สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว : SIAMHRM.COM

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว


 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง
พนักงานดูและสถานที่และสาธารณูปโภค
บุคลากร(ด้านวินัย)
ผู้ช่วยงานด้านคดี
เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน
เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2553


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM