อยากได้แผนฝึกอบรมครบวงจรแบบโดนใจ : แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ SIAMHRM.COM

อยากได้แผนฝึกอบรมครบวงจรแบบโดนใจ


คำถาม
       
        ผมมีเรื่องขอคำแนะนำเกี่ยวกับทำแผนฝึกอบรมครับ ที่ผ่านมาการอบรมของบริษัทฯทำไปตามความจำเป็น เป็น job job ไป และในปีนี้ผมจะทำเป็นแผนที่เป็น Road Map เพื่อจะได้เห็นภาพในแต่ละปี ว่าเราจะอบรมอะไร และปีถัดไปอบรมอะไรต่อให้ต่อเนื่องสอดคล้องกันไป ติดปัญหาที่จะขอคำแนะนำครับ
       
       1.งบประมาณอบรม หลักสูตรอบรม บริษัทฯทั่วๆไป ตั้งงบ ทำหลักสูตรอบรมกันอย่างไรครับ งบต่อคน/ปี ตั้งกันที่เท่าไร อบรมต่อคน/ปี กี่หลักสูตร
       
       2.งบการอบรม hard skills ของแต่ละฝ่ายต่อปี เราจัดสรรอย่างไร ให้เหมาะสม เพราะแต่ละฝ่ายก็มีลักษณะเฉพาะและความจำเป็นของเขาเอง แต่ถ้าปล่อยให้ต้นสังกัดเขียนมา อาจจะมากเกินไป แต่ถ้าให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ไปบอก ก็จะไม่สามารถบอกได้ชัดว่า hard skills อะไร ของฝ่ายใด ควรจะอบรมหรือไม่อบรม หรือควรเลื่อนไปปีหน้า รบกวนขอคำชี้แนะ ว่าจะหาเหตุผลใดในการปรับภาพรวมของแต่ละฝ่ายว่าเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ขอบคุณครับ - เม
       
       คำตอบ
       
        คุณเมไปถูกทางแล้วครับเรื่องการฝึกอบรม เราจะต้องไปในแนวทางแบบนี้ละคือ จะต้องมองไปในลักษณะของการสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นในองค์กร ต้องมองในเชิงของการสร้างการพัฒนาคนในองค์กร โดยการฝึกอบรมเป็นเพียง “แนวทาง” ไม่ใช่เป็น “เป้าหมายของการพัฒนา”
       
        อย่างไรก็ตาม คำถามทั้งสองข้อกับการทำ Road Map จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกัน และผ่านกระบวนการเดียวกัน ผมจะไม่ตอบคำถามแยกข้อนะครับ แต่ผมขอไล่เรียงตามกระบวนการเพื่อให้เห็นภาพอย่างนี้นะครับ คือ การสร้าง Road Map จะต้องเชื่อมโยงกับทิศทางขององค์กรในที่นี้ผมหมายถึงทั้งองค์กรภาพใหญ่คือบริษัท กับภาพย่อยคือแต่ละฝ่าย ซึ่ง Road Map ที่ดีในการทำครั้งแรกควรจะต้องเป็นการทำร่วมกันของทุกฝ่าย ในขั้นต้นคือต้องหาความจำเป็นของการฝึกอบรมให้ได้ก่อน ตรงนี้และครับที่เกิดปัญหาในทุกที่คือ สิ่งที่สรุปกันมานั้นเป็น “Need” คือความจำเป็น หรือเป็น “Want” คือ ความต้องการ ซึ่งอย่างหลังเราไม่เอา ดังนั้น การจะคุมให้มี Want น้อยที่สุดก็จะต้องใช้กรอบของทิศทางองค์กรว่า จะไปทางไหนและต้องการคนแบบไหน เช่น ถ้าบริษัทของคุณเมบอกว่าต้องการเป็นบริษัทรถยนต์เบอร์หนึ่งในอาเซียน ก็ต้องมาดูร่วมกันว่า คนแบบไหนที่จะทำให้เราเป็นเบอร์หนึ่งได้ ซึ่ง HR ต้องเป็นตัวหลักในการกำหนดคุณลักษณะคนที่เราต้องการร่วมกับผู้บริหาร เมื่อได้แล้วเราก็จะได้กรอบในการไปกำหนด Soft Skill เพื่อพัฒนาคนของเราไปในตัว ในทำนองเดียวกัน แต่ละฝ่ายก็ต้องไปดูว่า เมื่อทิศทางของบริษัทจะไปอย่างไร แต่ละฝ่ายก็ต้องปรับทิศทางไปตามนั้น พร้อมกับต้องหาว่าในด้านเทคนิคแล้วต้องการคนที่เก่งในเรื่องอะไร ซึ่งหลักสูตรฝึกอบรม Hard Skill ก็จะออกมาเอง และการที่HR ได้อยู่ในกระบวนการทำอะไรร่วมกันอย่างที่ว่ามาข้างต้น ก็ไม่น่าจะมีข้อกังวลอะไรว่า HR ไม่สามารถให้ความเห็นกับการจัดวางหลักสูตร Hard Skill เพราะเราร่มกันเจาะทำข้อมูลไปกับเขาตั้งแต่ต้น
       
        ประเด็นเรื่องการกำหนดงบประมาณก็เป็นไปตามความถนัดของแต่ละองค์กร ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว มีได้หลายวิธีครับ เช่น
       
       * คิดบนพื้นฐานของแผนการฝึกอบรมจริง โดยอาจจะคำนวณจากราคาตลาด หรืออาจจะคำนวณจากของเก่าแล้วเพิ่มเปอร์เซนต์ขึ้นมาอีกหน่อย
       
       * คิดเป็นเปอร์เซนต์ของเงินเดือนทั้งหมดต่อปีของหน่วยงานนั้น เช่น 5% 10% 20% ขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์กร
       
       * คิดเป็นชั่วโมงต่อคน แบบนี้บริษัทใหญ่ๆชบใช้กัน โดยคิดว่าจะฝึกอบรมกี่ชั่วโมงต่อคนโดดยเฉลี่ย แล้วคำนวณกลับออกมาเป็นเม็ดเงินกระจายกลับแต่ละฝ่าย รวมทั้งส่วนกลาง
       
       ซึ่งไม่ว่างบประมาณจะวางไว้แบบไหน แต่สุดท้ายก็จะเป็นตัวมากำหนดจำนวนหลักสูตร และวิธีการฝึกอบรม ซึ่งผมคงตอบเป็นตัวเลขไม่ได้ครับว่าควรเป็นกี่หลักสูตรต่อคนต่อปี ผมอาจจะไม่ได้ตอบลงไปในรายละเอียดทั้งหมด แต่ผมพยายามชวนคุณเมได้สร้างแผนการฝึกอบรมด้วยภาพที่เป็นกระบวนการทั้งหมดและเชื่อมโยงกับทิศทางของบริษัท เพราะคุณเมจะได้สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับงานฝึกอบรมที่เรียกว่าเป็น “Strategic Training” ไงละครับ
       
       ขอให้ประสบความสำเร็จในการทำ Road Map นะครับ
       
 
ที่มา :  โดย ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM