สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับ วุฒิปริญญาตรี - โท : SIAMHRM.COM

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับ วุฒิปริญญาตรี - โท


สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานและลูกจ้าง

ตำแหน่ง
เศรษฐกร (ปริญญาโท)
เศรษฐกร (ปริญญาตรี)
นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี)
นักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี)

รับสมัครถึง 20 พ.ค. 2553


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM