สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : SIAMHRM.COM

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจสามารถ Download แบบหนังสือขอโอนได้ที่ http://webhost.m-culture.go.th/personnel/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2553 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2422-8896   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM