รวมเพลงสนุกๆ สำหรับทำกิจกรรม เล่นเป็นวงกลม ชุดที่ 4 : แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ SIAMHRM.COM

รวมเพลงสนุกๆ สำหรับทำกิจกรรม เล่นเป็นวงกลม ชุดที่ 4
เพลง ไก่แจ้-ไก่ย่าง

ไก่แจ้ตายแล้ว ไก่แจ้ตายแล้ว มันจะไม่ขันอีก มันจะไม่ขันอีก ค่อกขาดี ค่อกขาตาย ค่อกๆๆๆ ขาดี ค่อกขาดีค่อกขาดาย ค่อกๆๆๆขาดายค่อกขาดายค่อกขาดี้

 

ไก่ย่าง

ไก่ย่างกำลังถูกเผา ไก่ย่างกำลังถูกเผา มันจะถูกไม้เสียบ มันจะถูกไม้เสียบ เสียบตูดซ้าย เอ้า... เสียบตูดขวา เอ้า... ร้อนจริงๆ ร้อนจริงๆ ร้อนจริงๆ

วงกลม

วงกลมสองวง

กลุ่ม

แถวยาว

หลายแถว

เพลง ผลไม้หวง

ฉันให้เธอได้เท่านี้ ฉันให้เธอได้เท่านี้ สาลี่ สาลี่ สาลี่ ลิ้นจี่ ลำไย ลูกเกด ฉันให้ไม่ได้ ลูกเกดฉันให้ไม่ได้ ยิ่งส้มยิ่งให้ไม่ใด้ฮ่ะ


วงกลม

วงกลมสองวง

กลุ่ม

แถวยาว

หลายแถว

เพลง น้ำเต้า

น้ำเต้าหนึ่งลูก แบ่งเป็นสองเหอ เหอหนึ่งคือเธอ เหอหนึ่งคือฉัน แม่น้ำฮวงโห ไหลจากสวรรค์ ผ่านหน้าบ้านฉัน ฉันข้ามสู่เธอ


วงกลม

วงกลมสองวง

กลุ่ม

แถวยาว

หลายแถว

เพลง ซักผ้า

เรามาซักผ้ากัน ซักผ้านั้นมีสี่ขั้นตอน หนึ่ง ขยี๊...ย ขยี่
สอง บิ๊ด...ด บิด
สาม สบ๊าด...ด สบัด
สี่ ต๊าก...ก ตาก
ขยี๊...ย ขยี่ๆ บิ๊ด...ด บิด สบ๊าด...ด สบัด แล้วก็เอาไปตาก


วงกลม

วงกลมสองวง

กลุ่ม

แถวยาว

หลายแถว

เพลง ปิด (สี่ปี)

ปิด ปิด ปิด ปิด ปี้ ปิด ปิด ปิด ปิด ปิด ปี้ ปิด ปิด ปิด ปิด ปิด ปี้ ปิด
ปีหนึ่ง ปีหนึ่งเหมือนกัน ปีหนึ่งเหมือนกัน มันก็ไม่มันส์เท่าไหร่ ปีหนึ่งสู้ปีสองไม่ได้ เพราะปีสองมันใหญ่กว่าใครทั้งนั้น
* ซ้ำสี่เที่ยวจนครบสี่ปี เปลี่ยนจากปีหนึ่งเป็นสอง สองเป็นสาม สามเป็นสี่


วงกลม

วงกลมสองวง

กลุ่ม

แถวยาว

หลายแถว

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM