม ตัดทอน ด้านสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) 31.50 Byte อื่นๆ Download ที่นี่ค่ะ
  แบบฟอร์ม ใบประเมินผลผู้สมัครงานเบื้องต้น 31.00 Byte ตัวอย่างเอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง Download ที่นี่ค่ะ
  แบบฟอร์ม ใบสมัครงาน ภาษาไทย/อังกฤษ (Thai/English Application Form) 123.50 Byte ตัวอย่างเอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง Download ที่นี่ค่ะ
  แบบฟอร์ม ตรวจสอบเอกสาร (สำหรับจัดทำทะเบียนประวัติ) 41.00 Byte ตัวอย่างเอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง Download ที่นี่ค่ะ
  แบบฟอร์ม ใบแจ้งการจ้างงาน ฝ่ายบัญชี-การเงิน 40.00 Byte ตัวอย่างเอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง Download ที่นี่ค่ะ
  แบบฟอร์ม หนังสือแจ้งผ่านทดลองาน 25.00 Byte ตัวอย่างเอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง Download ที่นี่ค่ะ
  แบบฟอร์ม ประเมินผลการทดลองงาน 47.00 Byte ตัวอย่างเอกสาร สรรหา/ว่าจ้าง Download ที่นี่ค่ะ
  แบบฟอร์ม อนุมัติการหยุดงาน /ลางาน 53.00 Byte ตัวอย่างเอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ Download ที่นี่ค่ะ
  แบบฟอร์ม ใบคำขอเอกสาร 37.50 Byte ตัวอย่างเอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ Download ที่นี่ค่ะ
  แบบฟอร์ม ขออนุมัติดำเนินการงานบุคคล (Personnel Action Form) 34.50 Byte ตัวอย่างเอกสาร รายงานประจำฝ่าย,งานสารบรรณและธุรการ Download ที่นี่ค่ะ


หมายเหตุ : ทางทีมงานจะพัฒนาและนำเสนอข้อมูลโดย Update สม่ำเสมอ และเน้นสิ่งที่สำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มากที่สุดค่ะ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ติดต่อ ฝ่ายขาย (สายด่วน)

ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

Follow us