บทความ หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | ลงประกาศงาน หางาน หาคน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com :- บริหารทรัพยากรมนุษย์, บริหารงานบุคคล, HR, HRM, HRD

หมวด   การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Planning
ศัพท์เฉพาะในการวิเคราะห์งาน   
หมวด   การสรรหาบุคลากร : Employee Recruitment
การสรรหา : วิธีการสรรหาบุคลากร   
หมวด   การคัดเลือกบุคลากร : Employee Selection
ปัญหาที่พบในการสร้างและใช้แบบทดสอบ   
หมวด   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Development
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ   
หมวด   การบริหารค่าตอบแทน : Compensation
ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) โดย JS Adams (1965)   
หมวด   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Information System
การสื่อสาร หมายถึง (Communication)   
หมวด   การบริหารแรงงานสัมพันธ์ : Labor Relation
บทกำหนดโทษ   

  E-learning : บทเรียนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ออนไลน์
กฎหมายแรงงาน : Labour Law ( จำนวน  111  หัวข้อ )


Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพค้นหาข้อมูล :
   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 25
  

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

Username :

Password  :

เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ติดต่อ ฝ่ายขาย (สายด่วน)

ค้นหาตำแหน่งงาน


Web
siamhrm.com
jobsiam.com

Follow us