บทความ หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | ลงประกาศงาน หางาน หาคน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com :- บริหารทรัพยากรมนุษย์, บริหารงานบุคคล, HR, HRM, HRD

หมวด   การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Planning
องค์ประกอบของผู้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์งาน   
หมวด   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Development
ปัญหาในการฝึกอบรมและพัฒนา   
หมวด   การบริหารค่าตอบแทน : Compensation
ข้อดี ข้อเสีย ประเมินค่างานโดยการให้ค่าคะแนน   
หมวด   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Information System
พัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ยุคที่ 1 (ยุคสวัสดิการ)   
หมวด   คำบรรยายลักษณะงาน: Job Description
Job Description ปัจจุบันมีปัญหาและข้อจำกัดอะไรบ้าง ??   
หมวด   การประเมินผลการปฏิบัติงาน : Performance / 360 FeedBack
หลักการประเมินผลการทำงาน   
หมวด   สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ : Welfare
สวัสดิการอื่นๆ (Other Benefits)   
หมวด   การบริหารแรงงานสัมพันธ์ : Labor Relation
ลักษณะแรงงานสัมพันธ์ของญี่ปุ่น   
หมวด   กฎหมายแรงงาน : Labour Law
การบริหารกฎหมาย : บทกำหนดโทษ   

  E-learning : บทเรียนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ออนไลน์
กฎหมายแรงงาน : Labour Law ( จำนวน  111  หัวข้อ )


Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพค้นหาข้อมูล :
   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 25
  

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ติดต่อ ฝ่ายขาย (สายด่วน)

ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

Follow us