กรมศิลปากร เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ นายช่างพิมพ์ / สถาปนิก : SIAMHRM.COM

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ นายช่างพิมพ์ / สถาปนิก


กรมศิลปากร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน
- ต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิปวช.ในสาขาวิชาการพิมพ์
2. สถาปนิกปฏิบัติการ
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ทางสถาปัตยกรรมไทย และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร ถ.หน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมในการสมัครตำแหน่งละ 200 บาท


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM