โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับสมัครงานตำแหน่ง คนงาน, ผู้ช่วยเหลือคนไข้ : SIAMHRM.COM

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับสมัครงานตำแหน่ง คนงาน, ผู้ช่วยเหลือคนไข้


โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ดังนี้

ตำแหน่ง
- คนงาน (เพศชาย) จำนวน 3 อัตรา
- คนงาน (เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 25 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กลุ่มการเจ้าหน้าที่) ชั้น 9 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 มี.ค.53 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2289 7387


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM