มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับนักวิชาการโสตทัศนศึกษา : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับนักวิชาการโสตทัศนศึกษา


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา, การออกแบบผลิตภัณฑ์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

รับสมัคร 7-18 ม.ค. 2553 วันเวลาราชการ ที่งานบริหารงานบุคคล


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM