อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าฯ เปิดรับ นักวิชาการศึกษา : SIAMHRM.COM

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าฯ เปิดรับ นักวิชาการศึกษา


อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

รับสมัคร 6-24 พ.ค. 2553


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM