สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เปิดรับ นักวิชาการมาตรฐานสินค้า : SIAMHRM.COM

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เปิดรับ นักวิชาการมาตรฐานสินค้า


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า วุฒิปริญญาตรี

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 4 - 14 พฤษภาคม 2553 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ฝ่ายบริหารทั่วไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติมได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 076211789 ต่อ 2


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM