สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร รับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผังเมือง : SIAMHRM.COM

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร รับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผังเมือง


สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผังเมือง จำนวน 1 อัตรา

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 045-711738

ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 มกราคม 2552 ในเวลาราชการ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM