บทความ หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | ลงประกาศงาน หางาน หาคน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com :- บริหารทรัพยากรมนุษย์, บริหารงานบุคคล, HR, HRM, HRD

หมวด   การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Planning
ข้อพิจารณา ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกำลังคน   
หมวด   การคัดเลือกบุคลากร : Employee Selection
การทดสอบการปฏิบัติงาน (Job performance tests)   
หมวด   การบริหารค่าตอบแทน : Compensation
ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) โดย JS Adams (1965)   
หมวด   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Information System
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในงาน สวัสดิการ   
หมวด   คำบรรยายลักษณะงาน: Job Description
วิธีการประเมินค่างาน   
หมวด   การประเมินผลการปฏิบัติงาน : Performance / 360 FeedBack
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)   
หมวด   สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ : Welfare
วันลาเนื่องด้วยกิจส่วนตัว ( Personal excused absences )   
หมวด   การบริหารแรงงานสัมพันธ์ : Labor Relation
ขอบเขตของวิชาแรงงานสัมพันธ์   
หมวด   กฎหมายแรงงาน : Labour Law
ขอบเขต การใช้บังคับ กฎหมายแรงงาน   

  E-learning : บทเรียนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ออนไลน์
กฎหมายแรงงาน : Labour Law ( จำนวน  111  หัวข้อ )


Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพค้นหาข้อมูล :
   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 25
  

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ติดต่อ ฝ่ายขาย (สายด่วน)

ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

Follow us