มุมมองของนักฝึกอบรมมืออาชีพ : แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ SIAMHRM.COM

มุมมองของนักฝึกอบรมมืออาชีพ  1. การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม ในรูปแบบเดิมๆ เช่นการแจกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม TrainingNeed Survey อาจไม่เพียงพอ และยังไม่สามารถชี้วัดได้อย่างชัดเจน
  2. การสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ยังไม่ทันสมัย ทั้งกระบวนการและการจัดฝึกอบรมที่ไม่ถูกต้องที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้  KSA (K = Knowledge ,S = Skills, A=Attitude)  หรือวิทยากรไม่เข้าใจกระบวนการเรียนรู้อย่างแท้จริง
  3. เนื้อหาหลักสูตร อาจเป็นเพียงทฤษฎี หรือเป็นเพียงแค่หลักการ หรือเป็นเพียงของนำเข้าจากต่างประเทศ ที่ไม่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์จริงในธุรกิจ
  4. สิ่งสุดท้ายสำหรับการฝึกอบรมและพัฒนา คือวงจรการฝึกอบรม ในส่วนการประเมินผล เพื่อการปรับปรุงพัฒนา จุดบกพร่องต่อไป ทั้งนี้การประเมินที่ใช้กันอยู่ คือประเมินแบบปฏิกิริยา Reaction Evaluation  ถือว่าเป็นวิธีที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
  5. การฝึกอบรมเป็นมุมมองตามกระแสนิยม หรือตามแฟชั่น และไม่มีเครื่องมือชี้วัดการฝึกอบรม Knowledge Management
  6. เจ้าหน้าที่งานฝึกอบรมและพัฒนา ทำงานค่อนไปทางธุรการ จัดเอกสาร หรือติดต่อวิทยากรหรือบริษัทฯเท่านั้น ไม่มีการวิเคราะห์วางแผนงานอย่างแท้จริง
  7. หัวใจสำคัญสุดท้าย คือความรู้ ความเข้าใจ ของผู้บริหารในงานฝึกอบรม ยังไม่เป็นมืออาชีพ Knowledge Master  หรือ ที่เรียกว่า Professional จุดนี้ถือเป็นจุดเริ่มของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในองค์กรของท่าน

        สรุป ทุกประเด็นที่กล่าวมา ในมุมมองในเรื่อง HRD ข้อสังเกตุคือการสร้างความเป็นมาตรฐานของงานฝึกอบรมในองค์กรธุรกิจของคุณก่อนที่จะไปพึ่งพิง นักฝึกอบรมภายนอกที่ไม่รู้ทิศทางธุรกิจ ของคุณเอง ....

 

SiamHRM.com


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM