มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับ นักวิทยาศาสตร์ : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับ นักวิทยาศาสตร์


ด้วย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต

ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ - 19 มกราคม 2553


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM