Six Sigma for HRD : แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ SIAMHRM.COM

Six Sigma for HRD
 

Down Load รายละเอียดด้านล่าง ค่ะ

 

 


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM