วิทยาลัยสารพัดช่างตราด เปิดรับ เจ้าหน้าที่งานแนะแนว : SIAMHRM.COM

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด เปิดรับ เจ้าหน้าที่งานแนะแนว


วิทยาลัยสารพัดช่างตราด มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานแนะแนว จำนวน 1 อัตรา ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปีขึ้นไป

โดยผู้สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช.

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ถนนหลักเมือง ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด

โทร. 0-3951-2172 ต่อ 106

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM