มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เปิดรับตำแหน่ง อาจารย์ : SIAMHRM.COM

มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ เปิดรับตำแหน่ง อาจารย์


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานตามพันธกิจ 10 อัตรา

ตำแหน่ง อาจารย์


ตั้งแต่บัดนี้ - 9 เมษายน 2553 วันเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM