สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี เปิดรับตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ : SIAMHRM.COM

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี เปิดรับตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ปวช. บัญชี พณิชยการ เลขานุการ กลุ่มคอมพิวเตอร์ หรือ
ม.ปลาย ทางพณิชยการ และ
สามารถพิมพ์ภาษาไทยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ

สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี ชั้น 5 ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จ.กาญจนบุรี ตั้งแต่บัดนี้ - 12 กุมภาพันธ์ 2553


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM