สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:




Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

หางานบนมือถือ ที่นี่


พื้นที่โฆษณา














ค้นหาตำแหน่งงาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
jobduzy.com
freejobthai.com
พื้นที่โฆษณา


ค้นหางาน (English)
โหลดเอกสารกฎหมาย
Contact Us


สยามเอชอาร์เอ็ม
หมายเลขผู้เสียภาษี:


หมายเลข 10 หลัก 2780973697

หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 14
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.




Feature
 Set Home Page


Banner Exchange
สายด่วนแรงงาน 1546
สายด่วนแรงงาน 1546

SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ
admin (at) siamhrm.com


สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน
บทเรียน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Human Resource Chapter By SIAMHRM.COM :- บริหารทรัพยากรมนุษย์, บริหารงานบุคคล, HR, HRM, HRD







หมวด   การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Planning
การวางแผนทรัพยากรบุคคล   
หมวด   การสรรหาบุคลากร : Employee Recruitment
การสรรหา : วิธีการสรรหาจากภายใน   
หมวด   การคัดเลือกบุคลากร : Employee Selection
ปัญหาที่พบในการสร้างและใช้แบบทดสอบ   
หมวด   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Development
บทบาทของพี่เลี้ยง (Mentoring Status)   
หมวด   การบริหารค่าตอบแทน : Compensation
ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) โดย JS Adams (1965)   
หมวด   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Information System
เทคโนโลยีสารสนเทศกับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน   
หมวด   คำบรรยายลักษณะงาน: Job Description
ทำไมต้องจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน ?   
หมวด   การประเมินผลการปฏิบัติงาน : Performance / 360 FeedBack
การประเมิน 360 องศาแบบมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน (Competencies – Based Performance)   
หมวด   สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ : Welfare
บำนาญ ( Pension Benefits )   
หมวด   การบริหารแรงงานสัมพันธ์ : Labor Relation
การรักษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   




  E-learning : บทเรียนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ออนไลน์
กฎหมายแรงงาน : Labour Law ( จำนวน  111  หัวข้อ )


Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ





ค้นหาข้อมูล :
   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 25