มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภาคสนาม : SIAMHRM.COM

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภาคสนาม


มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) รับสมัครเจ้าหน้าที่ภาคสนาม "โครงการกัมปงซือแน" พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสร้างความสุขและสันติในชุมชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องการบุคลากรเข้าทำงาน รายละเอียดดังนี้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ทำงานในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส สัญญาจ้างปีต่อปี 4 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

- อายุไม่เกิน 30 ปี มีประสบการณ์ในการทำงาน พัฒนาชุนชนไม่น้อยกว่า 3 ปี

- เป็นคนพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถ พูดภาษามลายูได้ดี

- มีทักษะในการพูดและเขียนดี มีความคล่องตัว สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้สถานการณ์กดดันได้ สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ผู้สนใจสามารถสมัครพร้อมวุฒิการศึกษาและรูปถ่ายทางไปรษณีย์ (ไม่รับทางอีเมล) ไปยังมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เลขที่ 143/109-111 หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร 10700 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM