โรงพยาบาลลำพูน เปิดรับ นักทรัพยากรบุคคล : SIAMHRM.COM

โรงพยาบาลลำพูน เปิดรับ นักทรัพยากรบุคคล


โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM