มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับ ผู้ช่วยนักวิจัย : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับ ผู้ช่วยนักวิจัย


คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา สัตววิทยา พันธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือที่เกี่ยวข้อง

สมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2553 วันเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM