การกีฬาแห่งประเทศไทย ประกาศรับวุฒิปริญญาโท : SIAMHRM.COM

การกีฬาแห่งประเทศไทย ประกาศรับวุฒิปริญญาโท


 กองพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย รับสมัครผู้ช่วยปฏิบัติงานวุฒิปริญญาโท โครงการการพัฒนาองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ จำนวน 1 อัตรา

อายุไม่เกิน 35 ปี
ปริญญาโท สาขาทางการศึกษาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การกีฬา บริหารการจัดการกีฬา และพลศึกษา)

รับสมัคร 21 - 25 ธ.ค. 2552 ที่งานกำกับดูแลและติดตามประเมินผลกีฬาเป็นเลิศ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM