กรมปศุสัตว์ เปิดรับตำแน่ง พนักงานขับรถยนต์ : SIAMHRM.COM

กรมปศุสัตว์ เปิดรับตำแน่ง พนักงานขับรถยนต์


กลุ่มตรวจสอบภายใน รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2553 ในวันและเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM