โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เปิดรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา : SIAMHRM.COM

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เปิดรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา


ด้วย โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

ปวช. สาขาช่างไฟฟ้า หรือ ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่บัดนี้ - 12 กุมภาพันธ์ 2553


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM