สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต รับเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ : SIAMHRM.COM

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต รับเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต รับสมัครพนักงานราชการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี

ตั้งแต่วันที่ 8 - 21 ธ.ค. 2552


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM