ตัวอย่างเกมส์ต่างๆที่ใช้ในกิจกรรม : แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ SIAMHRM.COM

ตัวอย่างเกมส์ต่างๆที่ใช้ในกิจกรรม
 

ปิ๊ง!!!
วิธีเล่น   ให้ทุกคนนึกถึงอวัยวะที่ตนเองชอบของตนเอง  แล้วให้วิ่งไปแตะอวัยวะของคนอื่น พร้อมพูดว่า "ปิ๊ง…(อวัยวะนั้น)…" แล้วแนะนำตนเองพร้อมทั้งถามชื่อคนที่ไปปิ๊งด้วย   ให้ได้มากที่สุดในเวลาจำกัด
 
ค้นหาผู้นำ
วิธีเล่น   ให้ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม  ให้ผู้เล่นคนหนึ่ง (A) ออกไปนอกวง  ส่วนผู้เล่นที่อยู่ในวง  ให้แต่งตั้งใครขึ้นมาหนึ่งคน (B) เป็นผู้นำ แล้วเริ่มปรบมือจนกระทั่งผู้เล่นคนที่ออกไปข้างนอก (A) กลับเข้ามา  ให้ผู้ที่ถูกแต่งตั้ง (B)  เป็นผู้นำเริ่มเปลี่ยนท่าทาง เช่น เปลี่ยนจากปรบมือ  เป็นแคะหู  หรือเกาคาง  นั่งลงจาม  ฯลฯ  แล้วผู้เล่นคนอื่นๆ ก็ทำตามโดยผู้เช่นที่ออกไปนอกวงนั้น (A) จะต้องหาให้พบว่าใครเป็นผู้นำ  เมื่อผู้นำถูกจับได้  ผู้นำคนนั้นจะต้องออกไปข้างนอก  แล้วแต่งตั้งผู้นำในกลุ่มคนใหม่แทน
 
บก-น้ำ-อากาศ
วิธีเล่น   ให้ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม  แล้วร้องว่า  บก  น้ำ  อากาศ  ถ้าคนนำชี้ใครแล้ว  บอกว่า "บก"  ให้พูดชื่อสัตว์บกขึ้นมา 1 ชนิด  "น้ำ" ให้พูดชื่อสัตว์น้ำมา 1 ชนิด   "อากาศ"  ให้พูดชื่อสัตว์ปีกมา 1 ชนิด  ใครช้าหรือผิดให้ขึ้นไปนำเกมส์
 
รวมเงิน
วิธีเล่น   ให้กำหนด  ชายมีค่า 1 บาท   หญิงมีค่า  5  บาท   ให้ผู้นำบอกจำนวนเงิน  เช่น  8  บาท  ก็ให้ผู้เล่นรวมกันให้ได้เงินตามที่สั่ง เมื่อผู้เล่นสั่งหยุดใครที่ยังไม่มี หรือรวมเงินผิดจากคำสั่ง   ให้นำมาลงโทษ
 
ปลาใหญ่กินปลาเล็ก
วิธีเล่น   ให้ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม  แล้วพูดว่า "ปลาใหญ่ปลาเล็ก"  พร้อมกับปรบมือ  ถ้าคนนำไปยืนตรงแล้วมือกับคำพูดตรงกัน ก็ให้ทำตามคนนำ  เช่น  คนนำทำมือใหญ่  คนเล่นพูดปลาใหญ่ทำมือใหญ่  มือกับคำพูดตรงข้ามกัน  ก็ให้ทำตรงข้ามคนนำ  เช่น คนนำทำมือเล็กพูดว่าปลาใหญ่  คนเล่นต้องพูดว่าปลาใหญ่แต่ต้องทำมือใหญ่
 
ฝึกทหาร
วิธีเล่น   ให้ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม  เมื่อผู้นำสั่งว่า  "ตรง"  ให้ยืนตรง  "วันทยาหัตถ์"  ให้ทำวันทยาหัตถ์  "ยิง"  ให้คุกเข่าซ้ายลง  ตั้งท่ายิง "ตะลุมบอน"  ให้ทุกคนวิ่งไปยืนฝั่งคนข้าม  โดยคนข้างซ้าย-ขวา  ต้องเป็นคนเดิม  * อาจเพิ่มเติมคำสั่งลงไปให้มากกว่านี้ก็ได้ *
 
ส่งของตามเพลง
วิธีเล่น   ให้ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม  ให้ส่งต่างๆ ที่เตรียมมา   โดยร้องเพลงอะไรก็ได้  เมื่อผู้นำสั่งให้หยุด หากว่าของสิ่งนั้นอยู่ที่ใคร ให้คนข้างๆ  นำสิ่งของนั้น ทำกับคนที่มีสิ่งของนั้นอยู่  เช่น  เอาแป้งทาหน้า , ทาลิปสติก
 
เลขนรก
วิธีเล่น   ให้ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม   โดยยืนเบียดกันไว้  แล้วเอามือเท้าสะเอว  แล้วสั่งให้นับเลข 1-5 แล้วจำเลขของตนเองไว้  เมื่อผู้นำสั่งเลขตัวไหน  คนที่นับเลขนั้นๆ ต้องรีบกระโดดออกมา  ในขณะที่คนข้างๆ ทั้งสองก็ตีศอกใส่เลขนั้น
 
วิวาห์เหาะ
วิธีเล่น   เว้นช่องว่างในวงกลมที่ล้อมรอบไว้  คนที่อยู่ข้างๆ ที่ว่างจะต้องรีบจูงมือกันไปดึงคนในวงกลมมานั่งแทนที่ว่างที่เว้นไว้ ส่วนข้างๆคนที่ถูกดึงมาก็จะว่าง  ให้ทั้งคู่นั้นรีบจูงมือไปหาคนมานั่งแทนในที่ว่างเช่นเดียวกัน   ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าผู้นำจะสั่งหยุด
 
กระรอกกลับรัง
วิธีเล่น   ให้ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม  ร้องเพลงอะไรก็ได้  พร้อมกับเดินเป็นวงกลมไปเรื่อยๆ  โดยกำหนดให้ผู้ชายเป็นกระรอก   ผู้หญิงเป็นรัง  เมื่อผู้นำสั่ง  เช่น  "กระรอกสาม  รังสอง"   ก็ให้รวมตัวกันให้ได้ตามคำสั่ง  ถ้าใครไม่มีกระรอก หรือรังตามที่กำหนด จะถูกทำโทษ
 
ลมเพลมพัด
วิธีเล่น    ให้ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม  (ร้อง) ลมเพลมพัด  โบกสะบัดพัดมาไวๆ   ลมเพลมพัดอะไร  ลมเพลมพัดอะไร  ฉันจะบอกให้ พัด…(คนใส่เสื้อขวา)…   ให้คนที่ถูกพัดนั้นวิ่งไปสลับกับฝั่งตรงข้ามกัน
 
1-2-3-4  ปูลงรู
วิธีเล่น    ให้ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม   ยกมือข้างซ้ายกำหลวมๆ   มือขวาชี้นิ้วขวาเหนือมือซ้ายของคนข้างๆ  (เรียกท่านี้ว่าท่าเตรียม)
              1.  (ปูอยู่เหนือรู)  ให้อยู่ในท่าเตรียม
              2.  (ปูวนรอบปากรู) ให้เอานิ้วชี้แตะแล้ววนรอบปากรู
              3.  (ปูเข้ารู)  ให้เอานิ้วชี้เข้าไปในกำมือของคนข้างๆ
              4.  (รูหนีบปู)  ให้รีบชักนิ้วออก  ขณะเดียวกันมือซ้ายก็พยายามจับนิ้วคนข้างๆ ให้ได้  ใครถูกจับให้ทำโทษ
 
รักใคร
วิธีเล่น   ให้ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม  คนนำพูดว่า "รู้จักที่ไหน"  "อายุเท่าไร"  "สวยไหม"  ฯลฯ   โดยจะถามแต่ละคนไปเรื่อยๆ  จนถึงคำถามว่า  "เขาคือใคร"  โดยคนที่ถูกถามต้องตอบชื่อคนที่อยู่ในวง   คนที่ถูกเอ่ยชื่อจะต้องรีบบอกชื่อคนอื่นๆ ต่อไป  ทั้งนี้ต้องรีบตอบอย่าง รวดเร็ว  มิฉะนั้นจะถูกทำโทษ
 
งูกินหาง
วิธีเล่น   ให้แบ่งผู้เล่นออกเป็นกลุ่มๆ   กลุ่มละ 5 คน แล้วเข้าแถว   หัวแถวเป็นหัวงู   หางแถวเป็นหางงู    แจกผ้าให้หางงูแต่ละกลุ่ม
             หัวงู มีหน้าที่   พยายามเอาผ้ามาจากหางงู
             หางงู มีหน้าที่  พยายามหนีไปไม่ให้หัวงูเอาผ้าไปได้
             ผู้อื่น มีหน้าที่  พยายามเกาะอย่าให้แตกแถว
 
ซอกคอพิศวาส
วิธีเล่น   ให้แบ่งผู้เล่นออกเป็นแถวตอน แถวละเท่าๆ กัน   เมื่อผู้นำสั่งเริ่ม  ให้หัวแถวใช้ซอกคอหนีบสิ่งของที่กำหนด ส่งไปให้ผู้เล่น คนต่อไป ซึ่งจะรับด้วยซอกคอเช่นเดียวกัน  ทำเช่นนี้จนส่งสิ่งของถึงหางแถวหมด เป็นผู้ชนะ
 
 
จ๊ะเอ๋
วิธีเล่น    แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝ่าย   เข้าแถวหันหลังเข้าหากัน  (ร้องเพลง) "สวัสดีจ๊ะ   หันมาซิจ๊ะ  ยิ้มหน่อยสิจ๊ะ   จ๊ะ  ๆ  จ๊ะเอ๋" ขณะร้องให้ผู้เล่นหันหน้าเข้าหากัน(ตรงข้ามกัน)  เมื่อร้อง "จ๊ะๆ  จ๊ะ เอ๋"  ให้ผู้เล่นเลือกหันหน้าเข้าหากันใหม่ หากผู้เล่นหันหน้าตรงกันอีกฝ่ายก็ชนะ  หากไม่ตรงกันฝ่ายที่เหลือก็จะชนะ
 
จ่ายตลาด
วิธีเล่น   วิธีที่ 1  ให้ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม  คนแรกพูดว่า  "ฉันจะไปตลาด  ซื้อผักตั้งโอ๋"  คนต่อไปพูดทวนประโยคเดิม แต่ต้องเพิ่มเติม สิ่งที่จะซื้อเข้าไปด้วย
            วิธีที่ 2  ให้นับ 1-5  เป็น เนื้อ-นม-ไข่-ไก่-กุ้ง   ผู้นำพูดว่า "ฉันจะไปตลาดซื้อ…."  ให้คนที่เป็นสิ่งนั้นออกมานั่งกลางวง  ถ้าพูดว่า   "ตะกร้าหก"   ให้คนทั้งหมดกลับมานั่งที่เดิม
 
ใบ้คำ จากท่า
วิธีเล่น   แบ่งผู้เล่นออกเป็นแถวตอนลึก กลุ่มละเท่าๆ กัน    ให้ทุกคนในกลุ่มหันหน้าไปทางหางแถว  ส่วนหัวแถวจะถูกกำหนด ให้ทำท่าทางตามคำที่บอก   ผู้เล่นหัวแถวสะกิดให้ผู้เล่นคนต่อไปหันหน้ามาเพื่อสอนท่าให้ผู้เล่นคนที่ 2 รู้    ผู้เล่นคนที่ 2  ก็จะสะกิดเรียนผู้เล่นคนต่อไปให้หันมาทำท่าตามต้องการ   ทำเช่นนี้ไปจนถึงหางแถว  แล้วผู้เล่นคนสุดท้ายวิ่งออกมาหน้าแถว พร้อมทั้งพูดชื่อคำที่ต้องการจากท่าใบ้นั้น
 
เป่ายิ้งฉุบ

วิธีเล่น   แบ่งผู้เล่นออกเป็นคู่ๆ  หันหน้าชนกัน พร้อมทั้งเอามือเท้าสะเอว   ร้องเพลงพร้อมกระโดดไปตามเนื้อร้อง   "ทางซ้ายๆๆ  ทางขวาๆๆ    ข้างหน้า   ข้างหลัง   ข้างหลังๆๆ  ข้างหน้าๆๆ   เจอใครขวางหน้าเราเป่ายิ้งฉุบ"   เมื่อสิ้นเสียงเป่ายิ้งฉุบ ให้ผู้เล่นเป่ายิ้งฉุบกัน จนรู้แพ้รู้ชนะ   ใครแพ้ให้ไปต่อหลังคนที่ชนะ  แล้วแถวทั้ง 2 คนก็ไปจับคู่เป่ายิ้งฉุบ กับกลุ่มอื่นๆ อีก   ทำเช่นนี้จะได้ผู้ชนะ 1 คน (1 แถวใหญ่)

ปรบมือแนะนำชื่อ

วิธีเล่น    จัดผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม หรือครึ่งวงกลม  เวลาเล่นผู้นำเกมส์จะให้สัญญาณเริ่ม  ผู้เล่นทุกคนจะต้องปรบมือเป็นจังหวะ 2 ครั้ง ขณะเดียวกันในจังหวะที่ 3 ให้ ผู้คนแรกชี้ตัวเอง  แล้วบอกชื่อตนเอง  แล้วทุกคนปรบมือเป็นจังหวะ 2 ครั้ง  จังหวะที่ 3  ผู้เล่นคนต่อไป ก็บอกชื่อตนเองต่อ  ทำเช่นนี้จะแนะนำตัวหมดทุกคน  แล้วก็ปรบมือต้อนรับกัน และกัน

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM