รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับวุฒิม.6 - ปริญญาตรี : SIAMHRM.COM

รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับวุฒิม.6 - ปริญญาตรี


บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคลากรดังนี้

1. พนักงานประจำสถานี 40 อัตรา

- เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย

- อายุ 22-30 ปี วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีมารยาท ยิ้มแย้มแจ่มใส

- รักงานบริการ มีสุขภาพแข็งแรง

- มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษพอสมควร

- เพศชาย ความสูง 1.65 เมตรขึ้นไป และน้ำหนัก ไม่ต่ำกว่า 60 กิโลกรัม เพศหญิง ความสูง 1.60 เมตรขึ้นไป และน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 45 กิโลกรัม

- สามารถทำงานเป็นกะได้

- สามารถปฏิบัติงานได้ทุกสถานีในเส้นทางรถไฟฟ้า MRT

- กรณีเพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

- กรุณาแนบรูปถ่ายครึ่งตัว หรือเต็มตัวมาด้วย

2. ช่างเทคนิค (ประจำศูนย์จัดการงานซ่อมบำรุง)

- เพศชาย อายุ 23-28 ปี

- วุฒิ ปวส. ไฟฟ้า เครื่องกล มีประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปีในหน้าที่งานซ่อมบำรุง

- มีประสบการณ์เป็นช่างประจำอาคาร หรือช่างซ่อมบำรุงโรงงานอุตสากรรม สามารถทำงานเป็น กะได้ สามารถขับรถยนต์ได้

3. ช่างเทคนิคงานอาคาร

- เพศชาย อายุ 28-32 ปี วุฒิ ปวส. ไฟฟ้า

- มีประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปีในหน้าที่งานซ่อมบำรุง ช่างประจำอาคาร หรือช่างซ่อมบำรุงโรงงานอุตสาหกรรม

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

- สามารถทำงานเป็นกะได้

- สามารถขับรถยนต์ได้

- หากผ่านการอบรมผู้รับผิดชอบพลังงานจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

4. เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร

- เพศชาย/หญิง อายุ 24-27 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี

- มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีในงานบัญชี - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Visio และ MS Office โดยเฉพาะ Excel ได้เป็นอย่างดี

- มีทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษเข้าใจได้ดี

- มีความรู้ในมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากร มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ผู้มีความสนใจสมัครงานกับเราสามารถสมัครผ่านทาง www.bangkokmetro.co.th โดยเลือกเมนูสมัครงานเพื่อเข้าสู่หน้าสมัครงาน และบันทึกข้อมูลแบบฟอร์มสมัครงานที่บริษัทกำหนด โดยเลือกเมนู ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครงานออนไลน์ได้โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาที่บริษัท

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครงานกรุณาติดต่อ แผนกสรรหาและสนับสนุนระบบงานบุคคล บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 189 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2354-2000 ต่อ 3430 และ 3431 อีเมล recruiment@bangkokmetro.co.th หมดเขตรับสมัครวันที่ 19 มีนาคม 2553


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM