สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รับนวก.คอมพิวเตอร์, นวก.การเงินและบัญชี : SIAMHRM.COM

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รับนวก.คอมพิวเตอร์, นวก.การเงินและบัญชี


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ปริญญาตรี การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

รับสมัคร 13 มกราคม พ.ศ. 2553 ถึง 22 มกราคม พ.ศ. 2553 เวลาราชการ ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM