สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะพื้นที่โฆษณา
ค้นหาตำแหน่งงาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
พื้นที่โฆษณา


ค้นหางาน (English)
โหลดเอกสารกฎหมาย
Contact Us


สยามเอชอาร์เอ็ม
หมายเลขผู้เสียภาษี:


หมายเลข 10 หลัก 2780973697

หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 14
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page


Banner Exchange
SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ

สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน
บทเรียน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Human Resource Chapter By SIAMHRM.COM :- บริหารทรัพยากรมนุษย์, บริหารงานบุคคล, HR, HRM, HRDหมวด   การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Planning
การวิเคราะห์งาน เพื่อการกำหนดตำแหน่ง   
หมวด   การสรรหาบุคลากร : Employee Recruitment
การสรรหา : กระบวนการในการสรรหา   
หมวด   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Development
Network Career Path : การจัดทำ Career Path แบบเปิด   
หมวด   การบริหารค่าตอบแทน : Compensation
วัตถุประสงค์หลักในการบริหารค่าตอบแทน   
หมวด   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Information System
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในงาน สวัสดิการ   
หมวด   คำบรรยายลักษณะงาน: Job Description
ปัญหาความไม่สมบูรณ์ของคำบรรยายลักษณะงาน   
หมวด   การประเมินผลการปฏิบัติงาน : Performance / 360 FeedBack
วิธีจัดอันดับสลับกัน (Alternative Ranking)   
หมวด   การบริหารแรงงานสัมพันธ์ : Labor Relation
บทกำหนดโทษ   
  E-learning : บทเรียนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ออนไลน์
กฎหมายแรงงาน : Labour Law ( จำนวน  111  หัวข้อ )


Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ค้นหาข้อมูล :
   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 25