รวมเพลงสนุกๆ สำหรับทำกิจกรรม สันทนาการ 2 : แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ SIAMHRM.COM

รวมเพลงสนุกๆ สำหรับทำกิจกรรม สันทนาการ 2
เพลง โอเยโป

โอเยโป ตา ตา เย่ล่ะ โอเยโป ตา ตา เย่ล่ะ โอเยโป ตา ตา เยโป อีโต๊ะป๊ะโต๋เย่โป อีโต๊ะป๊ะโต๋เย่ล่ะ


วงกลม

วงกลมสองวง

กลุ่ม

แถวยาว

หลายแถว

เพลง Oh We Change

Oh we change to the left and we change to the right and we walk and we walk and we walk all night on the heel and the the toe and half way go around on the heel and the toe and a new boy found.

เมื่อเราเดินไปทางซ้าย เมื่อเราย้ายไปทางขวา เมื่อเราเดิน เมื่อเราเดิน เมื่อเราเดิน เดิน ไป แตะข้างหน้า แตะข้างหลัง โปรดระวังตัวไว้ แตะข้างหน้า แตะข้างหลัง เปลี่ยนไปยังคู่ใหม


วงกลม

วงกลมสองวง

กลุ่ม

แถวยาว

หลายแถว

เพลง มดแดง

มดแดง เกาะแข้ง เกาะขา เกาะเสื้อ เกาะผ้า ตุ๊งแช่ง ตุ๊งแช่ง


วงกลม

วงกลมสองวง

กลุ่ม

แถวยาว

หลายแถว

เพลง Boom Sperm

เรามีเอสๆๆ เรามีพีๆๆ เรามีอีๆๆ เรามีอาร์ๆๆ เรามีเอ็มๆๆ sperm สู้ๆ avory สู้ตายๆ sperm ไว้ลาย สู้ตาย avory


วงกลม

วงกลมสองวง

กลุ่ม

แถวยาว

หลายแถว

 

 


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM