รวมเกมส์สนุกๆ สำหรับทำกิจกรรม สันทนาการ 4 : แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ SIAMHRM.COM

รวมเกมส์สนุกๆ สำหรับทำกิจกรรม สันทนาการ 4
เกมส์ Family Health Club

วิธีเล่น :: จัดผู้เล่นออกเป็นแถวๆ ให้หัวแถววิ่งไปอ้อมหลัก (คล้ายๆวิ่งเปี้ยว) แล้วกลับมาพาคนในแถววิ่งอ้อมหลักด้วยเช่นกัน แถวไหนวิ่งครบทุกคนก่อนเป็นฝ่ายชนะ


วงกลม

วงกลมสองวง

กลุ่ม

แถวยาว

หลายแถว

เกมส์ มังกรพันหลัก

วิธีเล่น :: จัดผู้เล่นออกเป็นแถวๆให้ทุกคนจับมือกัน ให้หัวแถวหันหลังมาทางหางแถว แล้ววิ่งอ้อมด้านหน้าคนที่สองและอ้อมด้านหลังคนที่สาม และอ้อมด้านหน้าคนที่สี่ไปเรื่อยๆจนถึงหางแถว ใครเสร็จก่อนโดยที่มือไม่หลุดเป็นผู้ชนะ


วงกลม

วงกลมสองวง

กลุ่ม

แถวยาว

หลายแถว

เกมส์ สะพานนรก

วิธีเล่น :: จัดผู้เล่นออกเป็นแถวๆ ให้แต่ละแถวส่งตัวแทนออกมาหนึ่งคน จากนั้นให้ในแถวประสานมือเป็นสะพาน เพื่อที่จะลำเลียงคนป่วย(ตัวแทน)ไปส่งยังปลายทาง แต่มีข้อแม้ว่าสะพานห้ามวิ่งพาคนป่วยไปส่ง สะพานจะต้องค่อยๆลำเลียงคนป่วยไปยังปลายสะพาน จากนั้นหัวสะพานต้องไปต่อที่ปลายสะพาน เพื่อลำเลียงคนป่วยไปยังจุดหมาย แถวไหนลำเลียงสำเร็จก่อนเป็นฝ่ายชนะ


วงกลม

วงกลมสองวง

กลุ่ม

แถวยาว

หลายแถว

เกมส์ ตาราง 9 ช่อง

อุปกรณ์ :: กระดาษแผ่นเล็กๆ ปากกา
วิธีเล่น :: แบ่งผู้เล่นออกเป็นแถวหรือกลุ่ม แจกกระดาษ-ปากกาให้ผู้เล่นครบทุกคน ในแผ่นกระดาษให้ผู้เล่นตีตาราง 9 ช่องและใส่หมายเลข 1-9 กำกับไว้ในแต่ละช่องด้วย จากนั้นให้ผู้เล่นถามชื่อคนในกลุ่มหรือนอกกลุ่มก็ได้ แล้วจดลงในตาราง 1 ช่อง ต่อ 1 ชื่อ ผู้นำจะถามคำถาม ตั้งแต่ข้อ 1-9 ให้ผู้เล่นออกตามหาคำตอบตามชื่อที่อยู่ในตาราง เช่น ข้อ 1 บอกว่า "ให้ไปถามคนที่อยู่ในช่องที่ 1 ว่าถ้ามันนัดกับแฟนจะไปเที่ยวที่ไหน" ผู้เล่นจะต้องดูว่าในช่องที่ 1 นั้นเขียนชื่อใครไว้ จะต้องไปตามหาคำตอบจากคนคนนั้นให้ได้


วงกลม

วงกลมสองวง

กลุ่ม

แถวยาว

หลายแถว

เกมส์ 5 นัก*

วิธีเล่น :: จัดผู้เล่นออกเป็นวงสองวงหรือจับคู่ชายหญิง ผู้นำจะบอก นักทั้ง 5 ได้แก่
นักร้อง ให้ผู้เล่นที่เป็นผู้หญิงเป็นนักร้องส่วนผู้ชายทำท่าเป็นไมโครโฟน
นักมวย ให้ผู้เล่นทั้งสองคนตีเข่าใส่กัน(ห้ามตีจริงๆ)
นักรบ ให้ผู้เล่นฟันดาบใส่กัน
นักรัก ให้ผู้ชายอุ้มผู้หญิง
นักบิด ให้ชายหญิงสลับคู่กันใหม่


วงกลม

วงกลมสองวง

กลุ่ม

แถวยาว

หลายแถว

เกมส์ กระรอกกลับรัง

วิธีเล่น :: จัดผู้เล่นออกเป็นวง ร้องเพลงอะไรก็ได้ พร้อมกับเดินเป็นวงกลมไปเรื่อยๆ โดยกำหนดให้ผู้หญิงเป็นรัง ผู้ชายเป็นกระรอก เมื่อผู้นำบอกว่า "รังสองกระรอกสอง" (หมายความว่าจะต้องมีรังสองคือผู้หญิงสองคน และกระรอกสองคือผู้ชายสองคนเช่นกัน) ก็ให้รวมตัวให้ได้ตามคำบอก


วงกลม

วงกลมสองวง

กลุ่ม

แถวยาว

หลายแถว

เกมส์ ถลกหนังงู

วิธีเล่น :: จัดผู้เล่นออกเป็นสองฝ่ายเท่าๆกัน แล้วเข้าแถว สั่งนับตลอด ให้แต่ละคนจำหมายเลขของตัวเองไว้ และให้ผู้เล่นหมายเลขเดียวกันของแต่ละแถวจับคู่กัน แล้วนั่งหันหน้าเข้าหากัน โดยแต่ละคู่ต้องนั่งชิดกันมากที่สุด แล้วกำหนดให้ต้นแถวเป็นหัวงูท้ายแถวเป็นหางงู เมื่อพูดนำพูดว่าสามหัวงู ให้คู่ที่สามลุกขึ้นยืนจับมือกัน แล้ววิ่งไปทางหางงูแล้ววิ่งกลับมานั่งที่เดิม


วงกลม

วงกลมสองวง

กลุ่ม

แถวยาว

หลายแถว

เกมส์ ถลกหนังงู

วิธีเล่น :: จัดผู้เล่นออกเป็นสองฝ่ายเท่าๆกัน แล้วเข้าแถว สั่งนับตลอด ให้แต่ละคนจำหมายเลขของตัวเองไว้ และให้ผู้เล่นหมายเลขเดียวกันของแต่ละแถวจับคู่กัน แล้วนั่งหันหน้าเข้าหากัน โดยแต่ละคู่ต้องนั่งชิดกันมากที่สุด แล้วกำหนดให้ต้นแถวเป็นหัวงูท้ายแถวเป็นหางงู เมื่อพูดนำพูดว่าสามหัวงู ให้คู่ที่สามลุกขึ้นยืนจับมือกัน แล้ววิ่งไปทางหางงูแล้ววิ่งกลับมานั่งที่เดิม


วงกลม

วงกลมสองวง

กลุ่ม

แถวยาว

หลายแถว

เกมส์ พายเรือไปในธารา

เนื้อเพลง :: พายเรือไปในธารา กุ้งหอยปูปลา แหวกว่ายเวียนวน พายเรือกันไปหลายคน เรือจึงชนกันเอง เรือกำลังจะล่ม เอ้า... เรือกำลังจะล่ม ขอคน...คนเอา...ชนกัน
วิธีเล่น :: จัดผู้เล่นออกเป็นวง ให้ผู้เล่นร้องเพลง เมื่อจบเพลง ผู้นำจะบอกว่า ขอคน...คน เอา...ชนกัน ก็ให้ผู้เล่นทำตามคำบอกของผู้นำ เช่น ขอคน 4 คน เอาเข่าชนกัน ผู้เล่นก็ต้องหาคนสี่คนเพื่อที่จะเอาเข่ามาชนกัน


วงกลม

วงกลมสองวง

กลุ่ม

แถวยาว

หลายแถว


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM