กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี : SIAMHRM.COM

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี


สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 2 ตำแหน่ง

การศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้านบัญชี, พานิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 19 มีนาคม 2553

สนใจสมัครได้ที่ 0 2951 0000 ต่อ 98466 ห้อง 512 อาคาร 3 ชั้น 5

ฝ่ายคลัง สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM